EVENEMENTEN VAN DAG TOT DAG IP KT <8 HM F B rrkl Juï Ij eI Ej LI 1 ilwBll i par Sell Vrijdag 24 juni Maandag 27 juni Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkkee Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Got Dinsdag 28 juni Bingo Schouwen-Duiveland Sch Goeree-Overflakkee Woensdag 29 juni Zaterdag 25 juni Zondag 25 juni Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland Goeree Overflakkee De Dikke Toren in Zierikzee. Got Goeree-Overflakkee Op de duinen raakt niemand uitgekeken. Brouwershaven Optreden van Handbell ringers and singers in de Grote Kerk. 20.00 uur. Renesse - Rondleiding over het landgoed Slot Moermond. Ver trek Slotlaan aan de Laone, om 14.30 uur. Toegangskaarten uit sluitend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Ooltgensplaat - Invitatie-tennis- toemooi voor E-spelers op het tennispark. Ooltgensplaat - Invitatie-tennis- toernooi voor E-spelers op het tennispark. Ouddorp Bridgen op recreatie terrein Het Oude Nieuwland, Oude Nieuwlandseweg 11. 19.30 uur. Ouddorp - Zomeravondzang in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsweg (ingang Dorpstien- den) met het vocaal ensemble St. Laurens uit Middelburg, 20.00 Renesse - Renesse Ouverture in de Nederlandse Hervormde kerk Out rest wej Ooi tooi ten: Oos ma: en i Abt Rei het heii cati Rei lan trel 14. slui VV Brc de m.r tori Elli sch sch Zie stri Got in t 20. Got hav bac pel Ste Zie de Kui Zie II.'i. tl re bui sin; Aai om Zie stri Brc „G< Ie f tra< tl*'* Ooltgensplaat - Invitatie-tennis- toernooi voor E-spelers op ten nispark. Zierikzee - Poppentheater Alte- klein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (on der voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aanvang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Renesse Loop- en terrasconcert in de kern van het dorp door het dames Showorkest 't Kliekske uit Halsteren van 13.30 uur tot 17.00 uur. Sirjansland - Concert Ooster- lands Fanfare op het plein voor de voormalige smederij. 19.30 uur. m.m.v. het Hervormd Kerkkoor, fanfarekorps Luctor et Emergo, toneelvereniging Op Drift en Prosper Sevestre op het orgel, 20.00 uur. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Bruinisse 'Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Goedereede Vrij dansavonden in verenigingsgebouw Oostdam. 20.00 uur. Ouddorp Open dag Rijkspoli tie Goedereede.in en om dorps huis de Dorpstienden. Vanaf 10.00 tot 16.00 uur, met o.a. de monstratie motorpolitie, politie hondendemonstratie, botssimu- lator Veilig Verkeer Nederland etc. Oude Tonge - Kerkconcert in de Nederlandse Hervormde kerk m.m.v. Arie Keijzer, 20.00 uur. Stad aan 't Haringvliet - Spring- wedstrijd (open inschrijving) jachtparcours manege Oost- moer, 19.00 uur. Ooltgensplaat Invitatie-tennis- toernooi voor E-spelers op ten nispark. Sirjansland - Concert Ooster- lands Fanfare op het plein voor de voormalige smederij, 19.30 uur. Ouddorp Optreden Marching band van de Rijkspolitie voor kinderen t/m 12 jaar in garage Poortvliet, Broekweg 25. 16.00 uur Tevens kwis voor kinderen t m 12 jaar. Ouddorp Bingo in café- restaurant De Meulblok. Molen weg 15, 20.00 uur. Ouddorp Klaverjassen in café De Bonte Koe, Broekweg 5, 20.00 uur. Ouddorp - Concert Rijkspolitie- kapel in dorpshuis de Dorpstien den, 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur. Voorverkoop bij VVV- kantoor Ouddorp en Rabobank. Oude Tonge Zomerconcert van Chr. gemengdkoor Com nu met Sangh uit Oude Tonge in Neder landse Hervormde kerk, 20.00 uur. 7 n i Donderdag 30 juni Schouwen-Duiveland Ge. Ooltgensplaat Invitatie-tennis- toernooi voor E-spelers op het tennispark. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Renesse - Rondleiding over het landgoed van Slot Moermond. Vertrek Slotlaan aan de Laone om 19.00 uur. Tbegangskaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VVV. Burgh-Haamstede - Diavoorstel ling over de geschiedenis van Slot Haamstede en bezoek aan de Ridderzaal, 10.30 en 11.30 uur. Kaartverkoop en nadere inlich tingen bij VVV. Goeree-Overflakkee I Ooltgensplaat Invitatie-tennis- toernooi voor E-spelers op het tennispark.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 12