,\an era en C. VAN KOPPEN Adverteren vergroot uw omzet! dag-, week ARTSEN TANDARTSEN en maandbladen r C. J. D. CHRISTIAANSE TV - VERHUUR L. DIJKMAN „De Vlijt" STS BROUWERSHAVEN OUWERKERK RENESSE BRUINISSE SCHARENDIJKE Dagelijks - Dolfijnenshow in Doliirodam. ZIERIKZEE BURGH - HAAMSTEDE Iedere donderdag van IJ.45-12.45 uur: Carillonconcert. Voor al uw Boek- en kantoorboekhandel naar: APPELMARKT 1 - TEL. (01110) 2347 HAVENPLEIN 16 - TEL. (01110) 4287 Donderdag 18 aug. - 9*30-12.00 uur: Toeristenbibliotheek achter het VW-kantoor. 19.00 uur: Wandeling door bos en duin rondom Slot Haam stede, o.l.v. Natuur- en Vogelwacht, ivanaf begin Slotlaan. Kosten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij. Kaarten aldaar verkrijgbaar. 10.00 en 11.00 uur: Bezichtiging ridderzaal en diavoorstel ling in de kelder, omtrent de historie van Slot Witte van Zaterdag 13 en zondag 14 aug. - Zeilwedstrijden op de Grevelingen. Zaterdag 20 en zondag 21 aug. - Zeilwedstrijden op Gre- velingenmeer: Sail Horse-klasse. Donderdag 10 nov. - Herdenkingsbijeenkomst in Herv. kerk i.v.m. 400ste geboortedag van Jacob Cats, met in leidingen van prof. dr. A. Th. van Deursen en dr. L. Strengholt .Gratis kaarten aanvragen bij gemeentehuis en VW-kantoor. Zaterdag 13 aug. - 14.30 uur Voetbalwedstrijd tussen Bruse Boys I en Die Haghe I en Bruse Boys II en Die Haghe II. 19.30 uur Concert op muziektent dooi’ „Oosterlands Fan fare". Zaterdag 13 aug. - Slotfeest Brouwershaven 500 jaar stad met waterzeskamp en slotbal m.m.v. bekende Nederlandse artiesten. Ouddorp (Z.H.) Hoenderdijk 19 Dagelijks - 14.00 en 16.00 uur: Rondvaarten vanuit de ha ven, met excursie over bouw van Brouwersdam en Delta werken. Dagelijks - 14.00-24.00 uur: Bowlingcentrum, Hogezoom 180; van 12.00-24.00 uur: Midgetgolf, Jan van Renesseweg. Woensdag 17 aug. - 14.00 uur: Rondleiding door krekenge- bied. Vertrek vanaf loods staatsbosbeheer bij Stelweg. Dinsdag 16 aug. - 18.00-18.30 uur: Toeristenbibliotheek bij postkantoor. 19.00 uur: „Met de fiets de boer op” (vertrek vanaf VW- kantoor). Kaarten a f 1,p.p., kinderen t m 12 jaar f 0,50) verkrijgbaar bij VW-kantoor. Dcnaerdag 18 aug. - 19.00 uur: Rondleiding rond slot Moer- mond. Vertrek bij ingang Slotlaan. Kaarten ad f 1.p.p. bij V.V.V.-kantoor. Kinderen tot 12 jaar gratis. Zaterdag 20 aug, - 21.00 uur: Lampionoptocht m.m.v. mu ziekvereniging „Luctor et Emergo" (vertrek vanaf Dorps huis). Lampions a f 0,50 verkrijgbaar bij VW-kantoor. St. Lievensmonstertoren. Openstelling dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Woensdag 17 aug. dorpsplein. Woensdag 24 en 31 aug. - 10.30 en 19.30 uur: Rondleiding door korenmolen „De Graanhalm", Burghseweg, in groe pen van 25/30 personen. Kaarten a f 1,50 p.p., kinderen tot 10 jaar f 1,uitsluitend verkrijgbaar bij VVV Burgh- Haamstede. Haamstede. Toegang f 1,50 p.p., kinderen tot 10 jaar f 0,75. Kaarten uitsluitend van tevoren verkrijgbaar bij VVV Burgh-Haamstede. Vrijdag 19 aug. - 19.00 uur: Bezichtiging ridderzaal en dia voorstelling in de kelder van Slot Witte van Haamstede, omtrent de historie van het kasteel. Toegang f 1,50 p.p., kinderen tot 10 jaar f 0,75. Kaarten aldaar verkrijgbaar. Postbus 8 Telefoon (01878) 1276 Zeeanemoonweg 29 Renesse - Tel (01116) 1694 Maritiem museum, Noordhavenpoort. Geopend van maan dag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 1,— en f 0,50. Anhex Rookartikelen Kantoormachines Diverse agentschappen Advertenties - Drukwerk Zaterdag 20 aug. - 20.00 uur: Mini-voetbalwedstrijd tussen C-junioren van Bruse Boys. 21.00 uur: Taptoe Bru op sportterrein, m.m.v. Tamboer-, pijper- en trompetterkorps Jubal” uit Dordrecht; Show band Axel; Trompetter- en majorettenkorps „Juliana" uit Middelburg; Fanfarekorpsen „O. en U.” uit Nieuwerkerk en „Nu met Hope” uit Bruinisse. Kaarten ad f 4,in voorverkoop bij VW-kantoor; staanplaatsen f 3,staan plaatsen kinderen f 1,50. Zaterdag 27 aug. - 18.00 uur: Bru-Pop 3, m.m.v. „The Bin- tangs”, „The Blue Band” en „Vol Schouwse Hoop”. In pauze: miss-verkiezing. Toegang f 8,p.p.; in voorver koop f 6, Zaterdag 1 okt. - 19.30 uur: Lampionoptocht m.m.v. mu ziekkorps „Nu met