EXPOSITIES De poppenwereld van twee kunstenaressen ten toon expositie in Studio Lohr Rode Kruis wandeltocht Zomer- tentoon- stelling in kerk van Goes Nationaal holografie- museum in Middelburg R 306 Poppenfamilie Schouwen-Duiveland Voorbeeld fc Goeree-Overflakkee Tot zaterdag 2 juli in de Bewaerschole Burgh-Haamstede 9» wat« 1 BURGH-HAAMSTEDE - Het woord poppen zegt vaak iets over spelen. Meisjes tot de leeftijd van ongeveer acht jaar zijn er over het algemeen te vreden mee. Toch kunnen ouderen er ook het no dige plezier aan beleven. Voor de twee kunstena ressen Tanneke van der Heul uit Vlaardingen en Emmy A. Trouw uit Renesse geldt dat in ieder geval. Zij houden een poppenexpositie tot en met zaterdag 2 juli in de Bewaerschole in Burgh- Haamstede. De tentoonstelling omvat fantasiefi guren, kostuumpoppen, mode-advertentie- tekeningen en boekillustraties. Efc® Ir' 'W /Val- zee 905 ’-1664 zit in: dijk dynamisch gebeuren als ik! MIDDELBURG - Het Nationaal Holografiemuseum Dennis Ga bor is ondergebracht in het mo numentale pand van de voorma lige Nederlandsche Bank in het centrum van Middelburg. Het is onlangs officieel geopend. Het zal nog worden uitgebreid met een holografisch laboratorium. de werkelijke wereld. Bij Thnne- ke van der Heul zijn het echte fantasiefiguren. Goedereede Galerie De Vloeiplanke. Expositie tekeningen en schilderijen Alex Verduijn. Tbt zondag 12 juni, woensdag van 15.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zater dag van 15.00 tot 18.00 uur. Na een telefonische afspraak kan de tentoonstelling ook worden bekeken (01879-2236). Noordwelle - Keramiek Noordwelle, Dorpsring 24. Perma nente expositie van Nel de Bruin uit Delft met raku gestookt werk, Mariet Lems eveneens uit Delft met pit fire, Hanneke Keuning uit Schouwen met porcelein gedraaide gebruiks voorwerpen en Karin Raak met vrij werk uit fijne chamotte. Dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur Zierikzee - Openbare biliotheek. Tentoonstelling Zelden rast, vrouwenarbeid in Zeeland van 1900-1940. Van woensdag 15 juni t/m zaterdag 2 juli. Bruinisse - Openbare bibliotheek. Tentoonstelling Zelden rust, vrouwenarbeid in Zeeland van 1900-1940. Tbt en met vrijdag 10 juni tijdens openingsuren bibliotheek. Zierikzee Grote Kerk. Tentoonstelling Zeeuwse Musea ten toongesteld. Van 10 juni t/m 2 juli van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Bruinisse - Hal van gemeentehuis. Foto-expositie Leen Koper met als onderwerp natuur. De gehele maand juni. ir en ver- n wij ;por- van 1US jen. gis ik. Burgh-Haamstede - Kunstnijverheid ’t Oute 'Uus, J. J. Boei- jesweg 6. Permanente expositie van aquarellen, brooddeeg en karakterpoppen. Cursussen voor vakantiegangers moge lijk. Iedere dag geopend van 11.00-17.00 uur. Voordat de kunstenares uit Re- nesse met een pop aan de slag gaat, begint ze eerst, in tegen stelling tot de Vlaardingse kun stenares, met het maken van een verhaal. „Dat doe ik overal. Zelfs als ik de honden ga uitla ten. Elk poppetje heeft als het ware een geschiedenis achter de rug en dat moeten ze ook uit stralen”. Zo krijgt haar verhaal een vorm van dash of klei, want dat is waar ze over het algemeen haar werken mee maakt. Ouddorp Museum Ouddorps Raad- en Polderhuis, Raad huisstraat 4. Tentoonstelling Van vlas tot linnen. Iedere za terdag zijn er linnenweef- en kantklosdemonstraties. T/m 3 september. Openingstijden t/m 30 juni van 14.00-17.00 uur, 1 juli t/m 31 augustus 10.00-13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. Za terdags gedurende het hele seizoen van 10.