10 Prachtige presentatie van gladiolen in Stellendam Aangepaste duinovergang voor rolstoelgebruikers i I I Delta-Flora In Renesse Rien Poortvliet verricht opening Of. Ook daar hulp gewenst De openingstijden Vakbeurs ook voor publiek STELLENDAM, augustus. Voor de 24-ste keer in suksessie zal in augustus de gladiolen-manifestatie „Delta Flora” plaatsvinden in de gemeentelij ke visafslag aan de Meester Snijdersweg. Voor de opening daarvan vin den de organisatoren elk jaar weer een prominent Nederlander. Verleden jaar was dat Piet Bukman (de huidige C.D.A.-baas) en dit jaar zal Rien Poortvliet de tentoonstelling openen. Poortvliet is, zoals wellicht bekend, een Flakkeeër van origine. Renesse, augustus. Rolstoelgebruikers kunnen sinds kort ook op een gemakkelijk manier het strand bereiken. De strandovergang Kijkduin aan de Rampweg tussen Scharendijke en Renes se is namelijk volledig geasfalteerd en wordt voortdurend zandvrij gehouden. Verder werd op het strand een verhard pad van enkele tientallen meters richting zee aangelegd. Jl 1 f I 31 JULI 1981 NR. Toegankelijk- Volop gladiolen tijdens de bloemenshow in Stellendam. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Internationale heids symbool voor rolstoelen. Door de prachtige wijze van pre sentatie krijgt Delta Flora in steeds toenemende mate een re- kreatieve funk tie. trefpunt te zijn voor kwekerij en handel; kennis te laten maken met en bekendheid te geven aan het nieuwste assortiment van het produkt gladiool. Het totale arrangement van deze schitterende bloemenshow zal wederom verzorgd worden door de heer Kok van Andel uit Hille- gom, die op dit gebied zijn spo ren ruimschoots verdiend heeft. Honderden galdiolenboeketten zullen onder zijn leiding een plaatsje krijgen in de Florahal (ongeveer 2.000 m2). op Toch Delta Flora is niet alleen een gladiolen-expositie, maar ook een nationaal en internationaal bekende bedrijfs-, mechanisatie- huishoud-, voorlichtings- en konsumentenbeurs. De N.O.S.- radio zal op de openingsdag een rechtstreekse uitzending verzor gen. Klaas Samplonius en Hille de Jong zullen Stellendammers en mensen die nauw betrokken zijn bij Delta Flora interviewen. Delta Flora is geopend vanaf dinsdag 4 tot en met zaterdag 8 augustus. Dinsdag van 13.00 tot 22.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 21.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen aan de kassa bij de ingang. Een invalidewagentje kan van daaruit het harde-zand gedeelte van het strand oprijden, al thans, als de toestand van het zand op dat moment daarvoor geschikt is Het enige dat nog ontbreekt zijn de ITG-bordjes, het bekende In de Zeeland recreatiegids ’81, een uitgave van de provinci ale VW, staan akkomodaties vermeld op Schouwen-Duive- land die geheel of gedeeltelijk bezocht kunnen worden door rolstoelgebruikers. Om enkele voorbeelden te noemen: de visplaats bij Scharendijke, aan de binnenzijde van de Brouwers- dam, de zwembaden ’t Aquari um bij Bruinisse en Onderdak te Zierikzee en natuur en wandel gebieden te Westerschouwen en Serooskerke. Het internationale toeganke lijkheids symbool. Delta Flora op Goeree- Overflakkee komt ook dit jaar weer tot stand dankzij de en thousiaste medewerking van di verse kwekers, importeurs, ex porteurs, handelaren en telers uit vrijwel het hele land. Het is (en blijft) daardoor een duidelij ke vak-tentoonstelling, daaro ver laten de organisatoren geen twijfel bestaan. De doelstelling is volgens de heer A. de Wit, voorzitter van de Stichting Del ta Flora, nog steeds dezelfde als 24 jaar geleden. De show wordt georganiseerd om: onderlinge ervaringen uit te wisselen; een De strandovergang Kijkduin is de laagste en één van de Evenementen tot en met 9 au gustus - Streekmuseum Som- melsdijk - Modeshow Aquadelta - Boekbeschrijving „Het Zeeuw se Landschap” - Nieuws over rockfestival Bru-Pop en verder volop toeristische tips. korste duinovergangen Schouwen-Duiveland blijkt het pad vrij steil te zijn voor een gehandicapte in een rolstoel om er zonder hulp op of af te rijden. De gemeente Westerschouwen hoopt in de toekomst zoveel mo: gelijk paden, gebouwen, par keerplaatsen etc. Toegankelijk te maken voor invalidewagen- tjes. Dit is een eerste aanzet. ewanV'° sar

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1981 | | pagina 1