Hope” uit Bruinisse. Start bij muziek tent. Donderdag 18 augustus - 20.00 uur: Orgelconcert in de Gasthuiskerk, Havenplein; organist Jan van Dijk, m.m.v. Kora Kruis, viool. Grootbeeld-toestellen met antenne Weeldeweg 1 - Burgh Telef. (01115) 1895 Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-12.00 en 13.30-16.30 uur. Toegangsprijs f 1,— en f 0,50. Galerie Nobel. Lange Nobelstraat 27, Zierikzee: permanen te expositie van diverse beeldende kunstenaars met o.a. schilderijen, tekeningen, keramiek, textielverwerking, te vens atelier voor handgesponnéhwol en gezeefdrukte stof fen. Geopend: dinsdag t/m zaterdag 10.00-18.00 uur; don derdagavond 19.00-21.00 uur. Woensdag 17 aug. - 20.00 uur: „De banken zijn hard. Dia serie over het wel en wee van de Ned. Herv. kerk te Haamstede, gedurende 470 jaar, in de Herv. kerk (hoofd ingang). Kaarten aldaar verkrijgbaar. Toegangsprijs f 1,50 p.p., kinderen tot 12 jaar f 1, 10.30 en 19.30 uur: Rondleiding door korenmolen „De Graanhalm"’, Burghseweg, in groepen van 25 30 personen. Kaarten a1 1,50 p.p., kinderen tot 10 jaar f 1,p.p., uit sluitend van tevoren verkrijgbaar bij WV Burgh-Haam stede. Elk weekend - Rondvluchten zweefvliegen vanaf Vliegveld v Haamstede. Kosten per vlucht f 25,kinderen tot 14 jaar f 15,—. 8.00-13.00 uur: Toeristenmarkt op Bij spoedgevallen zoveel moge lijk eerst telefonisch contact op nemen met de aangewezen arts. i Haamstede: Artsen J. Ph. P. Stenger en D. W. Koster, Burgh seweg 54. Haamstede. Tel. (01115) 1861. ’s Morgens van 8.00-9.00 uur, bovendien tot 6 augustus: ’s middags van 16.00-17.00 uur en op camping „De Duinhoeve” van 13.15-13.45 uur. Op zaterdag en zondag alléén spoedgevallen. Hiervoor is die dagen spreekuur van 11.30-12.00 en van 16.30- 17.00 uur. Wanneer het absoluut onmogelijk is om naar de prak tijk te komen, kan vóór 9.00 uur ’s morgens huisbezoek aange vraagd worden. Renesse: J. L. Flach, Hogezoom 186, Renesse. telefoon (01116)- 1280. Spreekuur ’s morgens 8.00- 9.00 uur. 's middags 16.00-17.00 uur. Apotheek open tijdens spreekuur. Huisbezoek aanvra gen vóór 10.00 uur. Weekend alleen voor spoedge vallen 11.3,0-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Brouwershaven: L. A. M. Bruel, Markt 48, Brouwershaven, tele foon (01119> 280. Iedere werk dag spreekuur volgens afspraak in de „Stadswaag”. Indien niet mogelijk vrij spreekuur 8.00-8:30 uur. Weekend 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur Scharendyke: arts L. A. M. Bruel, Mark; 48. te Brouwersha ven, tel, (01119) 280, spreekuur in het Groene Kruis Gebouw iedere werkdag van 11.00-12.00 uur. Ouddorp: Artsen W. J. Bron en A. J. Jansen, praktijk, Oude Nieuwlandseweg, telef. (01878) 1312. Spreekuur: maandag t/m vrijdag volgens afspraak; tele fonisch afspreken tussen 8,30 en 11.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur. Visites aanvragen tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Apotheek is geopend: maandag t/m vrijdag medicijnen afhalen tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Telefoon-spreekuur: maandag t/m vrijdag van 13.30 uur tot 14.00 uur. Voor spoedgevallen altijd eerst telefonisch kontakt opnemen. Weekeinde: spreekuur van 12.00 uur tot 12.30 uur alleen voor spoedgevallen In het weekend hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Men wordt verzocht de ziekenfondskaart mede te bren gen. GoedereedeArts J. H. Bulthuis, Havenzijde 8, telefoon (01879) 1367. Spreekuur: van 8.00 tot 9.00 uur en ‘s middags na af spraak. Zaterdagmorgen van 8.00-8.30 uur. Stellendam Arts R. P. van Rijs wijk, Mr. I Caustraat 1, tele foon (01879) 1207. Spreekuur: Maandag t m vrijdag volgens afspraak. Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.op uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 er. zaterdag morgen van 9 00-10.00 uur (Don derdag geen spreekuur). Tele foon (01115) 1359. Ouddorp: C P. Wolthers, Spaan- seweg 4, telefoon (01878) 1660. Spreekuur dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur behalve ’s maandags. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Zaterdags na afspraak.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1977 | | pagina 2