I w Het duin leeft jf Hoog- 5*3^ en laag water 7 W BB 1 DE BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland Bezienswaardigheden ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! I» 13 AUGUSTUS 1976 Nr. 10 dat ei Redaktie W e s t e Ijj k Schouwe n Hoogwater 13 t/m 31 augustus Tarwebiesgras en Helm uitgebreid Laagwater circa 6 uur later. BADCOURANT Uit het zand, dat aan de oever van de zee is. heeft de wind de duinen gebouwd. Het eerste begin moeten wij dan ook op het strand zoeken. Daar jaagt de zeewind de zandkorrels in lange witte slingerbanen land waarts. Maar in de luwte achter schelpen en andere aangespoel de voorwerpen heeft ze er geen charmes van het onderkomen, wat het ook was; van hotel tot éénmans-tentje. Dat laat alle maal straks herinneringen ach- Door de regelmatige zandaan- voer groeien de jonge duintjes (vervolg pagina 4) 13 aug. 14 aug. 15 aug. 16 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. 22 aug. 23 aug. 24 aug. 25 aug. 26 aug. 27 aug. 28 aug. 29 aug. 30 aug. 31 aug. 16.20 16.52 17.19 17.53 18.29 19.14 20.22 21.49 23.15 12.39 13.25 14.08 14.48 15.28 16.07 16.46 17.27 18.11 4.12 4.44 5.13 5.44 6.18 7.02 7.53 9.13 10.37 11.45 0.19 1.08 1.51 2.35 3.18 - 3.56 4.32 5.15 5.56 ;aat o: dii<J HAAMSTEDE Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. u lekker eten, uw fris- orankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoop je pakken ofoch noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badcourantwaaruit u een keus kunt maken en tussen de blauwgroene sprie ten vindt steeds nieuwe aanvoer plaats. Soms raken de planten helemaal bedolven, maar bies- tarwegras is net als de leeuw van het Zeeuwse wapen. Het komt steeds boven. Op deze wijze worden de jonge duintjes al spoedig enkele decimeters hoog. De najaarsstormen ver nielen ze nog wel eens, maar dan is de zaak nog niet verlo ren. De wortelstokken van het biestarwegras zitten dan al ste vig in de bodem verankerd en een volgend seizoen lopen ze weer uit en kan de vorming van de duintjes opnieuw beginnen. Zijn deze jonge duintjes een maal enkele decimeters hoog, dan komt er een twee zandbin- e inhonft, nemaal, offl- irhet laatste retevft, is de Mr^elukktr leiflnog een Soms is er de verleiding het weer een cijfer te geven, ook het I weer in de - nog wel niet voor- I bije - maar toch al weer fiks op- schietende zomer-vakantieperi- ter, ook al wordt hier en daar der zich vestigen, de helm. En deze is nog vasthoudender dan het biestarwegras. De helm klimt steeds met de duinen mee omhoog en houdt dat tot in lengte van jaren vol. Zelfs op de hoogste duintoppen ont breekt het niet, terwijl bh^j tarwegras alleen in da, strandduintjes voorkom? de van deze >J«fcende di zijn nog enki&lypteche planteS te vinden, zoals de zee raket met' S^'djla bloem<nlKT&t loogkruid ïkelpunfigè r&rdé stengels zeepostélfcin. dath^evl op hplanije lijkt. <$J»r*zich «bet s tven. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. „Schouwens Badcourant" is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee. De pionier op dit ogenschijnlijk vat meer op en daar hoopt het zo barre en onvruchtbare ter- stuivende zand zich op. Zo kun- rein is het biestarwe gras. Met nen in enkele uren op de strand- zijn uitgebreid wortelstelsel vlakte tientallen miniatuurduin- houdt dit gras het zand bijeen ode. Als we even het boerenleed vergeten, is het met de hitte wel 9 plus geweest; geen tien, want voor sommigen - misschien wel voor velen - was het echt teveel van het goede. Toen kregen