OOR TOERISTEN IS OPRUIMING 20 70 PCT. KORTING Hl’ M. KATS rmanente show BEKLIMMEN (HELAAS) VOORBIJ Dolfijnen en zeeleeuwenshow Radio Cass. Ree. Audio Reks 2,50 25,- De vuurtoren Stereoradio's van125 vanaf 898 7,50 Delftsblauw o.a. wandbord Rotanhark kop en schotels Alles gaat er uit voor waanzinnige prijzen kleuren televisie’s vanaf 1000- zwart-wit televisie’s vanaf 75- 9,95 1,99 TV-spel Scanners, kristallen en antennes Stereoplatenspeler vanaf 115 Stereo Cas. Recorders 169 Philips koffieautomaat Melitta koffieautomaat 69 Raamwisser Tuinstoel NU 19,95 Transistorradio’s vanaf 10,- 119,- 37,50 15,- 2,50 Luchtbedden 39,-, NU 20,- Luchtbedpomp Luxe tuingrill Houten legstoel met luifel Glaswerk 50% korting 0.3. m.i. Buitenboordmotoren Boten Trailers jn r: Achteruitgang a, Aandacht Bereden politie n 1 ^(Johnson 3 CARAVANS HUISHOUDELIJK met 2 jaar garantie watersport en caravanbednit ENZ ENZ. UITVERKOOP BEGINT 13-7-’78 St Domusstraat 80-82, tegenover de Vismarkt Zierikzee, telefoon (01110) 5065 S’IEUW-HAAMSTEDE, mei ’78. )e tijd is definitief voorbij dat ie vuurtoren in Haamstede door ioeristen mocht worden beklom men. Jammer aan de ene kant, noodzakelijk aan de andere kant. 1 t 1 1 r: Showtijden: 10.00 - 11.30- 13.00 - 14.30 - 1600 en 17.30 uur (tevens rondvaart) Folders bij de V.V.V. Hogeweg zó-Burgh-Hoomsrede Tel. 01115 - 2020* ie 10 r: Uitschuifbaar n (van 39,-) een lichtsterkte van vijf mil joen twee honderd duizend kaarsen een veilig baken aan de Schouwse kust. De kustwach ters hebben nog meer te doen dan de verzorging van de lich ten. Ze letten op noodsignalen vanuit zee en bellen dan red- dings- en sleepboten; ze kontro- leren alle boeien en tonnen in zee en kijken of het karakter van het licht nog goed is en ze werken samen met rivierpolitie en douanerecherche waaraan berichten worden doorgegeven. Scheepsmotoren Rubberboten Watersportaccessoires Dealer; VOLVO - PENTA en JOHNSON ZOEK UIT: worden in de toren opgemerkt en snel doorgegeven. Het is erg jammer, zo vindt de heer Sa- man, dat de toren niet meer, zp- als Voorheen, ’s zomers in recht streekse mobilofoonverbinding staat met de bereden politie aan het strand. De 'kustwacht, die ressorteert onder het ministerie van defen sie, geeft verder „zichtberich- ten” door aan KNMI en aan vliegvelden en bewaakt de dui nen. Branden, diefstallen enz. „Dat is een achteruitgang”, meent het hoofd van de kust wacht. Het gevolg is nu, dat de bereden politie steeds naar de vuurtoren moet komen, wan neer berichten doorgegeven moeten worden. En dat kost veel tijd en energie. De gemeente Westerschouwen achtte achter de mobilifoonverbinding niet meer noodzakelijk. Vanaf de toren worden verder nog de aktiviteiten van vlieg tuigen nagegaan en wanneer er vreemde oorlogsvaartuigen voor de Scho uwse kust mochten op duiken, wordt dat onmiddtellijk doorgegeven. Tenslotte wordt de dienst doende kustwachter ge acht dag en nach naar de ra dio te luisteren om eventuele nood seinen te kunnen opvangen. Al lemaal aktiviteiten waarvoor nogal wat aandacht nodig is. Die niet afgeleid mag worden door bezoekers. ,Het kan echt niet meer”, ver- elt het hoofd van de kustwacht de heer R. Saman. „Het is nu lenmaal geen rekreatietoren. We tunnen echt geen mensen boven hebben, dan zou de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komen.” >e taken van de vijf kustwaeh- èrs, die in toerbeurt op de 58 neter hoge toren dienst doen, ajn dan ook niet gering. De to en van Haamstede, die in fraai wd-witte beschildering het luinlandschap beheerst, is met iJS* AFD. TUINRECREATIE: Qpberg-schuurtjes van ailuminium en ijzer Speeiwerktuigen Tuinmeubelen Gazonmaaiers Tuingereedschap Tennistafels

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 3