van 1900-1940 artikelen Tentoonstelling Zelden Rust Vrouwenarbeid GEZELLIG WINKELEN IN MIDDELHARNIS met gezellige muziek I Ruitersport artikelen FIETSEN- VERHUUR BOETIEK JANNY de &H©GE HeEI^K HEID CAMPING „DUINHOEVE” Scholderlaan 8, 4325 EP Renesse, tel. 01116-1309 „JOPPE” M. E. de Vrieze Jonker „De Spiegel” Jetty Stouten Visserij- museum en Oudheids kamer weer open Kadoartikelen Serviezen Tenten Sportartikelen Kleding Schoenen VERTON-BURGH 01115-1324 ■■■■■■■■■■■■I en Reform Dieethuis Zes bedrijfstakken Reis door ’t Schouwse land met de Badkrant in de hand VRIJETIJDSKLEDING - BADKLEDING PARFUMERIE/TOILETART. - BYOUX TABAK en ROOKSHOP hi bibliotheken De Stolpe De Schutse De Badkrant: een gele wegwijzer in vakantieland Depositaire: LANCÓME - BIOTHERM Hogezoom 179 - Renesse - Telefoon 01116-1610 ZIERIKZEE/BURGH-HAAMSTEDE - Nadat dat eerder het geval was in museum De Vergulde Garnaal te Brouwershaven is in de komende we ken de reizende tentoonstelling Zelden Rust; vrouwenarbeid in Zeeland 1900-1940 te zien in de bibliotheken te Zierikzee en Burgh-Haamstede. Voor: ■iMdclharaii Grote kollektie Rijksgediplomeerd hoefsmid Bondskampeerplaats ANWB o RENESSE HOGEZOOM 152 TELEFOON 01116-1691 De afstand naar zee, over eigen terrein, 4 minuten gaans. Verhuur van voor- en naseizoen plaatsen Moderne sanitaire voor zieningen (verwarmd), speeltuintoestellen voor uw kinderen, supermarkt, wasserette, snackbar. Gelegen aan de voet van de duinen. voor lunch en diner of een gezellig kopje koffie op ons fleurig tuinterras Verhuur van rijpaarden met begeleiding. Gezellige rekreatiezaal met bar en restaurant Bij het postkantoor op no. 31 in Zierikzee De zes thema’s van de expositie behandelen ieder een belang- maandag en dinsdag gesloten Delta-Expo - J.W. Tops-huts, Werketland Neeltje Jans, Postbus 19, 4328 ZG Burgh-Haamstede. panorama vanaf het dak van Delta-Expo Een rondvaart van ca. 50 minuten langs de stormvloedkering (april t/m oktober) openingstijden apnl't/m oktober dagelijks 1Q-17 uur november t/m maart wo t/m zo 10-17 uur toegangsprijzen 11988) apnl t/m oktober volwassenen f 10,-. houders pas 6517,50, kinderen 4 t/m 12 jaar f 7,50. (Rondvaart inbegrepen); november t/m maart; volwassenen f 8.-. houders pas 65 f 5,50, kinderen 4 t/m 12 jaar f 5,50. informatie Delta-Expo (01115) 2702 en bij alle VW-i-kantoren. bereikbaarheid via N57, zowel vanuit Burgh-Haamstede (Schouwen-Duiveland) als vanuit Wissenkerke (Noord-Beveland). Ruime parkeermogeli|kheden. NS-dagtocht 3 (ma t/m do). voorstraat 19-23 3241 ee middelharms telefoon 01870-3264 Expositie over de Deltawerken met maquettes, bewegende schaalmodellen, audio-visuals; een overzicht in woord en beeld over de continue strijd tegen het water. Toegang tot het ’inwendige’ van de Zuidstraat 2 Galanterieën en sport: Haamstede - Tel. 01115-1318 De tentoonstelling wordt aange vuld met boeken over dit onder werp die in de bibliotheek aan wezig zijn. De expositie is in de Zierikzeese bibliotheek De Stol pe te zien van woensdag 15 juni tot en met zaterdag 2 juli. In de weken daarna van maandag 4 tot en met 15 juli is de expositie in bibliotheek De Schutse te Burgh-Haamstede. De openingstijden zijn tijdens de openingsuren van de biblio theken. BRUINISSE - In de maanden ju ni, juli en september kan men weer terecht in het Visserijmu- seum en in de Oudheidskamer te Bruinisse. Beide instellingen herinneren met hun interieur aan het verleden van Bruinisse. In het Visserijmuseum wordt een beeld gegeven van de mossel- oester- en kokkel vangst. Er zijn oude materialen van de mossel en oestervisserij tentoongesteld en men vindt er informatie over de stormramp in 1911. Video films geven een beeld van de wij ze waarop de mossel- en oester- cultures en de zeevisserij in deze tijd worden uitgevoerd. Het pand van de Oudheidskamer da teert uit de achttiende eeuw en is in zijn oorspronkelijke staat ge bleven. In de rechterkamer wordt informatie gegeven over de meekrapteelt. Het poeder van deze plant werd vroeger als rode kleurstof gebruikt De Oud heidskamer geeft een beeld van het leven van Bruinisse in vroe ger tijden. Achter de Oudheids kamer is een kruidentuin.. rijke bedrijfstak waarin vrou wen werkzaam waren. Visserij en landbouw, het eigen bedrijf en handel, dienstboden en het huishouden, industrie en nieuwe vrouwenberoepen zoals ver koopster, kantoorbediende, ver pleegster en onderwijzeres. De keuze van bedrijfstakken laat bovendien de overgang zien van beroepsgroepen die reeds van oudsher bekend waren naar nieuwe vrouwenberoepen. Als u een veelkleurig patroon gaat borduren kunt u veel ge priegel voorkomen als u zoveel naalden koopt als u kleuren hebt. Telkens wanneer u met een andere kleur moet verder gaan, neemt u gewoon een ande re naald met de vereiste ge kleurde draad. De expositie is samengesteld door het Zeeuws Dokumentatie- centrum in Middelburg en schetst een beeld van de arbeids omstandigheden van-vrouwen in de eerste helft van deze eeuw. Dat gebeurt door middel van een groot aantal foto’s, voornamelijk uit het geïllustreerde tijdschrift Ons Zeeland dat uitkwam in de jaren 1927 tot 1939 en door een toelichting per thema. BROUWERSHAVEN - Jetty Stouten, die als verpleegkundi ge de laatste tijd werkzaam is in Burkina Faso (West-Afrika), is op dit moment met verlof bij haar ouders in Brouwershaven. Met behulp van door haar ge maakte dia’s wil zij wat vertel len over haar (zendings)werk. Ie dereen die daarvoor interesse heeft kan op vrijdag 17 juni te recht in het Verenigingsgebouw aan de Nieuwstad. Aanvang 20.00 uur. De avond werd georga niseerd door enkele groepen mensen uit Brouwershaven en omgeving die Jetty ondersteu nen. De zaak met de grootste SORTERING.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 23