HENGELSPORTCENTRUM RENESSE Geslaagde Domina Parfumerieën TV te huur CARAVANS Drogisterij- artikelen DROGISTERIJ VAN GASTEL Bod Boekje van Schouwse Westhoek (geschenkenhuis) SCHOUWEN-DUIVELANDS TOP-ZAAK OP HENGELSPORT GEBIED jBB Ook UW adres voor en TE KOOP: GEZELLIG RESTAURANT Informatiestation Visvergunningen Zeeaas Rep. inrichting Alle grote merken gebakken paling i ZONNEBADARTIKELEN: Zonnebrillen, Badmutsen, Teenslippers Kodak en Agfa films Restaurant „JACOB CATS” ^*4 ft L iW r iW'O 'W..' beluisteren zijn. te Vervolg van pagina 1. Gevarieerd beeld Telefoon (010) 295436 of inlichtingen bij V.V.V. Renesse met staanplaats op boerderij dicht bij Grevelingenmeer Telefoon (01117) 379 Lancöme - Max Factor - Lubin - Nina Ricci - Weil Worth - Fidgi die de Westhoek gekend hebben, zoals hij was, zal het nogeens „terugblikken” ongetwijfeld veel herinneringen oproepen. Specialiteit: Bergasol - Eversun - Pizbuin - Ambresolaire - Sherpa - Delial - Sun Bi Sun HAVENPARK 32 (vlakbij de muziektent) ZtERIKZEE Allen straten en andere stille vens zouden de uitgave niet aan trekkelijk genoeg maken. Daar om wordt ook veel getoond van de mensen, die in de uitgebeelde periode leefden. Natuurlijk wor den ook de talrijke feesten be licht. De tram komt er aan te pas en vanzelfsprekend ook de strafeesten, die door de jaren heen zo enthousiast werden ge vierd. Vooral voor de mensen Molenstraat 1 - Brouwershaven Telefoon (01119) 248 De auteurs van het boek zijn er in geslaagd om bij de ruim 150 oude prentbriefkaarten en foto’s passende onderschriften te ma ken, die een onderhoudend film beeld presenteren uit de jaren 1890 tot 1940. verschijnt een grammofoonplaat onder meer de restauratie van LEUK NIEUWTJE: binnenkort het kerkorgel. - 4< briefkaarten voor restauratie van straatwanden en woningen. Het is maar even een weet. Do mina A. A. van Leeuwen, die bij heel wat vakantiegangers die de Nederlandse Hervormde kerk in Burgh bezoeken, be kend is, slaagde onlangs aan de rooms-katholieke theologi sche fakulteit in Tilburg voor haar doktoraal examen theolo gie. Een bijzonderheid, want daar mee was zij de eerste vrouw ■die aan deze fakulteit af stu deerde. Geen wonder, want de .vrouw in het ambt is in de r.k.- kerk nooit gebruikelijk geweest. Wel (sinds kort) in de hervorm de kerken en zo kon dominee Van Leeuwen in 1970 in Burgh predikant worden, nadat ze -> na haar theologische studie in 1951 te hebben afgerond - eerst vikaris was geweest. De skrip- t ie die ze voor haar examen schreef is getiteld: „Mijn pas toraal omgaan met de mensen, die lijden De bezoekers van haar kerk kennen haar als een warmvoe lend pastor, die zich niet alleen bijzonder enthousiast voor haar mensen inzet, maar ook met ■veel verve probeerde de nodige gelden bijeen te brengen voor met opnamen van historische Zeeuwse kerkorgels; daarop zal ook het Burghse orgel Landelijke rust en schoonheid tussen Burgh en Haamstede in 190? lijk gefeliciteerd” en „hartelijk gelukwensen”. Maar dn an- tichtkaartenindustrie volstond daar niet mee. Liefde en roman tiek zijn altijd nog een goed han- delsartikel geweest en zo deden de kaarten met gelukkig kijken de verloofden hun intrede. Hon derdduizenden kaarten met ver- liefde paartjes waren in die tijd m omloop. In 1886 bracht de uit gever N Boon als een der eer sten in ons. land kaarten in om loop en nu zijn er duizenden soorten, voor elke dag een kaart. Inmiddels is de laatste jaren wel gebleken, dat oude prentbrief kaarten vruchtbaar zijn voor historisch en folkloristisch on- - derzoek en dat niet alleen. Som mige verzamelingen worden voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt tot aan het illustreren vanscripties toe. Zelfs de dienst Monumentenzorg raadpleegt menigmaal prent-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 4