Sportvissers brengen vaak zichzelf in levensgevaar MM wilt u Hoog- en laag water Met nauwelijks zeewaardige badkuipjes het water op een BBMfesvergade- Kn&terutie van R tSEBÉ van uartwc-estape ird te x$»9Ban- sprekers de- 8n de leden om met goed botenma- op „pad” te gaan. „De DE BADCOURANT ’n prettige vakantie haalt u er altijd uit! SCHOUWTN-DUIVELAND GOEREE-OVER- ILAKKEE. - Op Oude jaarsdag 1975 puften 4 er woede sportvissers met een klein motor bootje in alle vroegte het Grevelhigennieer op. Het weer was redelijk en de stemming opper best. Het beloofde een prima vistochtje te worden 18 JUNI 1976 Nr. 2 met de wetgever en de rijkspo- ;a- Zl< Hoe het niet Raadgevingen Twee doden Politieverordening 12.59 Niet te verbieden BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland 18.34 19.16 20.09 21.10 22.23 23.28 Maar ze trekken zich de haren uit het hoofd, als ze zien hoe weinig ze er daadwerkelijk aan kunnen doen. Het verantwoor delijkheidsgevoel, waaraan het ontbreekt, moet immers van de sportvisser zelf komen. Liet m schol tot 01 Ook tijdens q de ssers n 'a's en inderei jtL DN Mproe Maar anderen hadden niet zo veel geluk. Drie dagen eerder, namelijk op 28 december 1975 gingen ook twee sportvissers met een veel te klein en niet W es tel ij k Schouwen 18 juni t/m 25 juni 1976 Zij kwamen stoffelijk ave hen is zelfe.» teruggevonat het drama is ser terug. Het van -één van heden noon oorzeak van rfact bekend. Vermoed wordt dat de buiten boordmotor van het bootje te zwaar is geweest voor zo’n mi nuscuul vaartuigje en dat het bootje is omgeslagen bij het met kracht wegvaren. Als de weersvoorspelling niet al te gunstig is, doe dan als deze sportvissers. Blijf aan de wal. zonder enige kennis vj ter. X® Volgens tierQ itajS&piaar ketoze sp»Et zelT in be9l «3>«ullen uö ^i^worden mmb van pi »sers tegen ^HÜnardwi (tftHjke eisen esleld aanorTiwa- éwgïkaartuigen. Hoogwater 6.24 7.07 7.56 8.54 9.59 11.09 12.06 0.24 verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd „Schouwens Badcourant" is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochtman, Postbus 1, Zierikzee. Telefoon (01110) 2255. Zo zijn er aan de hand van de dagrapporten van de rijkspolitie te water legio voorbeelden te geven van verdrinkingen en bijna-verdrinkingen van onna denkende sportvissers. Men be hoeft alleen de haven van Brouwershaven (Schouwen) of Herkingen (Flakkee) maar eens langs te lopen, om te zien met welke krakkemikkige vaartuig jes men (óók bij slecht weer) het water opgaat. Vele zijn nau welijks bestand tegen een beetje golfslag. En toch wagen bijna dagelijks sportvissers hun leven in deze bootjes, waarvan de zeewaar digheid is te vergelijken met die van een wastobbe. Alle waarschuwings- en voorlich tingscampagnes hielpen tot dus ver weinig. De sportvisser wil niet luisteren: hij wil alleen maar vissen, desnoods in een gammel schuitje. En niemand kan hen verbieden daarin het water op te gaan. RrehTS Joch 5 fcriaa nodelijke ongevallen op de Gre- velingen en op de Oosterschelde waren trieste voorbeelden van hoe-het-niet-moet”, zei men. Er werd zelfs voor gepleit om de voormalige bptencontrole weer in te voeren. „Per vereni ging zouden we moeten nagaan, of alle boten in orde zijn. Dat sportvissers verdrinken, is veel al te wijten aan het gebruik van slecht materieel”, stelde de heer P. Luyks voor. Wel proberen een aantal Zeeuwse gemeenten (waaronder Zierikzee) om via de algemene politieverordening het verhuren van deze wrakke bootjes tegen te gaan. Maar de meeste bootjes worden niet verhuurd, omdat ze particulier eigendom zijn. Je kunt dan ook rustig zeggen, dat de rijkspolitie te water en andere overheidslichamen zich de schilfers van het hoofd krab ben, om uit te denken hoe ze ongelukken kunnen voorkomen. :l<' De hengelsportvereniging „De