Oosterscheldewerken Midgetgolfbanen Schouwen-Duiveland Torens Goeree-Overflakkee Bibliotheek voorzieningen Schouwen-Duiveland Molens die te bezichtigen zijn Goeree-Overflakkee Molens die te bezichtigen zijn Schouwen-Duiveland Torens Schouwen-Duiveland Kerken die te bezichtigen zijn Schouwen-Duiveland Natuur- en wandelgebieden Goeree-Overflakkee Natuur en wandelgebieden Schouwen-Duiveland Midgetgolfbanen Goeree-Overflakkee Bibliotheek voorzieningen Goeree-Overflakkee IY G A S M Steeds meer duikers ’ontdekken’ Schouwen-Duiveland. dag, Ring van 14.15-14.45 uur. De oh P( 47 lei Bi Oi to en ut Bi Mi da to hc Di M ju m; va 1 Gi Zi in Gi M. 10 ut Pt Zi he op da to de to Gi Zi Pc m be tu zo m 17 K B Ve O W' Ze se d; ut t/ er O R hi m t/ t/ 14 re er sl S H o] di w u sl G re ti sc ze te d: U' te 61 B st v: 2: d g' d n P B sl Vi d d k Ouddorp. Midgetgolfbaan bij camping- en bungalowpark De Tbekomst, Dijkstel weg 57. Inl in restaurant 01878-1320. Bruinisse. Recradelta, Groene weg 3. Telefoon 01113-1980. Haamstede. Bij het vliegveld. Telefoon 01115-1640. Eendracht” Rekreatiepark ,,’t Lapje”, J. J Burgh. Plompe Toren, Ooster- scheldedijk. Toegang dagelijks. Vervoegen bij M. O. Hanse, Kou- dekerkseweg 8. Tbl. 01115-1587 Ouwerkerk. Toren van de N.H. Kerk, Ring. Voor toegang ver voegen bij J. C. Bakker, Zuid- straat 11 b. Zierikzee. St. Lievens Monster- toren, Balie. Juni-oktober dage lijks 11.00-17.00 uur. Bibliobus. Par- Bosschieterstraat. 14.00-17.30 uur en N.H. Kerk bezichtiging op Meidoorn Boeyesweg 50. Telefoon 01115 2766/2424. Renesse. Eureka, Hoogenboom laan 38. Iblefoon 01116-1492. Tbnnis- en golfcentrum Paul Ver- speek, Jan van Renesseweg. Te lefoon 01116-2116. Goedereede. Natuurmonument „De Kwade Hoek”. Alleen voor leden van de Vereniging voor be houd van natuurmonumenten. Kaarten bij VW Ouddorp. In het zomerseizoen worden in samen werking met het IVN diverse ex cursies georganiseerd. Ouddorp. Natuurgebied „De Punt” aan het Grevelingenmeer. Gedeeltelijk vrije toegang. Ouddorp. Waterleidingduinen. Toegankelijk met een toegangs kaart die ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur te verkrijgen is bij pompstation aan de Hondsweg. Ouddorp. „Westduinen”. Van de Stichting Zuid Hollands Land- schap. Alleen toegang via exkur- sies. Inlichtingen bij de VVV. Ouddorp. De Kleistee. Schurve- lingengebied van het Zuidhol- lands Landschap. Paaltjes route. Vrij toegankelijk. In het zomer seizoen worden ook hier excur sies gegeven. Melissant. „De Slikken van Flakkee”. Natuurgebied waarin zich onder andere fjordenpaar den en oerrunderen bevinden. Plattegrondskaarten a 1,— ver krijgbaar bij VW Herkingen. Goedereede. Toren van Goede reede. Hierin is een museum ge vestigd. Van begin mei tot medio september dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur en tevens vanaf eind juni donderdag en za terdag ook van 11.