Rijkspolitie Goedereede houdt open dag Ouddorp w Oplossing van de puzzel ARTSEN APOTHEKEN DIERENARTSEN TANDARTSEN POLITIE w. Muzikale omlijsting OUDDORP - De Rijkspolitie Goedereede houdt zaterdag 25 juni een open dag in en om het dorps huis de Dorpstienden in Ouddorp. De politie wil op deze wijze haar relatie met het publiek verbe teren. Het korps rijkspolitie presenteert zich met al zijn specialistische en bijzondere dien sten. Het programma wordt al op vrijdag 24 juni muzikaal geopend met verscheidene optredens van de Rijkspolitiekapel, onder leiding van H. W. A. C. Warnas. voor de Rijkspolitiekapel leen via telefonische afspraak. L. Lekkerkerk, Nieuwe Scharendijke: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Spreekuur iedere dag volgens afspraak, behalve donderdag in het Groene Kruis gebouw, voor 9.00 uur bellen. Ouddorp: Artsen W. J. Bron, A. J. Jansen eri G. B. K. Steenhof, Bruinisse: R. C. A. Backer, Post- straat 14, tel. (01113)2666. Behan deling alleen volgens afspraak. weekend gelieve eerst nisch contact opnemen. H. W A. C. Warnas van de Rijks- politiekapel. Weekeind bij dienstdoende die renarts volgens afspraak. Tijdens het weekend spreekuur bij dienstdoende dierenarts. Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch kontakt opnemen bij de dienstdoende arts. Zierikzee: J. J. Bakker. Oude Haven 4, tel. (01110) 13016. Be handeling alleen volgens af spraak. G. W. G. den Broeder, Oude Ha ven 51, Telefoon (OHIO) 13388. M. F. de Boeij, Oude Haven 51, Te- Doopmoeder en volksgroep HORIZONTAAL: 1. Carmen; 6. omloop; 11. oor; 12. lob; 14. pop; 15. Aken; 17. hamer; 19. ceel; 21. rustiek; 22. litanie; 23. ms.; 24. gezet; 26. si; 27. mus; 29. neg; 30. ons; 32. karaf; 34. broos; 36. oog; 37. Melkweg; 38. bek; 39. rekel; 41. dieet; 44. ren; 45. weg; 47. eer; 49. el; 51. water; 53. ei; 54. nede rig; 56. leizeel; 58. kiel; 59. tenue; 61. Arno; 62. eed; 64. nek; 65. pan; 66. linnen; 67. damast. Ouddorp: Bureau: Wilhelmina- weg 14. tel. 01878-1244. Geopend 9.00-18.00 uur. Zierikzee: Sj. Bergsma, Varre- markt 7, Zierikzee, tel. (01110) 12180. Spreekuur dagelijks tus sen 8.00 en 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur; maandag en donderdag van 18.00-20.00 uur en volgens afspraak. een woning of bedrijf tegen in braak te beveiligen is. Deskun dige uitleg behoort tot de moge lijkheden. Veilig Verkeer Neder land heeft een botssimulator op gesteld. Daarmee kan iedereen aan den lijve ervaren welke krachten er optreden bij een bot- De Marching Band is een onder deel van de Rijkspolitiekapel en verzorgt om 16.00 uur een jeugd- concert voor kinderen tot en met twaalf jaar in garage Poortvliet. Buiten verzorgt de motorpolitie enkele demonstraties, die om 11.00 uur beginnen. Daar wordt tevens om 14.30 uur gestart met een politiehonden-demonstratie. In een VM-bus (Voorkoming Mis- Apotheek C. C. H. Verschuren, Dam 18, Zierikzee. Tel. 01110- 12906. Openingstijden apotheek: Werkdagen 8.30-17.30 uur. Zater dag 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zon- en feestdagen 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Burgh-Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en G. van Beek-Ver- beek, Burghseweg 54, Haamste de. Tel. (01115) 1861. Spreekuur van 8.00-9.00 uur. Telefonisch spreekuur van 12.30-13.00 uur. Apotheek de gehele dag geopend uitgezonderd van 12.00-13.00 uur. Weekend alleen voor spoed gevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trombose- dienst, dinsdag 10.00 uur Groene Kruisgebouw. 8.00- 9.30 uur en maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Arts A. W. van Geer, Havenpark 35, Tel. (01110) 12080. Alleen vol gens afspraak, 8.15-11.00 uur Arts J. B. Visser en C. H. Da niels. Poststraat 32, Tel. (01110) 13965. Spreekuur alleen volgens afspraak. Bellen vanaf 8.00-10.00 uur. Trombosedienst, maandag, 8.30 uur in wijkgebouw Groene Kruis; dinsdag 8.30 uur in be jaardenhuis De Wieken en dins dag 9.00 uur in bejaardenhuis Borrendamme. Stellendam: Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I. Caustraat 1, telefoon (01879) 1207. Spreekuur volgens afspraak. Bellen voor afspraak tussen 8.30 en 10.00 uur. In het telefo- Ouddorp: Oude Nieuwlandse- weg 27. Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medi cijnen afhalen tussen 17.00-18.00 uur. De deuren van de Dorpstienden gaan zaterdag 25 juni om 10.00 uur voor de bezoekers open. Het publiek kan dan nader kennis maken met de politie en met ve le specialistische en bijzondere diensten, zoals de recherche, de verkeersonderdelen, de meldka mer, veld- en milieu-politie, de parketpolitie en de rijkspolitie te water. praktijk Oude Nieuwlandseweg, tel. (01878) 1312. Spreekuur al leen volgens afspraak, 8.30-11.00 en 13.00-16.00 uur aanvragen. Vi sites aanvragen tussen 8.30-10.00 uur. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.30 uur. Medicijnen afha len tussen 17.00 en 18.00 uur. Men wordt verzocht de ziekenfonds- kaart mee te brengen. In het weekend en ’s avonds gelieve eerst telefonisch kontakt op te nemen. Tijdens het weekeinde spreek uren van 17.00-17.30 uur bij dienstdoende tandarts. Een uur later presenteert de band zich aan het college van burgemeester en wethouders van Goedereede. Het muziekge zelschap marcheert daarna door de straten van Goedereede. Ten slotte treedt de Marching Band In de Dorpstienden is er vrijdag om 20.00 uur een concert van de kapel. Naast harmonie-muziek brengt ze ook andere speciaal gearrangeerde werken te horen. Zuidamerikaanse ritmes bij voorbeeld. Bij vele aanwezigen moet daarbij het bloed sneller gaan stromen. Egerlander-mu- ziek voert de gedachten naar Al penstreken en big-band-tonen wekken herinneringen aan be kende Amerikaanse orkesten op. Goedereede: Arts P. J. Bulthuis, De Stove 40, telefoon (01879) 1367. Spreekuur volgens af spraak. Bellen voor afspraak tussen 8.00-9.00 uur. In het week end gelieve telefonisch kontakt op te nemen. gens af- 8.00-10.00 Bruinisse: Arts A. M. Dorrestein en C. Pet, tijdelijk onderge bracht in Groene Kruis gebouw, Wilhelminalaan 13, Tel. (01113) 2120, voor spoed (01113) 1280. Van maandag t/m vrijdag afspraak spreekuur ’s ochtends. Apotheek geopend op werkdagen van 9.00- 12.00 uur en van 16.00-18.00 uur en donderdags van 9.00-12.00 uur. Spreekuur volgens afspraak 8.00-9.30 uur. Trombosedienst, maandag, 10.15 uur in verzor gingshuis In ’t Opper, maandag en donderdag om 10.30 uur in Groene Kruisgebouw. Ouddorp: J. H. v. d. Pol en S. v. d Pol-Dijkhuizen, Spaanseweg 4, telefopn (01878) 1660. Behande ling uitsluitend na telefonische afspraak. L. P. Zeelenberg, Hazersweg 22, telefoon (01878) 2919. Behande ling alleen volgens afspraak. Stellendam: W. J. Vink. Keizer straat 16a. Spreekuren maan dag, dinsdag, donderdag en vrij dag van 15.30-16.00 uur. Sommelsdijk: W. J. Vink, Zuid- achterweg 28. Tel. 01870-2897. Spreekuren maandag tot en met vrijdag van 8.00-9.00 uur, en maandag tot en met vrijdag van 17.00-19.00 uur en volgens af spraak. Dierenkliniek Goeree- Overflakkee alleen voor kleine huisdieren. Nieuwerkerk: Arts M. M. v. d. Berg, Wethouder v. Klinken- straat 10, tel. (01114) 1810. Spreekuren volgens afspraak, hiervoor bellen tussen 8.00-11.00 uur. Apotheek tot 12.00 uur ge opend. Trombosedienst, maan dag, 8.00 uur in Groene Kruisge bouw. om 19.30 uur op in het bejaarden centrum De Vliedberg. Noordgouwe: Arts H. J. M. Slee- gers, Heereweg 16, Tel. (01112) 1480. Spreekuur vol; spraak. Bellen van uur. Trombosedienst, donder dag, 8.40 uur in Groene Kruisge bouw Noordgouwe. In Dreischor 8.00 uur in Groene Kruisgebouw. lef. (OHIO) 12693. Behandeling al- Oude Tonge: P. Schilder, Kolf weg 27. Tel. 01874-2441. Spreek L. Lekkerkerk, Nieuwe Boo- uren maandag tot en met vrijdag gerdstraat 25, tel. (01110) 16066 I van 13.00-14.00 uur, dinsdag- en Behandeling alleen volgens af- donderdagavond van 20.00-21 00 spraak. uur en volgens afspraak. F. v. d. Vliet, Oude Haven 51, tel. (01110) 16190. Behandeling alleen via telefonische afspraak Middelharnis: Voor spoedgeval len Prins Hendrikstraat 2, tegen over de EMGO (bij Rabobank Langeweg links afslaan), Mid delharnis, tel. (01870) 2966. Spreekuur elke dag van 8.00-9.00 