Hel trefpunt Bloemenvrienden ACCU’S ^3 ANTIEK EN CURIOSAHAL voor BLOEMEN- EN KERKDIENSTEN TUINCENTRUM T' ficWJONKERh EVEN EM ENTEN LIJ ST 41 E®l HOLLAND-ZEE JUNI 1975 Meubels regentonnen f 20— en f 30 Broeiramen KERKDIENSTEN NOORSE WEEKEND BUNGALOWS met open haard (type M) vanaf f 20.400, ACCU-BEDRIJF LOOY Hele en halve SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 Handenarbeid uur: Franco thuis Telefoon (01113) 1483 99 99 Burghse Ring 27 - Burgh Zilver Porcelein Tin Schilderijen horloges, enz. Koper r ft In juli Bezoekt de te Brouwershaven HAAMSTEDE - HOGE ZOOM 20 - TEL. (01115) 1383 Wij repareren uw accu jnTESHORR' Gereedschappen Klokken en Elke accu uit voorraad leverbaar Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard. Verkopen nieuwe accu's tegen scherpe prijzen Geref. Gemeente Haamstede: 10.00 en 15.00 uur. Voor aankoop inlichtingen bij BROUWERSHAVEN Zaterdag 21 juni - Jeugdsoos Zenith. Film „Met de Franse Slag”. Aanvang 8.00 uur. Zaterdag 28 juni - Wandeltocht 8 en 15 km. Vertrek om 2.00 uur vanaf H.C.R. „Graaf Floris V”. Inschrijfgeld f 2— Jeugdsoos „Zenith”. Eilandelijke soos-discjockey verkiezing. DREISCHOR Zaterdag 28 juni - 14.30 uur: Bazar en rommelmarkt in de Cebeco-hallen aan de Boogerdweg; 21.00 uur: Groot bal, m.m.v. „De band zonder naam”. H. VAN DAMME Zwanenburgseweg 12 Ouwerkerk (Z.) Chr. Geref. Kerk Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. voor hobbykastjes v.a. f 3, de koepel haamstede bv kloosterweg 98 haamstede tel 01115-1224 SCHOUWEN Te koop: Zierikzee - Melkmarkt 10 Telefoon (01110) 2397 Vrtfdag 27 juni - „Kerkstraat 3, Burgh”: 11.00-17.00 uur optreden van minicircus Beautiful Idaho voor de kinderen; demonstratie pottenbakken, weven en wolverven. 's Avonds lampionoptocht vanaf schoolgebouw Burgh. Excursie naar de broedkolonie van de zilvermeeuwen. Ver trek 19.00 uur vanaf pompstation van de waterleiding. Kos ten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij. Kaarten verkrijg baar bij V.V.V.-kantoor. Zaterdag 28 juni - Rondvluchten zweefvliegen vanaf Vlieg veld. TaHef f 20,p.p., kinderen tot 13 jaar f 15.Vanaf 1 juli dagelijks. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.30 en 18.30 u. (in Geref. kerk). OUWERKERK Iedere woensdag - 14.00 uur: Rondleiding door het kreken- gebied van Ouwerkerk. Vertrek vanaf de loods Staatsbos beheer aan de Stelweg. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur ZIERIKZEE Maandag t/m zaterdag: St. Lievensmonstertoren. Toegang volwassenen f 1,25, kinderen f 0,60, groépen reduktie. Ge opend van 10.00 tot 17.00 uur. z Van maandag t/m zaterdag: Stadhuis-museum. Volwassenen f 1,kinderen f 0,50. Geopend: 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur. Van maandag t/m zaterdag: Maritiem-museum. Volwasse nen f 1,kinderen f 0.50. Geopend: 10.00-17.00 uur. Dagelijks: Boottochten R.T.M. Vanuit Zierikzee: Zierikzee- Veere; vertrek Ziefikzee 10.15, aankomst Veere 12.45 uur: vertrek Veere 14.30, aankomst Zierikzee 17.00 uur. Volwas senen f 12,50, kinderen 4-9 jaar f 6.25. Verder rondvaarten over de Oosterschelde. Inlichtingen: V.V.V. en augustus vrijdags koopavond! des zondags, in onze fraaie 14e eeuwse groots Gotische „Sint Ni- colaaskerk”, welke tot een der be langrijkste voorbeelden van Noord- franse kerkbouw in Zeeland ge- I rekend mag worden. Het imposante monument heeft zeer oude kruisgewelven en draagt de sporen van „de beeldenstorm". De kerk bevat voorts een schitte rend gerestaureerd orgel en een sierlijk kansel. BURGH-HAAMSTEDE Aan zaterdag 21 juni tot zaterdag 5 juli - Expositie in ge bouw „Kerkstraat 3, Burgh”. Openingstijden: 10.00—12.30 en 13.30—18.00 uur. Zaterdag 21 juni - Kermis te Haamstede. Maandag 23 juni - ..De banken zijn hard diaserie betref fende kerkgeschiedenis. Aanvang 20.