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Ouddorp. Tbren van de Her vormde Kerk, Raadhuisstraat 4. Groepsrondleidingen onder lei ding van een gids. Zondag geslo ten. Over de tijdstippen wordt u nader geïnformeerd. Eventuele nadere inl. 01878-1303. Brouwershaven. N.H. Kerk Korenmarkt. Te bezichtigen tot oktober van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Haamstede. N.H. kerk, Ring. Tb bezichtigen van 7 juli t/m 11 augustus elke donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Dreischor. N.H. Kerk, Ring. Te bezichtigen gedurende de zomer maanden van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.0C uur. Nieuwerkerk. Kerkring. Voor sleutel afhalen straat 24. Noordgouwe. N.H. Kerk, Ring Voor bezichtiging sleutel opha len bij M. I. Geluk, Dr. Wort manstraat 8. Oosterland. N.H. Kerk, Toren plein. Voor bezichtiging sleutel ophalen bij Torenplein 6. Renesse. N.H. Kerk, Lange Re- ke. Te bezichtigen juli-augustus dinsdag en donderdag 13.30 tot 15.30 uur. Toegang gratis. Zierikzee. Lutherse Kerk, Ga1 van Westen. Te bezichtigen tij dens orgelconcerten en na over leg met v. d. Bijl. Telefoor 01110-12664. Gasthuiskerk, Havenplein. Be zichtiging juli t/m augustus op maandag tot en met vrijdag 14.00 tot 16.00 uur. Sirjansland. Bibliobus. Lage weg, 14.00-14.30 uur op vrijdag. Scharendijke. Bibliobus. Dijkstraat, maandag 15.15-16.15 uur. Ellemeet. Bibliobus. Deen sestraat, dinsdag 14.15-14.45 uur Kerkwerve. Bibliobus. Bea trixstraat, donderdag 14.30-15.3C uur. Haamstede. Vaste bibliotheek voorziening. Openbare biblio theek De Schutse, Julianastraat 22. Maandag, dinsdag en woens dag 13.30-16.30 uur, maandag en vrijdag 19.00-21.00 uur, vrijdag 9.00-12.00 uur. Renesse. Bibliobus. Maurits- weg, maandag 13.30-14.45 uur; Oude Moolweg, maandag 14.20- 14.45 uur; postkantoor, donder dag 17.45-18.30 uur. Renesse. Toeristenbibliotheek. Van 20 juni tot 1 september. Dorpshuis, Zeeanemoonweg 1. Maandag 13.30-15.30 uur. Don derdag 19.00-21.00 uur. Noordwelle. Ingridstraat maandag 16.30-17.00 uur. Serooskerke. Dorpsplein don derdag 16.00-16.30 uur. Burghsluis. Delta Expo Oos terschelde. De bouw van de stormvloedkering. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Stellendam. Haringvliet-Expc (Haringvlietsluizen). Dagelijks 10.00-17.00 uur. Nieuwe Tonge. „D’Oranje- boom”. Zaterdagmiddags in wer king en te bezichtigen. Stad aan het Haringvliet. „De Korenaar”. Zaterdagmid dags in werking en te bezichti gen. Dirksland. Middelharnis. Wandelroute door het dorp. Kaart bij het VVV verkrijgbaar. Natuurreservaat aan de gorzen dagen. In juli en augustus van maandag t/m vrijdag. Vertrek 14.00 uur. Inlichtingen telefoon 01110-14995. Brouwershaven. Rondvaart over de Grevelingen. Vanaf de Loswal met de m.s. Karin I. In juni elke dag 1 vaart om 14.30 uur. In juli en augustus elke dag 2 vaarten om 13.00 en 15.15 uur. Van 1 tot 15 september elke dag 1 vaart om 14.30 uur. Vrijdag 16 september tot 1 oktober zondag, maandag en dinsdag om 14.30 uur. Den Osse. Rondvaart over de Grevelingen met m.s. Karin. Al leen op afspraak. Telefoon 01117-1640. Scharendijke. Rondvaarten over de Grevelingen met de m.s. Wilford. Vanuit het haventje van Scharendijke. Dagelijks de hele maand juni om 15.00 uur. Van 1 juli t/m 16 augustus dagelijks om 14.00 en 16.00 uur. Van 17 augustus t/m 7 september dage lijks om 15.00 uur. Scharendijke. Rondvaarten over de Grevelingen met m.s. Ka rin een. Afvaarten vanaf Aqua- dame in juni elke dag 1 vaart om 15.00 uur. In juli en augustus el ke dag 2 vaarten om 13.30 en 15.45 uur. Van 1 tot 15 september elke dag 1 vaart om 