boekje Het ”Zoals-het-was Schouwse Westhoek van ifl it -501 gSl ’’IETS” VOOR GEÏNTERESSEERDEN ft jO; j v - w V 16 JUNI 1978 NR. 4 BAP. Hoogwater Hoogwater Belangrijke plaatjes Het woord „ansichten” is eigen lijk een vervelend woord, vooral omdat we er een goed woord als Ouddorp 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni 20 juni 18 juni 19 juni 20 juni 9.47 10.50 12.00 0.37 1.36 2.35 3.31 0.47 1.44 2.43 21.11 22.18 23.29 13.23 14.13 14.55 13.02 13.55 14.47 13.11 14.14 15.09 16.02 22.03 23.10 8.40 9.46 10.54 12.02 0.32 1.26 2.17 W ESTHOEK, juni. We maken u attent op het bestaan van een interessant historisch platenboek van de Schouwse Westhoek, boord'efol oude foto's. Het is een „zoals-het-was”-boekje, inte ressant voor „eigen mensen”, maar ook voor ge-interesseerde gasten. Zierikz.ee 14 juni 15 juni 16 juni 17 juni 18 juni 19 juni 20 juni In de vierde Badkrant van het zomerseizoen ’78 ondermeer: re- gio-rekreatienieuws, festivitei ten, tips, de vaste rubriek Eve nementen, spreekuren en kerk diensten. Ofschoon het eerst de bedoeling j van de samenstellers is geweest om alle dorpen welke deel uit I maken van de nieuw gevormde gemeente Westerschouwen, op te nemen is men daar bij nadere beschouwing op terug moeten komen. Men heeft zich nu beperkt tot Burgh, Haamstede, Westen schouwen en Renesse. Men be schikte namelijk op een gegeven moment over zo enorm veel ou de „ansichtkaarten” en foto’s van deze drie dorpen in de Westhoek dat men noodgedwon gen het eerste plan moest laten varen. Noordwelle en Seroosker- ke, welke aanvankelijk ook zou den worden opgenomen, hebben plaats moeten maken voor de drie grotere dorpen. „prentbriefkaarten” voor kun nen gebruiken. De bakermat van de ansichtkaart ligt name lijk in Duitsland waar in 1870 de boekdrukker A. Schwartz uit Ol denburg verschillende van zijn vrienden naar de kazerne zag vertrekken, omdat de Frans- Duitse oorlog begonnen was. Om de konversatie gaande te houden, stuurde Schwartz die vrienden briefkaarten na. En om die kaarten een ak- tueel karakter te geven, drukte hij in de linker bovenhoek, te genover de postzegel, een pas sende illustratie: een Duitse sol daat bij een kanon. Een andere drukkerij in Dresden volgde als eerste het voorbeeld van Schwartz en weinige jaren later was de wereld overstroomd met „Ansichtkaarten” oftewel prent briefkaarten. Opschriften In 1875 verschenen de eerste se ries met opschriften als „harte- Vervolg op pagina 5. Tijden hoogwater te Bruinisse 20 minuten later dan te Zierik- zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. Hoogwater 8.53 10.07 11.17 12.25 21.36 22.43 23.49 Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V.V.V.-kantoren. Westelijk Schouwen sn Scharendyke 14 juni 15 juni 16 juni Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Uitgave Drukkerij Lakenman en druk Ochtman, postbus 1, Zierikzee. Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. -rsssyraastos V t A y. - www Ml I

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1