EVENEMENTEN VAN DAG TOT DAG Ai w I F I I -M, *S Vrijdag 3 juni Maandag 6 juni Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Goeree Overflakkee Stap eens in een heuse paardentram Goeree-Overflakkee Dinsdag 7 juni Zaterdag 4 juni Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland A Woensdag 8 juni Schouwen-Duiveland Goeree-Overflakkee Donderdag 9 juni Neem eens een kijkje op de Oosterschelde. -• Zierikzee Kleine kermis op het Havenplein. Schouwen-Duiveland Zierikzee Markt van 8.30-16.00 uur op het Havenplein Zonnemaire - Muziekfestival t.g.v. 115-jarig jubileum muziek vereniging Nut en Uitspanning. Vanaf 15.30 uur optredens door diverse muziekkorpsen op sport veld. Stad aan ’t Haringvliet - Karre- tjesclub (aangespannen pony’s) bij manege Oostmoer, 20.00 uur. Ooltgensplaat Open ten nistoernooi voor C- en D-spelers op tennispark. Oude Tonge - Stratenkorfbal toernooi op terrein aan de Van Halenstraat. Stad aan ’t Haringvliet - Karre- tjesclub (aangespannen pony’s) bij manege Oostmoer, 20.00 uur. Achthuizen - Avondvierdaagse over 5 en 10 kilometer. Start en finish bij de FlOS-kantine. Renesse - Fiets- en wandelpuz- zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur. Goedereede - Vrij dansavonden in verenigingsgebouw Oostdam, 20.00 uur. Ooltgensplaat Open ten nistoernooi voor C- en D-spelers op tennispark. Ooltgensplaat - VV OFB: Toer nooi voor het le elftal op terrein aan de Sportlaan. Oude Tonge - Sthatenkorfbal- toernooi op terrein aan de Van Halenstraat. Den Bommel W Den Bommel: Mix-toernooi met als afsluiting barbecue. Zierikzee Poppentheater Alte- klein, St. Domusstraat 106. Voorstellingen op woensdag (on der voorbehoud). Op verzoek ook op andere dagen. Aanvang 14.30 uur. Reserveren bij tel. 01110-14200. Renesse - Markt van 08.00 tot 13.00 uur op de Korte Reke. Renesse - Fiets- en wandelpuz zeltochten. Vertrek en inschrij ven bij VVV-kantoor tussen 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Bruinisse - Markt van 8.00-13.00 uur op het Kerkplein. Zierikzee - Kleine kermis op het Havenplein. Dreischor - Zangavond in de Ned. Herv. kerk met het Heus- dens Mannenkoor, 20.00 uur. Ooltgensplaat Open ten nistoernooi voor C- en D-spelers op tennispark. Oude Tonge - Stratenkorfbal toernooi op terrein aan de Van Halenstraat. Stad aan ’t Haringvliet - Karre- tjesclub (aangespannen pony’s) bij manege Oostmoer, 20.00 uur. Achthuizen - Avondvierdaagse over 5 en 10 kilometer. Start en finish bij de FlOS-kantine. Ooltgensplaat Open ten nistoernooi voor C- en D-spelers op tennispark. Oude Tonge - Stratenkorfbal- toernooi op terrein aan de Van Halenstraat. Stad aan ’t Haringvliet - Karre- tjesclub (aangespannen pony’s) bij manege Oostmoer, 20.00 uur. Achthuizen - Avondvierdaagse over 5 en 10 kilometer. Start en finish bij de FlOS-kantine. In- schrijfmogelijkheid bij G. van Bergen, Past, van Luenenstraat 47, tel. 01873-1932. Zweefvliegen op het vliegveld Haamstede is onder goede weers omstandigheden een verademing. Zondag 5 juni Goeree-Overflakkee Stad aan *t Haringvliet - Karre- tjesclub (aangespannen pony’s) bij manege Oostmoer, 20.00 uur. Achthuizen - W FIOS: Toernooi voor het 2e elftal op terrein aan de Kloosterstraat i.v.m. 50-jarig bestaan VV FIOS, 10.30 uur. Ooltgensplaat Open ten nistoernooi voor C- en D-spelers op tennispark. Oude Tonge - Stratenkorfbal- toemooi op terrein aan de Van Halenstraat. K h- WMfI I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1988 | | pagina 12