we het wat geschakeerder patroon, van koeler, een buitje hier en daar en nu en dan wat zon. Echt ..Hollands" - of in dit geval lie ver - echt kustweer. Hoe het nu is, weet iedereen zelf en hoe het nog wordt? Afwachten maar. Misschien is het bij elkaar moeilijker dit weer een cijfer te geven, maar wat is dat ook voor precieus gedoe; wat weer, wat cijferhet was toch fijn en de vele duizenden hebben weer genoten, vooral aan „de koppen” van de schiereilanden Schou wen-Duiveland en Goeree- Overflakkee. Zee. strand, dui nen, bossen, baddorpen en de ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30- 16.30 uur. Toegangsprijs f 1,en f 0,50. Maritiem museum. Noord -Ha- 2N venpoort. Geopend van maandag i tot en met zaterdag, van 10.00- 17 00 uur Toegangsprijs f 1,— en ■^.;f0,25. BRUINISSE I Oudheidskamer. Te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmid- HMM dag, van 15.00-17.00 uur. DREISCHOR Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Er staat een busje. Landbouwmuseum Schouwen- Duiveland, Mr. P. Moggestraat. Geopend gedurende de zomer maanden dagelijks van 13.30- 16.30 uur (zondags gesloten). Do nateurs op vertoon van kaart gratis toegang. verzucht: ,,’t is al weer bijna voorbjj”. De BADCOURANT heeft ook een beetje mogen bijdragen aan het succes van de vakantie. De redaktie hoopt dat tenminste, zonder aan ijdeltuiterij te willen doen. Er was (meer dan) een handvol informatie over de his torie van het gebied, over de natuur, aangevuld met de be kende ditjes en datjes, die een tourist best mag weten, om zich tjjdens de vakantie fijn te voe len. Zonder de BADCOURANT zou men toch wat ontwend staan; die illusie hebben we wel. al mogen er, wat ons betreft, best mensen zijn, die genoeg hebben aan alleen een zandkuil, zout water of de antieke lijnen van de monumenten, huizen en boerderijen. Hoe ook. traditiegetrouw was de BROUWERSHAVEN Hervormde kerk. Bezichtiging dagelijks van 14.30-16.30 uur, be halve zondags. Inlichtingen: kos teres mevrouw K. de Jonge- Hoekman; Noorddijkstr. 44. Tel. (01119) 468. BADCOURANT er en op deze plaats alvast een „erg bedankt” aan de medewerkers, de adver teerders en natuurlijk aan ongrijpbare en geschakei toeristisch publiek, dat wilde nemei W’e schrijyc dat het hier nummerSH zomer alsm is er in we hopelijk fijr De redaktie echter houdt het voor gezien en denkt alweer aan volgend jaar. Wie kwam immers - dat is een beetje wet - komt terug en er zullen ook weer an dere mensen zijn, die denken: „die eilanden daar, ja daar moe ten we ook eens naar toe”. „You are welcome”, zeggen ze aan de overzijde van de grote haringvijver. Nou w(j doen het ook: „U bent (altijd) welkom”. Tot zomer 1977, zullen we dus maar zeggen.' |and te kunnen tiandftayen, )5®BRh bijzondere .voorZ^&hgen nodig, want het kan hier bar droog zijn en soms is er bij een hoge vloed wel overvloed van water, maar dat is dan zout. En dat is iets waar de meeste planten niet zo erg op gesteld zijn. Zeeraket, loog- kruid en zeepostelein zijn hier tegen gewapend met dikke vle zige bladen, waarin een rijke watervoorraad voor ongunstige tijd in ligt opgeslagen. Bies tarwegras en helm beschermen zich tegen uitdroging door het oprollen van de bladen, waar door het oppervlak zo klein mo gelijk gemaakt wordt. Jonge duintjes „Erg bedankt” tjes ontstaan. Maar zulke duin tjes zouden geen lang leven be schoren zijn en nooit uitge groeid zijn tot de machtige duinreeks, als de planten niet te hulp gekomen waren.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1