z De zon over ons I i M a Zeelands grootste popgebeuren deze week in Bruinisse 'f ■•■J LAATSTE NUMMER 01180-15551 Mt 1 L 'V w I T - J y - een luisterend oor voor de mens in nood -■ Telefonische hulpdienst Zeeland fl® Ijl 1 1 - fill 11 AUGUSTUS 1878 HR. 12 ■z A REDAKTIE Hoogwater Hoogwater Hoogwater Zierikzee te Biuinisse In de twaalfde en laatste Bad krant van het zomerseizoen ’78 onder meer: animatiefilmen, ge schiedenis van het damspel, tips en de vaste rubrieken Evene menten, spreekuren en kerkdien sten. Laten we het niet te somber in zien; misschien dat, nu de Bad- krant ophoudt met op allerlei alternatieven voor zon-aanbid- den te wijzen, de zon alsnog komt opdagen en de vakantie van de hier „rekreërende wol- 11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 7.43 8.36 9.44 11.03 12.28 1.01 2.05 7.27 '8.17 9.1!) 10.41 12.05 0.37 1.36 20.08 21.18 22.20 23.44 19.48 20.41 21.50 23.17 13.38 14.32 13.07 14.17 15.17 833 9.20 10.18 11.41 0.21 1.48 2.52 Ouddorp 11 aug 12 aug 13 aug. 14 aug 15 aug 16 aug. 17 aug 20.46 21.38 22.48 13.12 14.09 *08* ken” voorbij is. Wij wensen gast en gastheer op Schouwen-Duiveland nog een heel plezierige, zonnige en droge late-zomer. Beter laat dan nooit. De zon over ons! Westelijk Schouwen en Scharendyke Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V V V -kantoren. Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Uitgave en druk Drukkerij Lakenmah 8 Ochtman, postbus 1, Zierikzee. Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. IS AS ciigheden en evenementen en nuttige tips aan de hand te doen Wellicht zijn wij daarin ge slaagd. Wat niet zo geslaagd was, is het zomerseizoen 1978 waarin de Badkrant moest uitkomen - dit dan voor wat betreft het weer. Menige toerist zal er best in ge- ZIERIKZEE, AUG. In uw han- slaagd zijn een onvergetelijke den houdt u het twaalfde en vakantie op ons (schier-) eiland laatste nummer van de Bad- door te brengen, want daarvoor krant van het zomerseizoen 1978. heeft het genoeg te bieden, maar Een krant waarin wij - voor zo- de zomer was nu niet bepaald ver daar ruimte voor was - ge- wat men zich daar doorgaans poogd hebben de bezoeker van van voorstelt - een enkele me- het mooie Schouwen-Duiveland teorologische pessimist daarge- informatie te verstrekken over laten. de regio, met al haar wetens- ’Het in de Westhoek zo domine- ^aardigheden, historie en ont- rende strand heeft weinig blote wikkelingen (deltawerken); at- voeten gekust en de zee heeft tent te maken op bezienswaar- zich aan weinig lijven kunnen digheden en evenementen en warmen - en omgekeerd. Wat men - voor de verandering - eens niet kan zeggen, is dat het weer grillig was. Integen deel; de zon bleek - enkele schaarse momenten van „zwak heid” daargelaten - vastbesloten de „kop” niet (zichtbaar) op te steken. En ook het feit dat ons schiereiland zich in een toene mende populariteit van atmos ferische zijde mag verheugen, was allerminst aangenaam: dik ke wolkenformaties, hoogzwan ger van allerlei nattigheid, moesten per sé hier een zomer verblijf zoeken. Maar ach, omdat dit nu de laat ste Badkrant is, hoeft de zomer toch ook niet voorbij te zijn? DREISCHOR Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 14.30-16.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge- Hoekman, Noorddijkstraat 44. Telef. HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse, Toegans- prijs 25 cent. Tijden hoogwater 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. Zaterdag 12 augustus vindt op programma van het festival, het voetbalveld van Bruinisse dat bezig is een begrip te wor- het vierde „Bru-pop” Festival den in de Nederlandse popwe- plaats. reld, treedt een negental for- Op het (twaalf uur durende) maties op. Naast de „nummer-1 -band van de regio „Vol Schouwse Hoop” -, en enkele Zeeuwse formaties, zullen Trail (een groep van bekende Neder landse muzikanten) en Barrel house, acte de présence geven. Topattrakties zijn the Salomon King Band uit Israël, Solution, Partner en Herman Brood and his Wild Romance. De presen tatie zal verzorgd worden door Hilversum-III-d.j. Alfred „Be- ton-rock” Lagarde. „Bru-Pop”-IV gaat een trek pleister worden voor de gehele Zeeuwse, Westbrabantse en Zuid-Hollandse (eilandelijke) jeugd. Voor toeristen is dit de kans om het (inmiddels) groot ste popgebeuren in Zeeland mee te maken. Het terrein, waarop men ook een kleine markt zal aantreffen en in de direkte nabijheid waarvan overnacht kan wor den, wordt om 10.00 uur open gesteld voor popminnaar en spektakelliefhebber. (Kaarten aan de ingang verkrijgbaar.) I. I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1