15.00 uur. Van 16 september tot 1 oktober zondag, maandag en dinsdag om 15.00 uur. Zierikzee. Kleine rondvaart over de Oosterschelde. Vanaf het Luitje. Vertrek om 10.30 uur. Mei, juni en september alle dins dagen. In juli en augustus maan dag t/m vrijdag. Zierikzee. Grote rondvaart Oosterschelde. Vertrek Zierikzee 12.30 uur, aankomst 17.15 uur. Mei, juni en september alle dins dagen. In juli en augustus maan dag t/m vrijdag. Brouwershaven. Natuur- en wandelgebied Slingerbos. Bos van populieren, eiken en es doorn. 4 ha. Ouwerkerk. Natuur- en wan delgebied Kreken. „Vierban nen”. 146 ha krekengebied met loofhoutbos. Ouwerkerk. Exkursie dooi krekengebied. Alleen voor groe pen na voorafgaand overleg Staatsbosbeheer. Niet op zater dag en zondag. Telefoon 01112-1453. Burgh-Haamstede. Wandeling van l‘/2 uur rondom kastee Haamstede. Verzamelen bij hei hek van het kasteel. Iedere woensdag om 19.00 uur. Toe gangsbewijzen uitsluitend voor af verkrijgbaar bij VVV Burgh Haamstede. Van 22 juni t/m 24 augustus. Burgh-Haamstede. Natuur en wandelgebied „De Boswachte- rij”. 1100 en 300 ha bos. Inlichtin gen en routekaart bij VVV. Nieuwerkerk. Natuurgebied „Steenzwaan”. Oude kreek met oeverlanden. Alleen te bezichti gen vanaf de nabij gelegen dijk. Renesse. Natuur en wandelge bied „Gradabosje”. Loofbos tus sen Renesse en Haamstede. Vroonplas, 6,7 ha wandelgebied rond binnenmeer. Schuddebeurs. Natuur- en wandelgebied Mon Plaisir en Weelzicht. 23 ha bos met aange legd wandelpark. Serooskerke. Natuur- en wan delgebied „De Schelphoek”. Krekengebied met overlanden. 73 ha. Serooskerke. Exkursie door natuurrreservaat De Schelp hoek. Rondleiding alleen voor groepen na voorafgaand overleg Districtskantoor Haven Bomme- nede, Zonnemaire. Telefoon 01112-1453. Niet in het weekend. Zaterdagmiddags in werking en te bezichtigen. Achthuizen. „De Windlust”. Tb bezichtigen na overleg met fa. Van Rijen, tel. 01873-1302. Ouddorp. „De Zwaan”. Een ko renmolen die van maandag tot en met zaterdag te bezichtigen is. Entree 1,— Goedereede. „De Windvang”. Indien de molen in bedrijf is kan deze op zaterdag bezichtigd wor den en in de vakantieperiode ook op werkdagen, inl 01879-2919. Stellendam. „Korenlust.” In dien de molen in bedrijf is kan deze op zaterdag bezichtigd wor den en in de vakantieperiode ook op werkdagen. Burgh. „De Graanhalm”. Te be zichtigen: juli en augustus op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en als molen draait. Tevens naast de molen pannekoekenhuis. Kerkwerve. „De Zwaan”. Te be zichtigen na afspraak met A. Verhage, Oude Hoofdweg 7. Tele foon 01110-12189. Nieuwerkerk. Korenmolen. Meestal op zaterdagen te bezich tigen. Informatie bij D. Haak, Muyeweg 14. Telefoon 01114- 1767. Oosterland. Korenmolen, Mo lenstraat 28. Draait op zaterdag avond. Te bezichtigen na overleg met M. Witte, Witte Eyestraat 14, Zierikzee. Zierikzee. „De Hoop”. Koren molen die regelmatig in bedrijf is. Te bezichtigen zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur en wanneer de molen draait. Zierikzee. „Den Haas”. Aan het Bolwerk. Te bezichtigen zater dag van 8.30-17.00 uur en wan neer de molen draait. Zierikzee. Vaste bibliotheek voorziening. Openbare biblio theek De Stolpe, Haringvliet- plein 