Rijnstreek” te Woerden (waar van de 4 mannen lid waren, die in het begin van dit artikel wer den genoemd) heeft dit onmid dellijk ingezien en een brief naar de overkoepelende Neder landse Vereniging van Sport- hengelaars gestuurd met daarin de suggestie: ..Indien onze na tionale hengelsportorganisatie hieraan duidelijk richting- zou kunnen gaan geven, in overleg Op de wal werd een speuractie in gang gezet, toen de mannen ’s avonds nog niet waren terug gekeerd. De sportvissers bleven echter onvindbaar. Pas nadat ze een angstige en vooral kou de nacht hadden doorgemaakt op de zandplaat, werden ze ver kleumd teruggevonden door de bemanning van een patrouille boot van de rijkspolitie te wa ter. Voor hen kwam de hulp nog net op tijd. Wilt u lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken ofoch noemt u maar op, het staat alle maal in de advertenties in deze badcourantwaaruit u een keus kunt maken litie als controlerende instantie, zou een betere preventie kun nen worden bereikt. De mens moet soms tegen zichzelf in bescherming genomen wqrdgtóÈ zeewaardig, gen op. Ja 18 juni 19 juni 20 juni 21 juni 22 juni 23- juni 24 juni 25 juni Laagwater circa 6 uur later Maar hoe anders zou het uit pakken! Midden op het Greve- lingenmeer weigerde de buiten boordmotor ineens alle dienst. Hoe ze er ook aan sleutelden, hoe ze er ook vriendelijk tegen spraken, ze kregen het ding niet meer aan de praat. Het anker viel helaas door een ongelukje over boord. Daarom werd een zitplank uit het kleine roei bootje gesloopt, om deze als roeispaan te kunnen gebruiken. Maar de 4 mannen konden dat niet bolwerken. De sterke wind was hen de baas en het note- dopje werd een speelbal van de wilde Grevelingen-golven. Het bootje dreef kilometers ver af en kwam tenslotte vast te zitten op een zandplaat. (Van een medewerker) De rijkspolitie te water doet er alles aan, om sporthengelaars op de gevaren te wijzen. Maar het lijkt wel, of dat pas effect heeft, als er eerst weer doden zijn gevallen. Uitgaande van de stelling, dat (zoals bij de brand preventie) de drie O's moeten worden bestreden (te weten Onvoorzichtigheid. Onwetend heid en Onverschilligheid), geeft men aan de sportvissers altijd de volgende raadgevingen: Zeg voor vertrek aan de wal, waar u heen denkt te varen en wanneer u denkt terug te ko men. Dan weet men aan de wal. wanneer men alarm moet slaan en in welke richting gezocht moet worden, als u wegblijft. Als u „kwijt” bent geweest en u bereikt op eigen kracht toch de wal, laat dit dan aan politie of familie weten. Dan behoeven zoekacties niet node loos urenlang te worden voort gezet. Een veiligvarend sporthen- gelaar heeft de volgende attri buten aan boord, als hij het wa ter opgaat: kompas, sterke lamp, misthoorn, vuurpijlen of rooksignalen, roeiriemen en een anker met 50 meter lijn (voor het geval de motor mocht uit vallen). Uiteraard moet elke sport visser een zwemvest dragen. Het is niet verstandig om uit te varen, als er regen, storm of mist wordt verwacht. Veel ongelukken gebeuren, doordat de sportvissers (en dat geldt overigens ook voor andere ple- ziervaarders) geen rekening houden met plotseling verslech terende weersomstandigheden. .Als ik met een caravan de weg opga? moet alles in orde zijn. Maar op het water mag alles nog. Geen wonder, dat er dan ongelukken gebeuren. Je vraagt er gewoon om aldus onze woordvoerder van de politie te water. Op alle mogelijke manieren wordt getracht deze uitgangs punten voor de veiligheid op het water onder de aandacht van watersporters te brengen. Maar al met al blijkt het elk jaar wéér weinig uit te halen. Helaas kan niemand worden verboden om met een tiailertje met een bootje erop naar een haventje te rijden en vandaar uit te varen, Gre'

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1976 | | pagina 1