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Haamstede. Entree: f 1.50 p.p., kinderen tot 12 jaar Grootste sortering tuin- en perkplanten Altijd volop verse snijbloemen. Bloemstukjes Planten, schalen en vazen Wij verzorgen uw bloemengroet overal te» wereld Biedt u: een sortering planten en bloemen voor huis en tuin zoals u die vrijwel nergens aantreft. RENESSE Woensdag 25 juni - Ned. Herv. Kerk te Renesse, Kooravond met medewerking Zierikzee’s Kamerkoor o.l.v, mevr. M. G. J. van Dungen, het fanfarekorps „Luctor et Emergo” uit Renesse en het schoolkoor o.l.v. de heer J. H. Blom. Dcnderdag 26 juni - Rondleiding door de tuinen en langs het „Slot Moermond” onder leiding van de heer W. L. Kris- telijn. Aanvang des avonds 7 uur. Kaarten vooraf a f 1,00 per persoon bij de V.V.V. 15.00, 19.00 en 21.45 uur: film in „De Ark". Vrijdag 27 juni - 15.00, 19.00 en 22.30 uur: film in „De Ark". Zondag 29 juni - 19.30 en 21.45 uur: film in „Dorpshuis” en „De Ark”. SCHARENDIJKE Dagelijks: Fiets-puzzeltocht. Kosten f 5,p.p. Formulieren en bonnen verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor. Dagelijks: Dolfijnen- en zeeleeuwenshow in „Dolfirodam". Voor aanvangstijden: zie advertentie in dit blad. BRUINISSE Zaterdag 21 juni - 16.00 uur: Voetbalwedstrijd Bruse Boys 111-Den Bommel; 18.00 uur: Bruse Boys I-Den Bommel. 19.30 uur: Optreden Boerenkapel van „Óosterlands Fan fare”, afgewisseld door een optreden van de volksdansgroep „Medioburgum” uit Middelburg, op en nabij de muziektent. Zaterdag 28 juni - 14.00 uur. Sportwedstrijden voor de jeugd t/m 12 jaar op het terrein aan de Deltastraat. Deelname gratis. 19.30 uur concert door „Concordia" uit Tholen in de mu ziektent. Elke woensdag- en zaterdagmiddag, tussen 15.00 en 17.00 uur: openstelling van de Oudheidkamer in de Oudestraat. Zondag 22 juni 1975 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.30 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Se- rooskerke: 10.00 uur. Scharen dijke: 15.00 uur Brouwershaven: 11.00 uur. f 1,00 p.p. Kermis te Haamstede. Dinsdag 24 juni - „Kerkstraat 3. Burgh”: 10.00—12.00 uur: Handenarbeid voor kinderen; 16.00 uur: Tekenfilm. Kermis te Haamstede. Excursie naar de broedkolonie van de zilvermeeuwen, vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterlei ding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor. Woensdag 25 juni - Natuurwandeling door bossen en duin gebied van Slot Haamstede. Vertrek 10.00 uur vanaf begin Slotlaan. Kaarten aldaar verkrijgbaar a f 1,p.p.. kinderen t/m 14 jaar f 0,50. „Kerkstraat 3. Burgh”: 16.00 uur. Tekenfilm. Donderdag 26 juni - Rondleiding door Ridderzaal en kelder van Slot Haamstede om 9.45, 10.30 en 11.15 uur. Kaarten bij begin Slotlaan verkrijgbaar a f 1.p.p., kinderen t/m 14 jaar f 0,50. ..Kerkstraat 3, Burgh": 10.0012.00 voor kinderen; 16.00 uur: Tekenfilm. UW WONEN UW VAKANTIE OP Schouwen- Duiveland TÖ Landhuizen - bungalows yv, Bouwrijpe percelen grond nabij bos en strand. Grond percelen voor belegging. Landhuis met zwembad. Hotels - restaurants v- geheel ingericht. -/-X Vakantiewoningen oud en nieuw. Winkels voor seizoen en andere jaargetijden. Recreatie camping 'Atv Plannen in voorbereiding Rooms-Katholieke Kerk Haamstede: Zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: Za terdag 19.00 uur, zondag 9.30 uur. Je koop: f A'W I --4

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 3