An je Schoneman schildert markante Zierikzeeënaars ’Ik word geïnspireerd door 7 Üt voorwerpen dicht bij huis m 15-jarige Wouter Eggink in i Spuiten Opmerkelijke expositie in De Dikke Toren Panopticum jke Ommekeer en uur uur uur Geen kunstenaar zonder werk t- ing ZIERIKZEE - Boven in een klein zolderkamertje maakt de 15-jarige Wouter Eggink uit Zierikzee zijn airbrushes. Grote witte schilderijen waarop in heldere, primaire kleuren alledaagse voorwer pen zijn afgebeeld op een niet-alledaagse manier. Een basketbalschoen met afhangende veters, een rechtopstaande handschoen, een futuristische racefiets, een doosje shick scheermesjes in een plasje water. Dat alles gecreëerd met behulp van een verfspuitje waarmee de verf door middel van luchtdruk op het papier wordt gespoten. In expo sitieruimte De Eenhoorn aan het Havenpark te Zierikzee is van 27 juni tot en met 2 juli een expo sitie van het werk van Wouter Eggink. Airbrushes van De Eenhoorn ZIERIKZEE - Er gaat haast geen dag voorbij of je ziet ze wel op straat. Een ieder kent ze, die markante dan wel prominente Zierikzeeënaars waarvan een aantal door de schilderes Anje Schoneman op het witte doek is gezet. Die bonte verzameling van markante en prominente stadsbewo ners is tot en met zaterdag 25 juni in galerie De Dikke Toren in Zierikzee te zien. F W De jonge kunstenaar Wouter Eggink. Anje Schoneman wiens werk (landschappen, stillevens en en- Zierikzee bleek voor Schoneman een rijke bron te zijn. Via het Wouter besloot tot de expositie in De Eenhoorn mede door de stimulans van zijn moeder, de kunstenares Saskia Eggink, die regelmatig exposeert op Schou- wen-Duiveland. ,,Ik vind het ook wel leuk. Ik wil mijn werk graag laten zien aan de mensen. Horen hoe ze er op reageren en misschien wat verkopen”. Wou ter Eggink zit gedurende de ope ningsuren van de expositie zelf in De Eenhoorn als suppoost. ,,Ik ben benieuwd. Tot nu toe hebben alleen vrienden en ken nissen mijn werk gezien. Die waren heel enthousiast. Maar ik Zierikzeeënaars ook, die door Schoneman met een zekere waardigheid zijn afgebeeld. „De opzet van deze portrettenten doek gezet. Die ernstige blik heeft ook restaurateur N. van der Zwan, evenens „een ele ment” uit de stoet der karakte ristieke en bekende Zierikzeeë naars. „Ik maakte graag modellen uit modelbouwdozen. Voor de af werking kon je er zo’n lucht- drukspuitje met verf bij kopen. Ik vond het zo leuk om daarmee te werken dat ik het ook op pa pier ging uitproberen om teke ningen mee te maken”. Via boe ken over airbrush en deelname aan een airbrush workshop in Tussen de Havens maakte Wou ter Eggink zich de techniek ver der eigen. aandachtig bestuderen van foto’s en het nauwkeurig gadeslaan van deze stadstypes tijdens hun dagelijkse bezigheden heeft de Zierikzeese schilderes deze on losmakelijk bij het stadsbeeld horende mensen op het witte doek vereeuwigd. Zo’n 24 stuks in totaal. toonstelling is niet geweest om karikaturen van de mensen te maken maar om de waardigheid van deze Zierikzeeënaars te la ten zien”. Hier en daar heeft An je Schoneman dan ook niet ge schroomd om dat ene rimpeltje, die ene oneffenheid in het ge zicht wat weg te werken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de echtheid van het portret. Een hele klus, zo blijkt uit de woorden van de schilderes die zich lange tijd heeft verdiept in het schilderen van landschappen en stillevens, een totaal ander genre. Schoneman beaamt dan ook dat die overgang in den be ginne niet bepaald eenvoudig was. Eenmaal de smaak te pak ken van het weergeven van neus vleugels, ogen en jukbeenderen liep het evenwel voorspoedig. Wellicht is deze expositie voor een aantal Zierikzeeënaars re den om voor het eerst van hun le ven een galerie binnen te gaan om te zien of ze zelf of hun buur man of familielid wel waar heidsgetrouw is weergegeven. Mogelijk dat dat voor een aantal mensen dat graag een portret van zichzelf zou laten maken de doorslag geeft om naar Schone man te stappen met een portre- topdracht. De airbrush ofwel luchtpenseel 1 techniek is de laatste jaren sterk in opmars. Een vorm ervan (spuitbussen) wordt gebruikt voor de graffiti-tekeningen die steeds vaker op stadsmuren zijn te zien. In een veel verfijndere vorm, met behulp van een kleine verfspuit en een luchtcompres sor, wordt de techniek steeds va ker gebruikt door mensen die creatief bezig zijn. „In de recla- mewereld wordt airbrush al lan ger toegepast en in feite is de techniek al ruim honderd jaar oud. Alleen werd het tot voor kort nooit als een echte kunst vorm gezien omdat men bij het maken van de afbeeldingen niet i rechtstreeks met het penseel in contact komt met het