Zonnebrillen Groot rekreatieplan veertig hectaren van EV0ttl*ö<TÖ' luchtige brillen Scharendijke k in Te koop: HOUTBLOKKEN geschenkenhuis Grote tot zeer grote TUINVARENS 3,00 per stuk SCHARENDIJKE BROUWERSHAVEN Dagelijks - Dolfijnenshow in „Dolfirodam”. ZIERIKZEE BRUINISSE I BURGH-HAAMSTEDE BURGHSLUIS DBEISCHOR OUWERKERK RENESSE Iedere donderdag - 11.45-12.45 uur: Carillonconcert. óók 35,00 per Te bevragen: 01110-^450 B Dagelijks (uigezonderd zondagen) - 13.30-16.30 uur: Land bouwmuseum. Op het V.V.V.-kantoor zijn ver krijgbaar gratis folders, alsmede e Zaterdag 3 en zondag 4 juni - Zeilwedstrijden op het Greve- lingenmeer; klubkampioenschap Sailhorse-klasse. Zaterdag 10 en zondag 11 juni - Zeilwedstrijen op het Greve- lingenmeer voor NKK-klasse en jeugdklassen, FJ, Vaurien, Osprey’s. Zondag 18 juni - Vaderdag-zeilwedstrijden op het Grevelin- genmeer (vaders in jeugdbeten). Iedere dinsdag, woensdag en donderdag (tot 15 juni): 14.15 uur: Grote rondvaart op de Oosterschelde. Vertrek uit haven. Zaterdag 3 juni - 14.00 uur: Rode Kruis wandeltocht. Af standen 5, 10 en 15 km. Start vanaf ’t Durps'uus, Grevelingen- straat. Inschrijven vanaf 13.00 uur. Inschrijfgeld tot 14 jaar f 2,—. ouderen f 2,50. Donderdag 1 juni en woensdag 7 juni - Toeristenmarkt op de Kromme Reke. Iedere woensdag - 14.00 uur: Rondleiding door krekengebied. Vertrek vanaf camping „De Vierbannen". OUDDORP. Het V.V.V.-kantoor is gevestigd aan de Hofdijksweg 30a. Telefoon (01878) 1789. Het kantoor is geopend alle werk dagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00- tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Zaterdag 17 juni - Jubileumviering van de Vereniging tot bevordering van het tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duive- land. Om 14.30 uur: Rondgang in Renesse van de Politie harmonie „Hermandad” uit Rotterdam. T/m 31 augustus - Dagelijks rondvaart op het Grevelingen- meer. Vertrek: 10.15, 11.45, 13.15 en 14.45 uur vanuit haven. Dagelijks geopend: Bowlingcentrum Hogezoom 180 en midget-, golf- en tennisbanen. Jan van Renesseweg. Maandag t/m zaterdag - 10.00-17.00 uur: Maritiem museum in de Noordhavenpoort. (Geopend vanaf 15 juni). Vrijdag en zaterdag - 13.00-17.00 uur: St. Lievensmonster- toren. (Na 1 juli is de toren dagelijks geopend). Op verzoek te bezichtigen: Burgerweeshuis, Poststraat 45. Maandag 12, dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 juni: Zierikzeese Avondvierdaagse. Inlichtingen: kantoor VVV te Zierikzee. Tot zaterdag 11 juni - Het Gravensteen: Zomerexpositie. Ge opend van maandag t/m zaterdag van 10,00-12.00 en van 13.00- 17.00 uur. Toegang tot 14 jaar f 0,50, volwassenen f 1, Van maandag t/m zaterdag (gedurende juni, juli en augustus): Boottocht Zierikzee-Veere v.v. Vertrek: 10.00 uur vanaf het Luitje (Nieuwe Haven). Te bezichtigen: Gasthuiskerk, Havenplein, met o.a. de kapel van St. Elisabeth Gasthuis uit de tweede helft van de 14e eeuw. Sleutel bij koster L. C. Krijger, De Cranestraat 7, Zie rikzee (tel. 01110-4392). Vrij entree. Te bezichtigen: Lutherse kerk, Gat van Westen, in 1713 ge bouwd als Schotse kerk, met oa. een preekstoel uit 1756, orgelgalerij uit 1778. Kontaktadres: P. J. Beuzenberg, Post straat 22, Zierikzee (tel. 01110-2196). Rondleidingen door Zierikzee o.l.v. de heer C. O J Hendrikse, Kraanplein 22, Zierikzee (tel 01110-2265). j t t s dorpsstraat 11 scharendijke telefoon (01117) 348 Iedere dinsdag- en vrijdagavond - 19.00 uur: Exkursie Na tuur- en Vogelwacht naar broedkolonies zilvermeeuwen. Ver trekpunt: pompstation Adr. v. d. Weijdeweg. Zaterdag 17 juni - Jubileumviering van de Vereniging tot bevordering van het tuinbouwonderwijs op Schouwen-Duive- land. Om 15.30 uur: rondgang in Burgh-Haamstede van de Politieharmonie „Hermandad” uit Rotterdam, ’s Avonds van 20.00-21.15 uur: Concert op de Beatrixweide te Haamstede, van de Politieharmonie „Hermandad”, met drumband. Provinciale Zeeuwse VVV 01180 - 28051 Schouwen-Duiveland: Streek-VVV Schouwen-Duiveland 01114 - 1R .A1 Dinsdag t/m zaterdag - 10.00-18.00 uur: Galerie Nobel, Lange Nobelstraat 27Zomerexposities van diverse kunstenaars. Te vens exposeert Galerie Nobel de gehele zomer keramiek van o.a. Tessa Braat en Koppenol uit Rotterdam. Maandag t/m vrijdag - 10.00-12.00 en 13.30-16.30 uur: Ge meentemuseum, stadhuis. 