2. Openingstijden: maandag 14.00-17.00 uur en 18.30- 20.00 uur; dinsdag geslo ten; woensdag 14.00-17.00 uur; donderdag 09.30-12.00, 14.00- 17.00 uur en 18.30-20.00 uur; vrij dag 14.00-17.00 uur en zaterdag 09.30-12.00 uur. Brouwershaven. Vaste Nutsbi- bliotheek, Ibnnenmagazijn. Openingstijden: vrijdagavond 19.30- 20.30 uur. Bibliobus. Kerkplein/Schuitka- de, dinsdag 13.00-14.00 uur; Markt, donderdag van 19.00- 20.30 uur. Dreischor. Bibliobus. Nieuwe Schoolstraat, vrijdag 14.45-15.45 uur. Noordgouwe. Bibliobus. Vij verbergstraat, donderdag 13.30 14.15 uur. Schuddebeurs. Bibliobus. Donkereweg, woensdag 15.30- 16.00 uur. Zonnemaire. Bibliobus. I. M. v. d. Bijlstraat, dinsdag 15.00-15.45 uur. Bruinisse. Openbare biblio theek De Zaete, Molenstraat 44. Openingstijden: dinsdag 10.00- 12.00 en 18.30-20.30 uur; woens dag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.00-17.00 en 18.30-20.30 uur. Nieuwerkerk. Bibliobus. Bij het Dorpshuis, dinsdag 16.30- 17.30 uur, Burg, van Eetenstraat, vrijdag 12.45-13.45 uur. Oosterland. Bibliobus. Woens dag bij sporthal, 13.00-14.00 uur. Vrijdag, Markt, 16.15-17.15 uur. van Melissant en Herkingen. In-1 Ouwerkerk. Bibliobus. Woéns- lichtingen VVV. dag, Ring van 14.15-14.45 uur. Middelharnis. Vaste biblio theek, Kerkepad 11. Openings- I tijden: Dinsdag 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. Donderdag 14.00-17.00 uur. Vrij dag 14.00-17.00 uur en 19.00-20.30 uur. Ouddorp. Bibliobus. Parkeer terrein Dorpstienden. Weke lijks: maandag 14.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur. 1 x in veertien dagen op dinsdag 14.00-17.30 en 18.30-21.00 uur. Goedereede. Bibliobus. Maan dag op de Markt van 15.00-17.0C uur. Havenhoofd, (bij Goedereede). Bibliobus. Maandag 14.00-14.45 uur. Stellendam. keerterrein Donderdag van 18.30-21.00 uur. Melissant. Bibliobus. Dinsdag 19.00-20.30 uur. Christelijke openbare bibliotheek in de zaal van Verenigingsgebouw Melis hof op vrijdag van 18.30-19.00 uur. Dirksland. Bibliobus bij ver enigingsgebouw De Schakel. Dinsdag 16.45-17.45 uur. Openba re christelijke bibliotheek in de Kapoenstraat, vrijdag 13.00 17.00 en 18.00-20.00 uur. Nieuwe Tonge. Bibliotrailer. Bij Verenigingsgebouw Ons Dorpshuisje, Korte Weegje 16. Woensdag 14.00-17.30 uur en 18.30- 21.00 uur. Stad aan het Haringvliet. Bi bliobus. Bij Verenigingsgebouw 't Trefpunt, Oranjelaan 14 Woensdag 15.30-17.30 uur. Den Bommel. Bibliobus. Par keerstrook Schoolstraat. Woens dag 14.15-15.15 uur. Christelijke bibliotheek in Verenigingsge bouw Ned. Herv. kerk, Voor straat 23, vrijdag 18.00-19.00 uur. Achthuizen. Bibliobus. In de Kloosterstraat. Woensdag 12.45 14.00 uur. Oude Tonge. Bibliotheek, „Bolbaeken”, Westachterweg 2a, maandag 18.30-20.30 uur; woens dag 9.30-11.30, 14.30-16.30 uur; vrijdag 14.30-16.30 en 18.30-20.30 uur. Ooltgensplaat. Bibliotheek Pieter Biggestraat 45. Maandag 19.00-21.00 uur, woensdag 13.30- 15.30 uur en donderdag 19.00- 21.00 uur. Christelijke biblio theek in Verenigingsgebouw, Zuid Achterweg 25, donderdag 18.30- 20.30 uur. Herkingen. Bibliobus. 1 x 14 dagen op woensdag 14.00-17.30 uur en 18.30-21.00 uur. Inlichtingen over standplaatsen i en vakantiesluiting van de bibli-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 16