KOOMAN hairstyfa 01116-1939 BOWLING RENESSE 1 gemeentemusea van zierikzee Verse kreeft los gevroren mosselen 4 „GRUPPO SPORTIVO” „VOL SCHOUWSE HOOP” 4323 Ml renesse -ZIERIKZEE- Vrije benzine Caravans Toer- en stacaravans MOSSELHANDEL GE BR. SCHOT fliWf:, Vrijdag 9 juni in de Concertzaal Zierikzee - Vervolg va» pagina 1 Y en I a Voorverkoop kaarten start op zaterdag 27 mei bij: vV Brogum Concerts in samenwerking met Mondragon Zierikzee - Nieuwe Haven 77 Telefoon (01110) 321», b.g.g. 3088 Provinciaiewcg 18 - Moriaanshoofd - Telefoon (01117) 379 P.S. Vanuit de Westhoek richting Zierikzee afslaan vóór de molen; daarna weer rechts. Voortenten in alle maten Inruil en financiering mogelijk RADIO WELTEVREDEN SPORTHUIS ZIERIKZEE FRANK GILIJAMSE TE RENESSE EN BROGUM Sten- istede^^ i-r van ns af- :en). Hoge- 01116)) lur en rtheek l 16.30 voor I voor lur en en 0 moge- jntakt wezen rhoud, (01870) andag, v 17.00 derdag 3 raken - werkprestatie te lc"..en en de hittegolf die in augustus van dat jaar wederom voor zeer hoge temperaturen zorgde, was ooit niet mis. Hoe grillig het temperatuursver- loop tijdens onze zomers kan zijn, blijkt overduidelijk uit de metereologische statistieken. Een temperatuur van 30 graden of meer is in juli niet ongebrui kelijk, maar in dezelfde maand kan het ook zo koud zijn, dat de kachel aan moet. In juli 1962 bijvoorbeeld daalde de tempera tuur in sommige plaatsen in ons - land tot beneden de tien graden, zodat de badgasten of naar huis moesten, of een winterjas moes ten kopen In Nederland spereken we van een zomerse dag als de tempe ratuur hoger is dan 25 graden. Wanneer er meer dan 30 van zulke dagen in een zomer-voor komen, mogen we met enig recht van een zeer goede zomer spreken. Komt het aantal zo merse dagen aanzienlijk boven de dertig uit, dan is er. alle re den om van een uitzonderlijk fraaie.zomer te spreken. Zeldzaam Wel zomers, met meer dan 30 zomerse dagen komen m Neder land maar zeer weinig voor. Ons beperkende tot deze eeuw, staat het vast dat we maar-vier zomers met meer dan 30 zomer se dagen gehad hebben. Drie daarvan vielen na de Tweede Wereldoorlog, slechts één zeer hete zomer kwam in de periode 1900-1940 voor, te weten die van 1911. Ongeslagen is nog altijd de zo mer van 1947 mét liefst 62 zo merse dagen. Zelfs de leetste zomer in de vorige eeuw (I860 blijft daar met 59 zomerse dagen nog bij achter. Op de tweede plaats van de ranglijst van zomers uit-.de 20ste eeuw prijkt dan inderdaad de zomer uit 1976, die 4t zomerse dagen telde, toch altijd nog 16 i minder dan in 1947. Met 42 zomerse dagen komt, de zomer van 1911 op n derde plaats, en op de vierde plaats vinden we dan. zowaar .ie zomer van 1975, die 33 zomerse dagen telde. Dus slechts één zeer hete zomer in de eerste 45 jaar van’ deze - eeuw (1911) en liefst drie topzo- mers vanaf 1947 plus de- ook- lang niet misse zomer van 1959. Hoe kan dat dan dat oudere ■mensen altijd zo r.astalgiscn praten over de mooie zccr.-ers uit hun jeugd? Toch is dat niet zo vreemd als het op het. eerste ge zicht lijkt. In de twintiger en dertiger jaren kwamen welis waar niet uitzonderlijk heté zo mers voor zoals in 1947 en 1976, maar wel veel stabiele, tamelijk dróge zomers. Gedurende de periode 1930-1939 kwamen liefst zeven droge zo mers voor tegen slechts vier in de periode 1961-1970 en slecht- twee(!) in de periode 1951-196(1, De vijftiger jaren betekende du.- het allerslechtste zomerdecenni- um gedurende deze eeuw. Daar entegen beloven de zeventiger jaren redelijk goed te worden, want behalve de uitzonderlijk warme.zomers van 1975 en 1976 warep ook de zomers van 1973 en 1970 lang niet gek met veel zonnige dagen. Of deze rend de komende zo mer wordt voortgezet, of dat dé ongunstige lijn van de natte zo mers van 1971 1972 of 1974 wordt doorgetro'kken. kan op dit moment niemand voorspeller. Alle eerbied voor het K.N.M.I. en de Enkhuizer almanak ten spijt. ,Kup, l 1359., nsda #*- uur, lur en jpaan- 1660. tot en r. Be- 1 olgens BflÖGün Varre- I (01110)1 tussen ag- en >.00 en iraak. L Hoge- slefoon dage- 0 uur. d tus- n vol- maritwm museum NcorcUiavenpoort 1 A. M. Stads lef oon i 8.00-1 vr><>j_'- «kuur, f ekend 0 uur. 1. M. .wers- >reek- >nder- uisge- voor j ■on en i Oude f 01878) 1 uur. 13.301 is ge-»' n met Medi- 00 en f rzocht i de te I dthuis 01879) l uur. aak. van 1. te- ■ekuur voor een leuk kapsel (alleen volgens afspraak) bloeses-rokken-bikini’s toi let artikel en-parfumerie -zonnebrandartikelen byoux (wij prikken ook pijnloos gaatjes) gezondheidsklompen-slippers uw kerastasespecialist timex horloges

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 5