s GARAGE DIJKMAN Toyota-dealer R h DE AUTO DEALERS OP SCHOUWEN-DUIVELAND STAAN VOOR U KLAAR!! NISSAN AKKERDAAS MOL v AUTOMOBIELBEDRIJF SLAGER B.V. Televisie-intocht Sint in Zierikzee „NOORDHOEK” Laatste bordje -EUROSERVICE Volkswagen en Audi-service Nu ook loodvrije Euro Super benzine AUTOBEDRIJF VAN DUKE Vc ev 0( VOLVO TAXI-BEDRIJF Brouwershaven Mi Zuidstraat 10 - Haamstede - Tel. (01115) 1446 en 1533 Zaterdag 19 november INRUILWAGENS Alle reparaties Doorsmeren - Texaco-service vo< ter ko ta reng gearr nu tei wi van W. Audi GOOD OU deelten waar de oude limiet 1 zatf hui: op c tere met Soms werd dit ronde verkee ster mus NOORDGOUWE - TELEFOON 01112-1347 - 1284 1 4 ZIERIKZEE - Sinterklaas zal dit jaar niet (zoals in 1987) zijn trimschoe- nen nodig hebben om snel naar Zierikzee te komen nadat hij voet op Ne derlandse bodem heeft gezet. De NOS heeft besloten dat de landelijke televisie-intocht van Sint Nicolaas dit jaar zal plaatsvinden in Zierikzee. TOYOTA rrrrr 10DOC •rrrn Automobielbedrijf 1114 □PEL AUTOMOBIELBEDRIJF Burgh-Haamstede LB 4328 Telefoon 01115-3151 74 N NOORDHOEK VOLVO a/s u doordenkt DEALER UW het In ISUZU Telefoon (01119) 1344 1253 Zondags gesloten. gei sia FINA SELFSERVICE - EURO LOODVRIJ - SUPER DIESEL - BK. AUTOGAS AUTOWASPLAATS - APK KEURINGEN VERKOOP SERVICE INRUILAUTO’S verkoop service onderhoud najaar be De C meei „We creai activ V.A.G.-DEALER Zelfbedienings-autowasserette - Nieuwerkerk - Telefoon 01114-1364 - Kerkring 37 ZIERIKZEE - Rijkswaterstaat heeft het laatste gele bordje langs de wegvakken op de auto snelwegen geplaatst, waar de li miet van 100 km/uur van kracht blijft. In totaal zijn dan sinds 1 mei - toen voor het grootste deel van de autosnelwegen de nieuwe maximumsnelheid van 120 km/ uur werd ingevoerd - zo’n 31.000 van deze gele bordjes geplaatst. Zij werden gemonteerd op de ge- leiderails in de middenberm. De montage van de bordjes heeft enige weken geduurd omdat zo’n grote hoeveelheid niet van de ene dag op de andere door de fa briek kon worden aangeleverd. Bovendien moesten de klem men, waarmee de bordjes zijn bevestigd uit Frankrijk worden geïmporteerd. In de om 2( bol kapel AUTOBEDRIJF KLOOSTERWEG 2 De overgang van de wegvakl waar de nieuwe limiet van I km/uur geldt, naar de weffl 100 km/uur werd gehandhai (uit verkeersveiligheids- I milieu-overwegingen) wof aangekondigd door een gn| rond verkeersbord met ra rand en een wit veld, waarin! cijfer ,,100” staat. bord tegen een zwart acht grondschild geplaatst. Hierd valt het verkeersbord beter Langs de wegvakken waar de km/uur als limiet geldt, (in taal ongeveer zeventig pens van onze autosnelwegen) sta nu bovendien ook om de 25 r ter de gele bordjes op de midd bermbeveiliging. Deze L„.- zijn gemaakt van kunststof voorzien van een retro-refla rende folie. UW ADRES VOOR: schade herstellen verhuur leasing A.P.K.-keuring brandstof Burghseweg Op zaterdag 19 november ko- 12.00 tot 13.00 uur opfNeder- gemeester mr J. J P. M. As men de NOS-cameraploegen land 3. Het programma waar- selbergs. In het comité zitten naar Zierikzee om via een mee Sinterklaas wordt ont- vertegenwoordigers van de rechtstreekse televisie-uit- vangen zal in de komende NOS, de gemeente Zierikzee zending te registreren hoe de maanden worden georgani- en diverse verenigingen en in goedheiligman in Zierikzee seerd door een speciaal daar- stellingen. In het r?:- voet zet op Nederlandse bo- voor gevormd werkcomité on- wordt het programma dem. De uitzending is van der voorzitterschap van bur- kend gemaakt. M0l Burg. Boumanstraat 3, 4306 CP Nieuwerkerk Telefoon 01114-2624 b.g.g. 1367

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 4