’n prettige vakantie haalt U er altijd uit! Sleep-in te Renesse s ik wilt u Hoog- en laag water IDEAAL VOOR KINDEREN: WATER EN ZAND op ■I Bezienswaardigheden op Schouwen-Duiveland verboden Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland DE BADCOURANT Loslopende honden stranden \an Vl esterschonwen 20 JUNI 1975 Nr. 2 HAAMSTEDE en o B1DC0URANT Ploinpetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag zaterdagmiddag van 13.19 14.12 14.56 15.37 16.08 1641 17.14 Z1ERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis.Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17 00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje aantrekken van goede, gekwali- fiseerde leiding, er wordt hierbij gedacht aan mensen van de so ciale academie en door de schuurruimte nuttig te gebrui ken als ontmoetingsruimte. Westelijk Schouwen 21 t/m 28 juni 1975 Hoogwater 12.22 0.45 1.42 2.31 3.15 3.53 4.30 5.05 Bij raadsbesluit van 26 mei 1975 is het loslopen van honden op de stranden van Westerschou- wen (het hele strandgebied dus) alleen een overnachtingsgelegen- verboden. I heid, maijp tevens een ontmoe- Deze strafverordening geldt tot tingsgelegenheid te maken. Men 1 september 1975. hoopt dat te bereiken door het Sint Lievensmonstertoren. Da gelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman. Noorddijkstraat 44. telef. (01119) 468. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. Telef. (01110) 2255 Het is de bedoeling dat per 14 juni de sleep-in te Renesse weer zal open gaan tot half augustus. De sleep-in is bedoeld voor die genen waarvoor op de vele fa- milie-campings van Renesse geen plaats is, en voor hen die behoefte hebben aan een alter natieve vorm van kamperen. Men beschikt bij de sleep-in ook over een terreintje dat de moge lijkheid biedt tot het plaatsen van enkel kleine tentjes. De sleep-in is overigens alleen bedoeld voor kort kamperen, in elk geval korter dan een week. Er bestaat geen mogelijkheid te voren te reserveren. De kosten I van het verblijf in de sleep-in bedragen f 5.- per overnachting inclusief het ontbijt. Overigens zal er naar worden gestreefd van de sleepvin niet Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17 00 uur.. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui- ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken. een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge meten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of. och noemt U maar op, net .staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant waaruit U een keus kunt maken 21 juni 22 juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 15.00-17 00 I Laagwater circa 6 uur later Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”. A. v. d. Weijde- weg Toegang gratis Hervormde kerk. Ter bezichti- ging en bezinning geopend maandag 15.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 1