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur en zondags gesloten. Herkingen Studio Lohr/Theetuin De Bongerd, Molendijk 65. Expositie van kleine collectie van Norman York’s non- figuratieve werk in water- en plakkaatverf. Tot eind juni da gelijks geopend van 10.30 tot 21.30 uur, behalve op donder dag. Het kost haar vier tot zes weken om haar groeiende gedachte in een beeld om te zetten. Ze heeft een paar jaar moeten werken om het tot het huidige resultaat te brengen. „Maar dan ook elke dag”, benadrukt ze. De kleding van haar wezentjes is ook aange past aan de bewegelijkheid van de werken, die ze tentoonstelt. „De kleding is daarbij zo aange past, dat het lijkt alsof er vaak een wind tegen de wezentjes in blaast”. Neeltje Jans - In de Delta Expo. Fototentoonstelling van twaalf oud-cursisten van het Kreatief Centrum De Hof in Amersfoort. T/m 30 juni. Het werk van Thnneke van der Heul mag dan als poppenwerk worden omschreven, toch is dat voor haai’ niet de juiste om schrijving. „Voor mij zijn het meer fantasiefiguren vanuit een droomwereld gezien. Vanuit die wereld werk ik met droomwe- zens, die als het ware bewegen”, verklaart de Vlaardingse pop penmaakster. Zij is langzaam naar dit werk toegegroeid. Daar om noemt ze het ook een uitge groeide hobby. De werkelijkheid komt goed naar voren in haar zogenaamde poppenfamilie. Haar broertje en haar moeder heeft ze nagemaakt van foto’s. Zo heeft ze enkele da gen voor de expositie werd ge opend de Westerschouwse burge meester J. L. Niemantsverdriet- Leenheer gemaakt. Ook zij staat in de Bewaerschole ten toon naast alle andere met gouaches bewerkte poppen van groot naar klein. steen en werkt dan van buiten naar binnen toe. Voor mij is het juist de omgekeerde wereld. Ik werk van binnen naar buiten”. Bij het maken van een wezentje ontstaat er vanzelf een uitstra ling op het gelaat van het kunst voorwerp. Als ze daarmee tevre den is, werkt ze het verder uit tot een kant en klaar kunstwerk. Voor Emmy A. Trouw geldt een andere stelregel voor het maken van haar poppen. Zij zorgt wel eveneens dat de poppen iets uit stralen. Het verschil is, dat zij de poppen maakt in de vorm die een ieder bekend is. In haar kunstwerken zit affiniteit met Burgh-Haamstede - De Bewaerschole, Weststraat 18. Ten toonstelling van poppenmaakster Thnneke van der Heul uit Vlaardingen en Emmy A. Trouw met fantasiefiguren, kostuumpoppen, mode advertentie-tekeningen en boekil lustraties. T/m 2 juli dagelijks (met uitzondering van zondag) van 13.30-16.30 uur. Brouwershaven Museum De Vergulde Garnaal. Expositie Brouwershaven en de zeevaart in de 19e eeuw. Tot eind sep tember van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. iOES - Gedurende de maanden mi, juli en augustus houdt de lulturele Raad Goes voor de waalfde keer in successie een miertentoonstelling in de Irote- of Maria Magdalenakerk i Goes. Het gaat hierbij om iraalf tentoonstellingen. Het museum is genoemd naar de Hongaar die in 1948 de techniek om een hologram te maken heeft ontdekt. Het museum bezit een collectie hologrammen met als topstuk ken het veenlijk, Lindow Man, een zwartwit-portret, en een sa mengesteld hologram. Ook om vat ze voorlopers van de hologra fie: driedimensionale of stereo foto’s. Dankzij de laser