Duikcentrum Dreischor p N en na het zwemmen LEKKER LEZEN! het GeschEiMuis g CROSS zaterdag 22 juli Renesse Aanvang 2.00 uur TEN CATE WINDSURFER VOOR 1145,- St. Nicolaaskerk SI Rommelmarkt al uw boeken ’t ©ubc jpostfjuis te Oosterland t.b.v. Oosterlands Fanfare en tijdschriften naar Bodediensten I ÏUN RING 22 - DREISCHOR - TELEFOON (01112) 306 BUNGALOWVERHUUR Aanvang 9.00 uur :sur>i ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! rd. <ot 115)1331 1 - 1345,- Vis- en griilgerechten Specialiteit: gekookte mosselen pesraupant-café „öe witte paaf” (bij de Dikke toren) Terrein Kooymansweg Reeds een Bezoekt de Grote- of te Brouwershaven Alle typen in voorraad bij: DU J. van Dommelen Wilt u W lil U IcKKcI ClcLl, UW iriS- I Dijkstr. 4 4322 AB Scharendijke Telefoon (01117) 533 geheel kompleet met aluminium mast en giek en een zeeopper vlak van 4,2 m2. Woensdag gesloten ZIERIKZEE - LAMMERMARKT 18 TELEFOON (01110) 2435 i Dub Dit Kre» beru gewi zoet bode wor< zouti zakt het blijfi In a den van dooi een derc HOOGERHUIS B.V. Hogezoom 194-200 Renessa Tel. (01116) 1343 In j werl zenc ter, Plaa stroi Slaa Oesl gaar zoet dat zout won aanf buff zal t T._' U kunt het windsurfen leren op onze in ternationale windsurfschool in één dag voor f 115.—t inklusief lunch en exa men. Groepen van zes personen in één keer aangemeld en van tevoren be taald f 600,—. Zelfde uitvoering maar met een fiber mast en een zeil van 5,4 m2 iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken of.... och noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badkrantwaaruit u een keus kunt maken FA. W. J. GOUDZWAARD ZN Noordstraat 33-35 I Haamstede ken, een boottocht maken langs I de Zeeuwse kust, de deltawer- I ken van nabij bekijken of fijn j alleen of gezamenlijk een hen- j geitje uitgooien, musea bezpe- ken, een stukje grond of een I huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en w De wedstrijd-windsurfer met fiber mast en houten giek (zeil en board geregistreerd) 1750,- ..r T- Org. Stichting Eerste Zurd-Holandse Autocross Organisatie Deze fraaie 14e eeuwse Gothische kerk, welke tot een der belang rijkste voorbeelden van Noord- franse kerkbouw in Zeeland gere kend mag worden, is te bezichti gen van maandag t/m vrijdag van 14 00 tot 16.30 uur Het imposante monument heeft zeer oude kruisgewelven en draagt de sporen van „de beel denstorm”. De kerk bevat voorts een schitterend gerestaureerd or gel en een sierlijke kansel. Tevens wordt er elke zondagoch tend een hervormde kerkdienst gehouden, waar u ook van harte welkom bent. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks (behalve zater dag vanaf Westenschouwen, Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse IJldienst te Zierikzee, Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres se”, eveneens op bovengenoemd adres bereikbaar. Verder tran sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a. rechtstreeks naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Breda. Bodehuis „Flakkee Expresse”, Middelharnis, Nieuwpad 2. Adres Ouddorp: J. Santifort, Hofdijksweg 18. adreslijsten en diverse platte gronden, kaarten e« tabellen tegen geringe vergoeding. Even eens verkrijgbaar: visvergun ningen. u lekker eten, uw fris-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 16