Bruinisse verwelkomt de Drie dagen fietsen rondom Renesse verse mosselen tijdens traditionele visserijdagen I Van 15 tot 17 juli Wie is de allermooiste Avondfiets- Kerkmis in Haamstede Zierikzeese Liesbeth surfkampioen driedaagse V Braderie Mosselkoningin Wielerronde BRUINISSE, juli. Deze week zijn de verse mos selen weer overal verkrijgbaar. Het belooft een prima mosselseizoen te worden want volgens de kenners is de kwaliteit van deze schelpdier dit jaar uitstekend. In Bruinisse worden de eerste mossels ieder jaar zeer feestelijk „verwelkomd” tijdens de visserijdgen 15, 16 en 17 juli 9 JULI 1982 NR. «RW sis Donderdag 15 juli om twee uur zullen deze visserij dagen offi cieel worden geopend door bur gemeester T. C. Hekman van Bruinisse. Deze dagen staan - al licht - in het teken van de visse rij, maar ook sportieve evene menten staan op het program ma. terrein achter de Rabobank een barbecue-maaltijd gebruiken. RENESSE, juli. De evenemen tenkommissie van de VVV Re- nesse heeft voor dinsdag, woens dag en donderdag 13,14 en 15 ju li een avondfietsdriedaagse ge organiseerd. Prachtige routes werden uitgezet van ongeveer 25 kilometer of 17 kilometer. Men kan kiezen. Met nadruk wijzen de organisa toren erop dat deze driedaagse niet moet worden gezien als een Integendeel. Ieder kan in eigen tempo de af stand afleggen. Omdat Liesbeth die zondag voor de derde manche niet aan de start verscheen (zij kon deze manche laten vervallen, wat de uitslag ook zou zijn), maakte zij de weg vrij voor Marion van Dongen die zich zodoende in een goede positie kom manoeuvre ren voor de eindstand. Zij voer als enige dame de laatste man che uit omdat de overige dames de strijd met de wind en golven Traditioneel tijdens deze visse- rijdagen is het benoemen van een mosselkoningin. Zij neemt een deel van de presentatie op zich en verder geeft zo’n benoe ming een extra feestelijk tintje aan dit evenement. Tijdens de visserij bestaat er na tuurlijk volop de mogelijkheid gekookte mosselen te nuttigen. Verder kan men op het parkeer- ongeveer 22 kilometer, beginnen bij sportpark Van Zuyen iedere avond om 19.00 uur. Dinsdag kan men zich hiervoor inschrij ven bij het sportpark tussen 18.00 en 19.00 uur of maandag 12 juli tussen 19.00 en 20.00 uur. Inschrijfgeld bedraagt 5,—. Donderdag 15 juli start om 16.30 uur voor liefhebbers de Ronde van Bru over 50 kilometer, ’s Avonds, om 18.30 uur komen de amateurs aan bod die een par cours van 100 kilometer kunnen Men kan om half twee inschepen en om twee uur vertrekken de schepen uit de Bruse haven. Mu ziek is er ook. De muziekvereni gingen „Nu met Hope” en „Oe fening en Uitspanning” verzor gen de muzikale om lijsting. afleggen. Start en finish zijn op de Dorpsweg. De eerste avond gaat de tocht richting Ellemeet Scharendij- ke. Voor woensdag werd een route uitgestippeld richting Haamstede. De laatste avond gaat de fietstocht door de pol ders naar Serooskerke en terug naar Renesse. Voor allen die de tocht met goed gevolg volbren gen, is een herinnering beschik baar gesteld. Dit werd afgelopen weekend be kend, nadat Marion en Liesbeth fantastische resultaten behaal den tijdens de Nederlandse surf- kampioenschappen te Hoorn. Na een serie spannende wedstrijden, windkracht 5 tot 6 met windstoten van windkracht 7, rolde Liesbeth als Nederland se kampioene uit de bus, terwijl Marion de tweede plaats behaal de. De rekreatiekommissie van de Gereformeerde Kerk organi seert voor zaterdag 10 juli een Kerkmis rond deze kerk in Haamstede. Toeristendagen te Zierikzee - Wolspinwedstrijden - Diefstal surfplanken neemt toe - En ver der de zeer uitgebreide evene menten! ijst. Zaterdag 17 juli kan men met een beetje geluk gratis meevaren op één van de Bruse mosselkotters tijdens de grootse vlootshow. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) wielerwedstrijd. Vrijdag 16 juli zal in het dorp een gezellige braderie staan op gesteld. Tijdens deze markt zal 's middags om 14.00 uur de be kende organist Arjo de Koning optreden. Een half uur later kan men genieten van de populaire groep „De Havenzangers” die, hoe kan het ook anders, op de kade een show weggeven. ZIERIKZEE, juli. Schouwen- Duivelandse dames presenteren heel wat op surfgebied, want de enige twee Nederlandse deel neemsters aan de komende Eu ropese kampioenschappen in de Mistralklasse te Noorwegen, zijn Liesbeth Kort uit Zierikzee en Marion van Dongen uit Burgh-Haamstede. RENESSE, juli. Wie is de aller mooiste miss, of althans wie be- ooftdeelt de jury als de aller mooiste. Dat zal zaterdag 10 juli bekend worden na de miss-pano- rama-verkiezing die op het strand bij de overgang Wilhel- minahoeve te Renesse wordt ge houden. Zaterdag 10.00 uur be gint allereerst de voorselektie en om 12.00 uur vindt de finale plaats. De dames die durven kunnen bij het VVV-kantoor te Renesse inschrijfformulieren halen. Zaterdag 17 juli volgt de „top per” tijdens de visserijdagen: een grootse vlootshow van de Bruse visserboten. Voor zover er plaats is, kan iedereen gratis meevaren op de gepavoiseerde schepen. Dinsdag 13, woensdag 14 en don derdag 15 juli kan men in Haamstede deelnemen aan de avondfietsdriedaagse. Dit eve nement wordt georganiseerd door de sportvereniging D.F.S. d De routes, met een lengte van niet aankonden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1982 | | pagina 1