i in Circus Holiday in Renesse Voort aan iedere dinsdag toeristendag in Zierikzee Disco in Ouddorp 8 Tot en met 18 augustus 15 en 16 juli Nobelpoort Zierikzee V ZIERIKZEE, juli. Dinsdagochtend 14 juli wordt de eerste van de wekelijkse Zierikzeese toe ristendagen met het oplaten van ballonnen op het Havenplein, officieel geopend. Het wordt een dag boordevol evenementen en speciale at- trakties met op de achtergrond levende muziek in de gehele stad. RENESSE, 6-7. Circus Holiday brengt op woens dag 15 en donderdag 16 juli vier voorstellingen in Renesse. De Circustent zal opgesteld staan op het terrein Stoofweg/Mauritsweg. Er worden middag en avondvoorstellingen gegeven. XI 10 JULI 1981 NR. ‘«SWT (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Cees van Zijteveld Hans Magito I Bij een traditionele toeristendag in Zierikzee horen mosselen. Daarom wordt er op de knusse Vismarkt een terras ingericht Extra evenment dinsdag 14 juli is een politiehondendemonstra tie bij de St. Lievensmonsterto- ren door de politiehondenvere niging „Schouwen-Duiveland”. traditionele presenteert „Circus geeft uw leven feest”, is het motto waarmee circus Holi day zijn tweede 5000 kilometer- toernee door Nederland maakt. Getracht wordt in het program ma de feestelijkheid te laten overheersen. Het programma Avro’s Toppop, dat zegt toonaangevend te zijn in het hitwezen, is wekelijks op de t.v. te zien en trekt ongeveer vier miljoen (voornamelijk jeugdige) kijkers. In het verlengde van dit /t.v.-programma „opereren” de disc-jockeys ook in het land. De „flitsende” drive-in discoshow trekt per jaar ongeveer 300.000 be zoekers, met steeds toenemend sukses. De organisatoren zeggen met trots, dat het één van de meest geboekte, best bezochte, be kendste en populairste discoshows in Nederland is. De show duurt drieëneenhalf uur lang, non-stop, met een up-to-date platenassorti ment, lichtshow en topkwaliteit geluidsapparatuur. Een rijk gevarieerde markt van oude ambachten en tevens bra derie, zullen te vinden zijn op het Havenplein, Mol, Melk markt, Schuilhaven, St. Do- musstraat en Balie. Er zijn de monstraties in ondermeer tin- gieten, klompenmaken, stoelen- matten, rietdekken, en leer be- Nieuw in het programma is het zogenaamde wandelkoncert. Het betreft een wandeling in groepsverband langs diverse historische kerkorgels onder lei ding van Mar van der Veer, die ook enkele stukken zal spelen op de verschillende orgels. Deze wandelkoncerten starten bij het VW-kantoor aan het Haven park. OUDDORP, juli. Avro’s Top-Pop Disco show, op rondreis door Ne derland, zal op dinsdag 14 juli Ouddorp aandoen. In het vereni gingsgebouw zal omstreeks 20.00 uur het disco-geweld losbarste, onder aanvoering van de D.J.’s Hans Magito en Cees van Zijtveld. waar dit zeebanket gekocht en genuttigd kunnen worden. On der de Beurs wordt zowel 's och tends als 's middag voor de jeugd een poppenkastvoorstel ling gegeven door Robhetty. Vrolijke muziek in de gehele binnenstad wordt uitgevoerd door de groep „Sistrum” uit Dordrecht en door „Bolle Henk”, een onvervalste straat muzikant. Het tweeëneenhalf uur durende programma biedt topnummers op het gebied van roofdieren- en paardendressuur, luchtsensa ties, akrobatiek en clownshu- mor. Verder zal het publiek wor den meegevoerd naar een fasci nerend oriëntaals schouwspel met krokodillen, slangen, kame len, dromedarissen, olifanten, lama’s, buikdanseressen, Indi sche tovenaars en vuurvreters, het programma wordt geopend met een attraktie uit Engeland: Raketsensatie Supanova, die het publiek hoog in de circus koepel in razende vaart een avontuur uit het heelal laat mee beleven. Evenementen tot en met 19 juli - Expositie kunstschilder Waalko Dingemans - Het onbekende strand bij Ouddorp De dag wordt afgesloten met een singelloop voor trimmers en voor KNAU-leden, georgani seerd door s.v. Delta Sport. De trimmers hebben dë keuze 1,2,3 of 4 ronden te lopen. De KNAU- leden lopen vier ronden, in to taal 10 kilometer. werken. Verder zullen er op het Havenplein en de Schuithaven gezellige terrasjes worden inge richt. Demonstratie rietvlechten, één van de attrakties tijdens de Zierik zeese Toeristendagen. «SU*» Na Holiday’s Clowns-Charivari Duitslands charmante Jeany Bügler zijn vertederende Shet landpony’s en fraaie noorse fjor denpaarden. Het duo Maroru uit het Roemeense Staatscircus kombineert humor en lenigheid met zijn komische akrobaten- nummer. De voorstellingen be ginnen op 16.00 en 20.00 uur. De volgende toeristendagen worden gehouden op 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 agustus. Iedere zaterdag en dinsdag kan de Nobelpoort te Zierikzee tus sen tien uur 's ochtends en vier uur ’s middags bezichtigd wor den. Het pand is eigendom van de gemeente die de poort ver huurt aan showband Rust Roest. De poort wordt regelmatig ge bruikt voor muziekrepetities e.d. Bij de ingang is informatie ver krijgbaar over de historie van de Nobelpoort en de kosten voor bezichtiging zijn één gulden voor volwassenen en vijftig cent voor kinderen.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1981 | | pagina 1