dennenbossen niet thuis in de Westhoek ZIL.VER'SPAR WELKOM IN „HOLLAND" SPAR 9 JUNI 1978 NR. 3 AG S3Q Hoogwater Hoogwater Hoogwater Vervolg op pagina 7. Verschijnt gedurende de zomer maanden en wordt gratis huis-aan- huis verspreid in de westhoek van Schouwen-Duiveland. en Goeree. Zij is gratis verkrijgbaar op alle campings en V.V.V.-kantoren. In vele flora’s kan men lezen, dat de coniferen of naaldbomen weüiwwaur over de hele aarde voorkomen (behalve dan in woes tijnen en poolstreken) maar dat Nederland vanouds er zeer arm aan was. Wij zouden er maar twee kennen die werkelijk inheems zjjn: de taxus en de jeneverbes. Van dit tweetal is de taxus al helemaal uitgestorven. Hoe kwam men tot deze dwa- geen enkel dennebos voorkwam, ling? Ze sproot voort uit het Waardoor ontbraken deze bos feit, dat tot 1750 toe in ons land sen en kenden wij toen alleen Kultuursteppe Uiteraard kwamen den en spar vanouds in ons land voor. Om- kracht (windkracht 12) niet uit zonderlijk zijn in ons land. Van- Redaktie Zierikzeesche Nieuws bode. Fotografie: Johan Berrevoets. Uitgave en druk Ouddorp 7 juni 8 juni 10 juni 9 juni 11 juni 12 juni 13 juni 5.24 5.58 6.31 7.05 7.39 8.15 8.55 4.12 4.49 5.27 6.05 6.42 7.21 8.09 4.06 4.39 5.48 5.13 6.25 7.03 7.46 17.43 18.13 18.43 19.41 19.49 20.26 21.07 Drukkerij Lakenman Ochtman. postbus 1, Zierikzee. Tel. (01110) 2255 en (01110) 2872. 16.29 17.03 18.10 17.35 18.49 19.29 20.13 16.34 17.11 17.46 18.23 19.02 19.47 20.38 Westelijk Schouwen *n Scharendijke 7 juni 8 juni 9 juni I 10 juni i 11 juni 12 juni 13 juni I Zierikzee 7 juni 8 juni 9 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni dat ze niet geteeld en geplant werden konden ze zich slechts handhaven op de wijze van vliegdennen. Ook nu kunt u op de Veluwe duidelijk zien, dat Voor het eerst in de geschiede nis vinden wij dan ook „denne- boomen” als teelt vermeld. In de 19e eeuw werden zeer veel bos sen van dennen en sparren aan geplant. Vermoedelijk is toen, doordat handwerk nog goed be taalbaar was, iets zorgvuldiger geplant dan later. Er zijn al thans weinig berichten over stormschade aan naaldwouden. bossen van loofhout? Doordat de mens den en spar niet teelde. Dit gebeurt thans op grote schaal. Men kan denne- en sparappels tijdig oogsten, dro gen en het zaad er uit winnen. Met name de kerstboomku^ tuur uit zaad is bekend. In de 18e eeuw is men hier en daar begonnen bosjes van den nen en sparren aan te planten nadat men het plantgoed uit zaad had geteeld. Dat men het niet eerder deed kwam doordat ons land toen zeer rijk aan bos was. Bovendien heerste de me ning, dat je coniferen niet verplanten kon. Met een kluit was de enige werkwijze en dat is in het groot tamelijk omslach tig. Verder ontwikkelde de tuin bouw, vooral ook de boomkwe kerij, zich in de 18e eeuw flink. De Westhoek is gezegencf met domaniale bossen, die hoofdzakelijk uit dennen hout bestaan. De Oosten rijkse en de Corsicaanse den werden in dit gebied na 1911 geïmporteerd. In bijgaand artikel enkele opmerkingen over dennen bossen, die hun eigen charme hebben hier en el ders. vliegdennen praktisch nooit om waaien, hoewel ze door hun struikachtige groeiwijze veel meer wind vangen dan ranke Tijden hoogwater te Bruinisse 20 minuten later dan te Zierik zee. Laagwater: ±6 uur later dan bo vengenoemde tijden. In de derde Badkrant van het zomerseizoen 1978 ondermeer: windsurfing, een popkoncert, regio-rekreatienieuws. nieuwe horeca-gelegenheden, de vaste rubriek Evenementen, spreek uren en kerkdiensten. 691 Gezicht op het strand bij noord-Ouddorp.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 1