KR FEEST IN HET WATER VALLEN TIENJARIG „SCALDIS” LAAT tilRflB fsW 1 I I 30 JUNI 1978 MR. 6 Hoogwater Havenhoof d-II, Goedereede, in een zomerse entourage. Hoogwater Hockey Hoogwater Vervolg op pagina 4 Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op' alle campings en V.V.V.-kantoren. Uitgave en druk 9.23 10.35 11.44 0.13 1.13 2.01 2.41 9.05 10.12 11.23 12.28 0.56 1.46 2.28 21.47 23.01 22.26 23.36 13.33 14.32 15.22 16.03 Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Drukkerij Lakenman Ochtman, postbus 1, Zierikzee. Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. 13.24 14.11 14.52 12.48 13.42 14.26 15.04 '7,7 21.34 22.44 23.53 Op de morgen van 22 juli (wind en weder dienende), duiken ze ven tot tien Scaldis-leden bij de Sophiapdlder-werkhaven op N.- In de zesde Badkrant van het zomerseizoen ’78 onder meer: De kunst van het „file-rijden” - toe ristendag in Haamstede - ope- ningsprogramma van een uniek sport- en rekreatiekomplex - koorzang en jazz en de vaste rubrieken Evenementen, Kerk diensten en Spreekuren. Ouddorp 28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli ZIERIKZEE, juni. „Ook onder water kun je hoogtevrees hebben, bijvoorbeeld als je op een rif staat”. En: „De sensatie van het. duiken is het gewichtloos zjjn; het lijkt een beetje op zweefvlie gen, alleen voel je je lichaam niet meer als je duikt”. Twee uit spraken van duikers van onderwaersportvercniging „Scaldis” uit Zierikzee. In oktober bestaat de vereniging venmeester tien jaar. Zoiets moet natuurlijk gevierd worden, maar de „Scal- derianen” willen een voorschot op de feestelijkheden nemen. Tussen 18 juli en 8 augustus ver zorgen de duikers een aantal evenementen - tijdens de zoge noemde „toeristendagen” - waar van de „snorkeltocht” over de Oosterschelde de meest sensa tionele is. Zierikzee 28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli Westelijk Schouwen »n Scharendij ke 28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli - - - Een ander onderdeel van de feestelijkheden wordt gevormd door een onderwaterhockeywed- strijd tegen het team „Baracu- da” uit Ouwerkerk, op 29 juli, in zwembad „Onderdak” te Zie rikzee. „De gemoederen kunnen hoog oplopen. Het is een span nende sport, maar het gaat er wel vriendschappelijk aan toe”, heeft Scaldis-hockeytrainer Jan sen al voorspeld. Onderwaterhockey is een bij- 10.12 11.16 12.29 0.51 2.03 2.59 3.45 Tijden hoogwater te Bruinisse 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. Beveland het water in, om in het Zierikzeese ’t Luitje aan de Nieuwe Haven weer op te dui ken. De circa 14 km lange tocht heeft hen dan ondermeer langs de Neeltje Jans en Roggeplaat gevoerd. Het plan werd in samenwerking met de Deltadienst, de rijksha- Oosterschelde en Rijkswaterstaat ontwikkeld. 7-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1