is er een sterke ontwikkeling geweest, die twaalf verschillende technieken heeft opgeleverd om een holo gram te maken, elk met een ei gen, aparte toepassingsmoge lijkheid. De holografie wordt steeds meer toegepast, in de techniek, in de wetenschap en in de kunst, aldus conservator Roel Voerman Naast haar poppenwereld toont ze ook werk vanuit haar beroep. In het verleden is ze bij reclame bureaus werkzaam geweest en daarvan heeft ze een aantal teke ningen en advertenties liggen. De tekenopleiding heeft ze aan de academie de couture gehad. Van origine is ze mode-illustra- trice. Ook vanuit die baan is er niet alleen werk te zien, maar ook vanuit de illustraties, die ze door opdrachten voor boeken heeft gemaakt. De tentoonstel ling is behalve zondags de gehele week geopend van 13.30 tot 16.30 uur. ■RKINGEN - Een kleine collectie van Norman Yorks non- wratieve werk in water- en plakkaatverf is tot eind juni te zien Studio Lohr/Theetuin de Bongerd in Herkingen. Het is nog on- fcend tot wanneer de tentoonstelling precies duurt. De expositie irdt in ieder geval dagelijks tentoongesteld van 10.30 tot 21.30 r Afwijkend van de gewoonte stelt Studio Lohr ditmaal werk 'toon van een kunstenaar, die ver buiten de regio, zelfs buiten ierland, woont en werkt. Eind jaren zeventig kwam Norman rit in New York in de publiciteit door allerlei stunts, waaronder verkoop van één van zijn schilderijen met een echte Picasso als fji/t. Al snel behoorde hij tot de artistieke jet-set, met mensen Andy Warhol, John Lennon en Steven Spielberg. Maar na een «r jaar verdween hij plotseling van het toneel. Niemand wist or hij was of wat hij deed. Intussen werden zijn schilderijen >r enorme bedragen verkocht en was hij financieel binnen. In '6 werd hij weer gesignaleerd, schilderend in New York, maar werkt nu alleen in stilte. Hij heeft kennelijk genoeg van de gla- Kren exposeert bij voorkeur in kleine gelegenheden in Europa zijn werk bredere bekendheid te geven en verkoopt het tegen Hief lage prijzen. Waarschijnlijk ook in Herkingen. BRUINISSE - Het Rode Kruis, afdeling Bruinisse, houdt zater dag H juni weer de bekende wandeltocht over de drie afstan den vijf, tien en vijftien kilome ter. toe wandeltocht staat onder auspiciën van de Zeeuwse Wan- delsportbond en is uitgezet langs fraaie plekjes in Bruinisse en omgeving. De start is vanaf ■414.00 uur, terwijl het inschrijven in het Dorpshuis vanaf 13.00 uur kan gebeuren. Intoonstelling ’Aangekocht’ lordt gehouden tot en met zater- ag 16 juli. Het betreft hier een Intoonstelling van een selectie it de aankopen van de provin- e Zeeland uit de jaren ’84 tot 8. De openingstijden lopen van aandag tot en met zaterdag in 10.00 tot 16.00 uur. e manifestatie 'Het Gebaar’ opt van maandag 18 juli tot en “M woensdag 31 augustus. Deze -toonstelling krijgt een soort- iGi. j-~-i- imanifestatie Ruimte in Ruim- van 1986. De openingstijden in gelijk aan die van de ten onstelling ’Aangekocht’. Burgh-Haamstede - Christelijk cultureel centrum De Burght, Hogeweg 55. Tentoonstelling van aquarellen van Arie Boers. Gedurende de gehele maand juni, van 9.00-12.00 uur, van 14.00-17.00 uur en vanaf 19.00 uur. Ze maakt voor haar zelf niet eerst een voorbeeld. Niet op pa pier en niet in haar hoofd. Ze be gint met houtpoeder en dat mo delleert ze vanuit het niets. „Een kunstenaar neemt vaak een stuk s

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 9