01114-1651 01119- 314 Brouwershaven Bruinisse 01113-1540 Burgh/Haamstede 01115-1513 Ouwerkerk 01114-1651 Renesse 01116-1634 Scharendijke01117- 533 Zierikzee Verhuurcaravans Hot nieuwe plan vóórziet ook in een terrein waar 150 verhuurca ravans een plaats kunnen vin den. Daarnaast wordt hef ter- “*~*rein voor pantikuliere caravans ingeridht en voorziet het plan ook in de bouw van 150 zomer- MIDDENSCHOUWEN. De ge meente Middenschouwen is van plan om in Seharendjjke bij de Greveiingen een ongeveer veer tig hectare groot rekreatiege- bied in ontwikkeling te brengen. „3 m Iedere donderdag - De gehele dag weekmarkt op het Haven plein; uitgezonderd donderdag 1 juni. het kleurenspel zich niet tot het montuur hoeft te beperken. In feite kan iedere gewenste kleur of kleurkombinatie aan het glas worden gegeven, waar bij het voor een zonnebril zeer toepasselijke dégradé-effekt de ze zomer erg veel zal worden gezien. Bij dit effekt verloopt de kleur van een maximale donkerte (65 procent) aan de bovenkant - de kant waar het sterkste licht vandaan komt - tot een lichtere kleursterkte aan de onderkant. Voor de brildragers is een an dere, nieuwe mogelijkheid inte ressant. En wel het feit, dat de kunststof glazen nu eindelijk ook als korrektieglas (desgewenst ook in dégradé) in redelijk groot formaat kunnen worden ver vaardigd, zodat ze eveneens in grote monturen kunnen worden gezet. Glazen De glazen - de gekleurde gla zen die de zonnebril zijn oog- beschermende funktie verlenen - zijn ook van kunststof, zodat De zonnebril is in het komende seizoen een belangrijk modearti kel. Ook naar de mening van de Parijse couturiers, want meer dan ooit hebben zjj zich met het ontwerpen van zonnebrillen be ziggehouden. Wellicht voldoende aanleiding om eens te kjjken hoe het met de modieuze eigenschap pen van de aktuele zonnebril is gesteld. Daarvoor hoeft u echt niet he lemaal naai- Parijs, want uw eigen opticien heeft alles wat zonnebril en mode is in huis. Bovendien kan hij u persoon lijk adviseren en hij weet alles van goede brilleglazen af. Hoe zit het nou met die mode? Welnu, bij de luchtige, wijde zomermode van straks horen luchtige, elegante-dunne mon turen van meest doorschijnen de kunststof of ijldun metaal. De aktuele zonnebril is van weinig wegend materiaal ge maakt: kunststof in natuurlij ke, vloeiende vormen, zacht ge tint met kleuren uit het pastel- palet, of van het metaal dou blé. bungalows. De duizend Inwoners van Scha rendijke zullen mee kunnen pro fiteren van deze nieuwe rekrea- üievoorziening, zoals een ver warmd zwembad en tennisba nen. Jachthaven De gemeente zelf is momenteel bezig met de aanleg van een jachthaven voor ruim 400 ple ziervaartuigen. De gemeente zal volgens de heer Baerends deze jachthaven in eigen beheer ex ploiteren. Het nieuwe rekreatieplan dat 2500 nieuwe slaapplaatsen zal opleveren, wordt in drie fasen uitgevoerd. Zestien van de veer tig hectaren zal als wandelge bied worden ingericht. De nu nog kale vlakte zal daartoe met bomen en struiken beplant wor den. Het rekreatieplan, dat „De Bout” is gedoopt moet door ge deputeerde staten van Zeeland worden goedgekeurd. J. VAN RENESSEWEG 24 RENESSE Telefoon: (01116) 1659 Het V.V.V.-kantoor verschaft de nodige inlichtingen over hotels pensions, kamers en zomerhui zen (geen plaatsbespreking), bus-, trein- en veerverbindin- gen. Volgens burgemeester E. Bae- rends- staat in dit plan de socia- l le rekreatie voorop. Er komt bijvoorbeeld een vier- hectare groet kampeerterrein, goed voor 220 tenten en 880 slaapplaatsen. Op Schouwen-Duiveland zijn de meeste kampeerterreinen de afgelopen^ jaren omgebouwd 'tot permanente cara vankam pen.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1978 | | pagina 3