2 J*. „SCHOUWER HOECK” i s i - t **v Café-Restaurant LAONE 32 - RENESSE - 01116-1637 RUIM EN GEZELLIG TERRAS SPEELTUIN MET MINISCOOTERS KINDERMENU’S VANAF f 5,50 APPELPUNT MET SLAGROOM f 2,50 - PANNEKOEKEN EN AANTREK KELIJKE SORTERING SNACKS (tot 17.00 uur) HOOFDGERECHTEN MET VLEES OF VIS VANAF f 14,75. GESERVEERD MET MET O.A. GROENTEN, FRITES, GEBAK KEN AARDAPPELEN EN GEVARIEERDE SALADE 50 MTR. VAN HET STRAND (Laone overgang) RUIME PARKEERGELEGENHEID OP 25 MTR. AFSTAND Ba 'i F 1 f i 4 -t. It GEHELE WEEK GEOPEND VANAF 10.00 UUR. v iuê w* Vrijdag 17 juni Goeree-Overflakkee Zaterdag 18 juni Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Het strand; altijd een grote trekker. Donderdag 16 juni Schouwen-Duiveland Zondag 19 juni ■hou- Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Goeree Overflakkee Oude Tonge - Avondvierdaagse. uur. sags vakantieplaats bij uitstek. Starttijd is tussen 18.30 en 19.00 tennis Suyssendijk. ,e. In pleit n bij Ver averi Brouwershaven - Zeilwedstrij den op het Grevelingenmeer. f eatie land 19.3 iags( f Ha i-Wi “7* ïlpuz chrij ussei Tjuid-Vf/est-Nederland is een Oude Tonge - 24-uurs toernooi --Is op tennispark aan de T iags 2 jur ijd i Vertrek om 18.30 uur vanaf Ha venplein. Zierikzee Poppentheater Alte- klein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (on der voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aanvang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Renesse Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VW-kantoor tussen 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Bruinisse Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Oude Tonge - Braderie, met di verse attracties. Oude Tonge - Avondvierdaagse. Starttijd is tussen 18.30 en 19.00 uur. ij Goedereede - Vrij dansavonden in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Den Bommel - Omloop van Den Bommel. Vertrek om 14.00 uur vanaf de school aan de Nas- saustraat. Stad aan ’t Haringvliet - Pas de deux en demonstratie van de car- rouselgroep bij manage Oost- moer, 18.00 uur. Oude Tonge - 24-uurs toernooi tennis op tennispark aan de Suyssendijk. Ouddorp Concert door Brass Band Concordia uit Ouddorp vanaf de tent in de Raad huisstraat, van 15.00-16.00 uur. Renesse Rondleiding over het landgoed Slot Moermond. Ver- trek Slotlaan aan de Laone, om 14.30 uur. Toegangskaarten uit sluitend verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Dreischor - Zangavond met koor Asaf uit Goes en Duivelands Mannenkoor in de Nederlandse Hervormde kerk, 20.00 uur. Brouwershaven Zeilwedstrij den op het Grevelingenmeer. Oude Tonge - Avondvierdaagse. Starttijd is tussen 18.30 en 19.00 uur. Zierikzee Avondvierdaagse. Vertrek om 18.30 uur vanaf het Havenplein. Zierikzee - Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein. Renesse - Rondleiding over het landgoed van Slot Moermond. Vertrek Slotlaan aan de Laone om 19.00 uur. Ibegangskaarten uitsluitend verkrijgbaar bij VW. x X. '.I.:, - i aO -j- W*-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 13