KRUISWOORD-PUZZEL Parcours Ronde van Nieuwerkerk is zwaarder dan vorige jaren NIEUWERKERK - Het is aan Nieuwerkerk om het spits af te bijten voor de vier wielerrondes op Schouwen-Duiveland. Onder de naam de Ronde van Nieuwerkerk wordt zaterdag 11 juni het startsein aan de Kerkring in Nieuwerkerk gege ven. Deze ronde wordt voor de vijfde keer gehou den. Een lustrumviering voor de organisatie. Aan de start staat ongeveer zestig wielrenners een zwaar parcours te wachten. „Vorig jaar had den we een minder zwaar parcours, maar dat is nu aanzienlijk zwaarder geworden”, vertelt voorzitter Anton Stoutjesdijk van het Wielerco- mité Nieuwerkerk. «3 “ZBZlZZ, |37 1 Avondvier- daagse in Oude Tonge Lustrumviering zaterdag 11 juni 100 kilometer Schouwen-Duiveland Goeree .>■24 25 2^ ■130 26 31 42 48 53 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 A U» mm De rondemiss van Nieuwerkerk, Mary Stoutjesdijk uur. 15 16 20 21 23 27 32 35 36 38 39 40 43 44 50 49 54 58 66 VERTICAAL: 1. bekoorlijkheid; Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur. Lutherse Kerk Zierikzee: geen dienst. De trimmers van Delta Sport kunnen de afstanden 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 en 9000 meter lo pen. Eén ronde is 1500 meter. Be langstellenden kunnen zich op geven bij Anton Stoutjesdijk, Kerkring 6 in Nieuwerkerk. In schrijving is ook mogelijk op de dag van de trimloop zelf en wel in cafetaria De Fijnproever. Apostolische Kerk Zierikzee: zaterdag 19.30 uur; zondag 9.30 uur. 10.00 11.00 ■t Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes: 67, 6, 36, 48, 37, 11, 47, 41, 62, 2 en 43, 5, 22, 58, 31, 24, 21, 30, 20, 10? Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur. John de Crom, Peter en Nico van de Klundert, Thijs Fase en Wies van Donge. „Helaas kan de ei landelijke favoriet Toon van der Steen om privé-redenen niet mee doen. Hij zit momenteel in Enge land”. Verleden jaar streek De Crom met de eer van de Ronde van Nieuwerkerk. Geref. Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: .9.30 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur. uur. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. HORIZONTAAL: 1. opera van Bizet; 6. rondlopende galerij; 11. ringvormig handvat; 12. hoge boogbal; 14. wijfje v.e. kanarie; 15. stad in Duitsland; 17. werk tuig; 19. bewijsstuk van b.v. op slag van goederen; 21. landelijk; 22. lange, eentonige opsomming (fig.); 23. motorschip (afk.); 24. zwaarlijvig; 26. muzieknoot; 27. vogel; 289. zelfkant van linnen; 30. gewicht; 32. sierlijke tafel- fles; 34. breekbaar; 36. gezichts orgaan; 37. brede, zwak lichten de band aan de nachtelijke he mel; 38. afvloeipijpje v.e. goot; 39. deugniet; 41. eetvoorschrift; 44. snelle loop; 45. verdwenen; 47. alvorens; 49. oude lengte maat; 51. vloeistof; 53. vogelpro- dukt; 54. ootmoedig; 56. leidsel; 58. deel v.e. schip; 59. uniform; 61. rivier in Italië; 62. plechtige verklaring; 64. deel van de hals; 65. dakbedekking; 66. weefsel; 67. weefsel waarin figuren gewe ven zijn. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur. uur uur Donderdag: 19.00-20.30 uur Theokratische school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Voordat de renners van start gaan wordt er de gehele dag een volledig programma afgewerkt, dat zich voornamelijk aan de Kerkring af speelt.. Oud-Gere formeerde Gem. in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur in Lutherse kerk. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. Jehova’s Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: openbare lezing, Wachttorenstudie. uur Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 Het programma wordt geopend met een braderie waar verschil lende kramen het plein bij de kerk zullen vullen. De muzikale medewerking komt van de Boe renkapel. Atletiekvereniging Delta Sport verzorgt naast de wielerronde ook een sportief programma, dat om 15.30 uur begint. „Zij begint eigenlijk met een soort warming-up voor de wielrenners over het par cours”, aldus de voorzitter. Het parcours is 1500 meter lang. Dat komt na 67 rondes neer op 100 kilometer. De huldigirig van de drie winnaars wordt dit jaar gedaan door de 20-jarige Ronde Miss, Mary Stoutjesdijk, uit Nieuwerkerk. Zij wordt aange kleed door Agnes Mode uit Zie rikzee en de haarverzorging komt voor rekening van Marco Holm, eveneens uit Zierikzee. De jaren voorheen was het par cours niet zo heel erg veel voor zien van bochten. Daar gaat dit jaar verandering in komen. „Om de vaart er een beetje uit te ha len, hebben nu wat andere stra ten in het parcours opgenomen. Zo ontstaat een sterk parcours”, stelt Stoutjesdijk. Als het start sein om 17.30 uur is gegeven gaan de renners de Burgemees ter Van Veenstraat in en vervol gens de Deltastraat, Unastraat, Ooststraat, Achterstraat en daarna weer de Kerkring. Nieuw daaraan is, dat in plaats van de Poststraat nu een deel van de Burgemeester van Veenstraat en van de Deltastraat wordt gefietst. Een aantal bekende namen, die zaterdag 11 juni aan de start staan zijn Heddie Nieuwdorp, Ned. Herv. Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Kerkwerve: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Scha- rendijke: 9.30 uur. Brouwersha ven: 11.00 uur. Zonnemaire: 9.30 uur. Noordgouwe: 9.30 uur. Drei- schor: 11.00 uur. Ouwerkerk: 10.00 uur. Nieuwerkerk: 10.00 uur. Oosterland: 10.00 en 18.00 Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur. Brouwershaven/Zonnemaire: Bostonpleinkerk: 10.00 en 18.30 uur. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur. De beurt is alleen nog aan Re nesse, Bruinisse en Zierikzee om haar wielerronde te organiseren. Nieuwerkerk heeft alles op het organisatorische vlak achter de rug. Stoutjesdijk vertelt daar over, dat het organiseren wel meevalt, maar dat het financiële gedeelte (sponsoring) wat meer moeite kost. Toch is de organisa tie daarin geslaagd. Ze is in zee gegaan met de middenstand van Nieuwerkerk, Zierikzee, Renes se en Bruinisse. 2. bedwelming door sterke drank; 3. omlijsting v.e. bril; 4. bijwoord; 5. familielid; 7. mili taire ordedienst (afk.); 8. stad in Zwitserland; 9. niet gesloten; 10. vorstelijk verblijf; 12. stof; 13. belegering; 16. uiting van gene genheid; 17. tuinhaag; 18. loop graaf v.e. mol; 20. vordering; 25. alkachtige zwemvogel; 27. niet vet (b.v. van vlees); 28. gezamen lijk; 30. drinkgelag; 31. matig, karig; 32. sleepnet; 33. verbeten; 34. slaapplaats; 35. onderdeel v.e. tennispartij; 40. tak van sport; 42. verlaten; 43. schermbloemige plant; 45. voertuig; 46. voor spoed; 48. vliegtuigbestuurder; 50. gesteente; 51. kleur; 52. sier lijk dier; 53. telwoord; 55. Euro peaan; 57. na iets; 60. buiten dijks land; 63. lidwoord; 65. per adres (afk.). OUDE TONGE - De Stichting Sociaal Cultureel Vormings werk Oostflakkee, afdeling Ou de Tonge, houdt dinsdag 14, tot en met vrijdag 17 juni haar avondvierdaagse. Iedere deelne mer kan een keuze maken uit 2,5, vijf en tien kilometer. Als de deelnemer minimaal drie avon den meegelopen heeft krijgt hij of zij een aandenken mee naar huis. De starttijd is tussen 18.30 en 19.00 uur. Zondag 12 juni Doopsgezinde Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerken Ouddorp: 10.00 en 18.30 uur. Rooms-Katholieke Kerk Melissant: Josefkapel, Provin ciale weg 6, zo. 11.00 uur. Middel- harnis Kerk Langeweg 52: zo. 9.30 uur. Ouddorp: Martinuska- pel Stationsweg 17, zo. 9.30 uur. Geref. Gemeente Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Ned. Herv. Kerk Ouddorp: 9.30 en 18.30 uur. Recreatiedienst Ouddorp: In recreatiecentrum Toppershoedje, Strandweg 4. Aanvang zondags 10.00 uur. 2 10 12 18 19

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 23