uur en van 18.30-19.30 uur en vol gens afspraak. VERTICAAL: 1. charme; 2. roes; 3. montuur; 4. er; 5. oom; 7. M.P.; 8. Locarno; 9. open; 10. paleis; 12. laken; 13. beleg; 16. kus; 17. heg; 18. rit; 20. eis; 25. zeekoet; 27. mager; 28. samen; 30. orgie; 31. sober; 32. kor; 33. fel; 34. bed; 35. set; 40. kegelen; 42. eenzaam; 43. venkel; 45. wagen; 46. geluk; 48. piloot; 50. lei; 51. wit; 52. ree; 53. een; 55. Deen; 57. erna; 60. nes; 163. de; 65. p.a. drijven) is te zien op welke wijze boekje worden verschillende po litiezaken uitvoerig belicht. De politie rekent op een grote be langstelling en ziet de reacties van het publiek hoopvol tege moet. Zij rekent er op dat de ma nifestatie het wederzijds begrip tussen de politie en bevolking bevordert. Haamstede: M. K. Buth, Hoge- zoom 9, Haamstede, telefoon (01115) 2254. Spreekuren dage lijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Dinsdag- en vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 en volgens af spraak. Bruinisse: E. Wondergem, Mo lenstraat 26, Telef. (01113) 2724. Spreekuren dagelijks van 8.30 tot 9.05 uur. Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. Renesse: P. van Malland, Oude Moolweg 32, tel. 01116-1942. Be handeling zeven dagen per week. Brouwershaven: A. Broere, Mee- krapstraat 7, tel. 01119-1588 Be handeling alleen volgens af spraak. sing en zelfs bij geringe snel heid. Bij deze gelegenheid brengt de Rijkspolitie Goedereede een boekje uit, dat gratis huis-aan- huis wordt verspreid. In het Brouwershaven: Arts L. A. M. Bruel, Markt 30-32, „De Stads waag” Brouwershaven, telefoon (01119) 1280. Vrij spreekuur van 8.00-8.30 uur. Voor het maken van een afspraak voor 9.00 uur bellen. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Trom bosedienst, donderdag, 9.30 uur in Groene Kruisgebouw. Oosterland: Arts H. Speelman, Molenweg 61, tel. (01114) 1280. Spreekuren maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 9.30 uur, afspraak via schijven systeem. Woensdag geen spreek uur. Apotheek geopend op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Trombosedienst, maandag, 9.15 uur in Groene Kruisgebouw. Haamstede: D. H de Kup, Vroonweg 4, telefoon (01115) 1359. Spreekuren maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-15.00 uur, vrijdags van 16.00-17.00 uur. H. A. Boom-De Keizer, Westeren- ban 14, Telefoon 01115-3103. Be handeling alleen volgens af spraak. Mevrouw H. B. Geleijnse, Noordstraat 12, telefoon 01115- 2698. Behandeling alleen vol gens afspraak. Ouddorp: L. E. Tjebbes, Bar de Kreek Boompjes 9, Ouddorp, tel. 01878-1401. Spreekuren maan dag, woensdag en vrijdag van 14.00-14.30 uur. ZIERIKZEE - Zeeland krijgt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 1990 als een van de laatste provincies in ons land de beschikking over een regionale omroep. Gedeputeerde staten van Zeeland stellen provinciale staten voor mee te werken aan het initiatief van de Stichting Omroep Zeeland die de oprich ting van zo’n omroep voorbe reidt. Renesse: Arts J. L. Flach, Jan van Renesseweg 6, Renesse, tel. (01116) 1280. Spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur en 16.00-17.00 uur van half juni tot 1 september. Tijdens werkdagen apotheek ge hele dag open. Huisbezoek aan vragen voor 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30- 17.00 uur. Trombosedienst, vrijdag, 10.00 uur in Groene Kruisge bouw. Zierikzee: Arts W. Bontkes, Touwbaan 20, Zierikzee, Tel. (01110) 12280. Spreekuur van Apotheek Menheerse, Voor straat 16, Middelharnis. Tel. 01870-3666. Openingstijden apo theek: werkdagen 8.30-12.30 uur en 13.00-18.00 uur. Zaterdag' 10.30-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Zon- en feestdagen 11.00-11.30 uur en 17.30-18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienst doende arts in de overige uren altijd worden aangeboden. In lichtingen via tel. 3666. Alarmnummer Rijkspolitie (01180-33333). Zierikzee. Het groepsbureau van de Rijkspoli tie Schouwen- Duiveland is 24 uur per dag geopend, tel. 01110- 14055.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 21