papier”, al dus Wouter Eggink. In die bonte rij der prominente en karakteristieke Zierikzeeë naars bevindt zich ook burge meester mr J. J. P. M. Asselbergs achter zijn werktafel, intensief denkend over wellicht het zo veelste dictaat vanuit Den Haag. Ook wethouder J. Groen is door Schoneman met een ernstige en wat peinzende blik op het witte Dat wil niet zeggen dat het ver vaardigen van een airbrush schilderij nu 'even’ plaatsvindt. „Ik ben meestal een week bezig met de voorbereiding en het ont werp. Dat is namelijk heel be langrijk. Je kunt een airbrush moeilijk verbeteren als je een maal bezig bent en het werk wordt in gedeelten opgebouwd. Eerst maak ik een ontwerp door De expositie Zierikzeese por tretten is tot en met zaterdag 25 juni in de Dikke Toren te zien, vam 11.00-17.00 uur. uit het werk van de jeugdige Zie- rikzeeënaar. Wouter Eggink heeft van jongsaf aan al graag getekend. De airbrush techniek ontdekte hij ongeveer anderhalf jaar geleden per toeval. wil ook weten wat andere men sen ervan vinden”. De expositie van de airbrushes van Wouter Eggink is van 27 juni tot en met 2 juli. Dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur in De Eenhoorn. Twee dagen erna, op maandag 4 juli, begint in De Eenhoorn een expositie van het werk van Sas kia Eggink. Zij exposeert onge veer twintig etsen waarvan een derde deel nieuw is. Het meest recente werk heeft betrekking op vliegers en is kleuriger dan het werk dat Saskia Eggink tot nu toe maakte. „Er komt steeds meer kleur in mijn etsen. Rood en geel. In De Eenhoorn ook een aantal etsen met het thema mu ziek. Typisch voor het werk van Saskia Eggink is dat ze bij het etsen voor de basis van de voor stelling wel uitgaat van de hele plaat maar daar later wat aan verandert of uithaalt. De exposi tie van de etsen van Saskia Eg gink in De Eenhoorn duurt tot en met 9 juli en is dagelijks te be kijken van 11.00 tot 17.00 uur. Donderdag ook van 19.00 tot 21.00 uur. Zierikzee kent bovendien een aantal mensen dat nagenoeg ie dereen kent. Ze lopen of fietsen dagelijks door de stad of hebben zo hun eigen bijzonderheden die hen een zekere bekendheid ge ven. Een greep uit dat „panopti cum” van karakteristieke Zie rikzeeënaars. de gebroeders Van Velthoven, Marius Korstanje met de fiets aan de hand, ome Anton en zuster Mertens, de ver pleegster die bij iedere rechtge aarde Zierikzeeënaar een begrip is. Ook de oude melkboer Van der Schee, vriendelijk lachend van onder zijn klak, Tbny Berre- voets, Jaap Quaak, Piet Sloot- maker, Centen Plantsoen en Nico Kort met tatouage en oor ring hebben voor Schoneman model gestaan. En dit alles vormt slechts een willekeurige greep uit de verzameling mar kante en prominente Zierikzeeë naars. Als Wouter Eggink eenmaal be gint niet het spuitwerk is het heel gewoon dat hij zo’n acht uur achter elkaar bezig is. „Dat moet Hij bedoelt daarmee dat de verf I op het papier wordt gespoten. I Een techniek waarmee zowel I zeer dunne als dikke lijnen en I zelfs schaduweffecten kunnen I worden bereikt, zoals ook blijkt wel anders krijg je niet het goe de resultaat”. De jeugdige Zie rikzeeënaar gaat zo op m zijn hobby dat hij toegeeft er ook graag zijn beroep van te willen maken. „Ik wil er graag in door gaan. Als werk én als hobby. Maar vooral dat eerste hangt er vanaf of mijn schilderijen succes hebben. Ik wil niet zomaar een kunstenaar worden zonder werk”. Elke plaats heeft zo zijn eigen typetjes; mensen die hun eigen plaats innemen in het stads beeld. Mensen vaak wiens ge zicht een lang en bewogen leven verraadt of mensen die altijd daar zijn waar het gebeurt. Die galerij van karakteristieke stadstypes en prominente Zie rikzeeënaars is voor de kunste nares Anje Schoneman een on uitputtelijke bron van inspiratie geweest voor het samenstellen van een nieuwe expositie. kele stadsgezichten) vorig jaar ook reeds te zien was in de Dik ke Tb ren heeft het dit jaar over een andere boeg gegooid. Aanlei ding tot die grote ommekeer was een verzoek van Kees Pilaar om een portret van hem te schilde ren. Eenmaal verdiept in het weergeven van gelaatstrekken, ogen en andere onmiskenbaar bij het gelaat behorende „onder delen” rijpte bij Schoneman eind ’87 het idee om, zoals zij het zegt „alle knakkers met een ka rakteristiek dan wel geestig en karakteristiek voorkomen op het witte doek te zetten.” middel van een potloodteke ning. Dat wordt via een lichtbak overgebracht op het speciale gladde papier waarop de air brush komt en daarna ga ik goed plannen in welke volgorde de kleuren moeten worden inge vuld. Eerst de schaduwpartijen en daarna de felle lijnen”.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 5