1 Zeilend de wereld rond binnen driehonderd dagen „MAAR TOCH” Terug in Zierikzee Interview Spannend O ZIERIKZEE, mei. Verleden jaar, 11 augustus vertrok Pleun van der Lugt met zijn schip „De Zeeuwse Stromen” uit de haven van Zierikzee, om als een eerste Nederlander zeilend „solo-non- stop” de wereld te ronden. Onder de meest er barmelijke weersomstandigheden heeft de zee zeiler inmiddels de gevaarlijke Kapen gerond en (alsof het niets is) hij bevindt zich alweer dicht bij huis. é...- - - - 28 MEI 1982 NR. artiesten van en X. Dan volgt een interview met s. Het zeilschip ,,De Zeeuwse Stro men” dat zaterdag de haven van Zierikzee zal binnenvaren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) gesprekken met prominente fi guren die bij de solo tocht be trokken zijn geweest. Er is vol op muziek - ook plaatselijke muziekverenigingen zullen wat van zich laten horen. Eén kameraad ging mee aan boord: de scheepskat Frits die zich waarschijnlijk zaterdag ook geen raad zal weten met al die belangstelling. Sinds februari dit jaar bleek kontakt met de „bewoonde we reld” niet meer mogelijk wegens een defekte dynamo. Spannende tijden braken toen aan o.a. voor zijn familieleden, die sinds die tijd geen informatie meer door kregen over zijn toestand en po sitie. Het was zodoende ook moeilijk te schatten wanneer Pleun de haven van Zierikzee zou binnenvaren. Via passeren de vrachtschepen kwam zo nu en dan een bericht door. Pleun van der Lugt beschikte over een grote voorraad kant en klare gedroogde menu’s, genoeg voor 330 dagen. Verder zitten er twee watertanks in het schip, met een gezamenlijke inhoud van 700 liter. Ook kon Pleun via een trechtervormig zeil regen water opvangen. Comfort ont breekt in het schip en dat is waarschijnlijk één ding waar de solo-zeiler zo langzamerhand wel naar verlangt. Groot feest dus zaterdag in Zie rikzee en degenen die dit alles graag willen meemaken zullen tijdig binnen de stadsmuren aanwezig moeten zijn want di verse straten worden afgesloten en parkeergelegenheid dicht bij het feestgebeuren is zeer be perkt. Buiten het centrum ver wijzen politiemannen naar een parkeerplaatsje. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: zaterdagochtend varen tientallen schepen van di verse watersportverenigingen richting Oosterschelde monding om de zeiler alvast te begroeten. Deze vloot zal rond half elf in de Zierikzeese haven afmeren, dicht bij de Zuidhavenpoort. Nog wat informatie over het schip en de zeezeiler. „De Zeeuwse Stromen”, vernoemd naar Pleun’s sponsor Motel Congrescentrum „De Zeeuwse Stromen” te Renesse, is bijna 11 meter lang en is gemaakt van ferro-cement. Het is daarom bij zonder sterk en gemakkelijk te repareren. De zeezener beschix- te de eerste maanden van zijn zeiltocht over een midden- en kortegolf zender-ontvanger waarmee hij over de gehele we reld kon kommuniceren. Stichting Promotie Schouwen- Duiveland - Pools koor in Haamstede - Kerkwerve aktief voor kerk - Illegaal kamperen - Dit jaar een warme zomer Pleun dat door de TROS rechtstreeks wordt uitgezonden. Dit twee uur durend programma zal worden afgewisseld met op tredens i J- Aanstaande zaterdag 29 mei wacht hen een groots onthaal in Zierikzee. Honderden be langstellenden worden ver wacht en dat zal voor de zeezei ler wel even wennen zijn na bij na driehonderd dagen eenzaam heid. De eerste zwaluw - al weer een fiks poosje geleden gesignaleerd - maakt nog geen lente en het eerste nummer van de „BAD- KRANT” nog geen zomer, maar toch De aanloop naar de zo mer bracht al enkele hoopvolle, zonnige dagen en dat bracht mensen op een idee. Ook de re- daktiemensen van de - zeg maar - dubbel - regio - zomerkrant wil len reageren op het voortschui ven van de tijd naar „het sei zoen”, dat weer wandelende, fietsende, badende, zonnende en zwemmende mensen bij duizen den naar hier en ginds zal bren gen. Het binnenlands toerisme krijgt een fikse oppepper, zegt „men” en (iedere ijdelheid is ons vreemd) ’t zou vreemd zijn, als dat ook op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee niet te merken zou zijn in de maanden, die nu voor de deur staan. De zomer komt; de V.V.V.’s (even: „hiep, hiep voor de V.V.V.’s) hebben hun program ma’s al een poosje gereed en zijn driftig van plan om die uit te voeren, „ijs en weder dienende”, al klinkt dat gek voor de fluwelen periode van het jaar. Maar goed; ’t is hier en aan de andere kant van de Gre- velingendam wel altijd mooi. Er valt te stappen, als er niet te zwemmen valt; er valt van alles te zien als er een keer tóch wilde weerwinden aan komen zeilen en dat is trouwens ook nog prachtig genoeg. Laten we blij zijn om alles „dus” en ook een beetje voor zichtig met de natuur, geen „rot zooi” neergooien, vriendelijk zijn voor het groen, geen viezig heid op het strand achter laten (kom nou) en ook geen plastic en vishaakjes aan de zeedijken. Als we onze deze simpele wellevend heid eigen maken, nu en straks, dan staat een mooie tijd te wach ten, met heel veel schoons in de natuur en natuurlijk met „eve nementen”, zoals die een beetje plechtig heten. Orgelkoncerten, exposities, (drukke) markten, toeristenda gen enfin te veel om op te noemen en iedere hij (of zij) gaat genieten op eigen wijze. De redaktie zal zich inspannen (ondanks veel zomers zweet) om op al die dingen te attenderen en ook artikelsgewijs op allerlei in teressante zaken uit stad, dorp en regio’s. Hopelijk krijgt ook iedereen een beetje bronskleur mee, om het straks (na afloop, maar dat is nog ver)allemaal weer aan te kunnen. Een fijne vakantie 1 WESTENSCHOUWEN. De kust, daar draait het allemaal om voor de duizenden toeristen, die jaar lijks Schouwen-Duiveland bezoeken, 't Is een trekpleister bij uitstek, nu nog een beetje verlaten, maar straks (Foto: Johan D. C. Berrevoets) 9

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1982 | | pagina 1