VRIJLAND De Torenhoeve Hel trefpunt Bloemenvrienden voor BLOEMEN- EN TUINCENTRUM KERKDIENSTEN 1. SPREEKUREN ARTSEN tfcWJfWKERr .t i EVE N E M ENTENLIJ ST Menu’s vanaf 15 gulden (inclusief) HOLLAND-ZEE JUNI 1975 f verboden WATERSPORT ZIERIKZEE 99 i O HAAMSTEDE - HOGE ZOOM 20 - TEL. (01115) 1383 TANDARTS V DIERENARTS Loslopende honden stranden h Een bezoek aan ons tuincentrum is zeker de moeite waard. BODEDIENSTEN Grootste sortering tuin- en perkplanten Altijd volop verse snijbloemen Bloemstukjes Planten, schalen en vazen Wij verzorgen uw bloemengroet overal te> wereld Biedt u: een sortering planten en bloemen voor huis en tuin zoals u die vrijwel nergens aantreft. KERKDIENSTEN van Westersfhouvven j SCHOUWE NS BADCOURANT PAGINA 3 v Diners a la carte Inboordmotoren Reparaties V.VA'.-kantoor verkrijgbaar. Bagagewagens Boottrailers Occasions Financiering Accessoires O|) Inlichtingen Scheepstimmerdijk 28 Telefoon (01110) 4223 srUt Bezoekt de augustus vrijdags koopavond! Zondag 15 juni 1975 uur. 9.30 Brouwershaven: Spreekuur art- Buitenboord motoren OUWERKERK Woensdag 18 juni - 14.00 uur: Rondleiding door het kreken- gebied. OOSTERLAND Zatetrdag 14 juni - 20.00 uur: Concert door muziekgezel schap uit Zonnemaire, op de muziektent Scharendijke: Spreekuur arts I A. M. Bruel: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11 00-11.30 uur. uur. uur. en de koepel haamstede bv kloosterweg 98 haamstede tel 01115-1224 UW WONEN UW VAKANTIE OP Schouwen- Duiveland Zierikz.ee: Sj. Bergsma. Varre- markt 7. Telefoon (01110) 2180 Spreekuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 19.00- 20.00 uur; woensdag en zaterdag van 13.00-14.00 uur. i L. A. M. Bruel, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Telef (01119) 280. Vis-, tour-, speed- en zeilboten Smeer- en onder houdsmiddelen Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.30 en 18.30 u. Bij raadsbesluit van 26 mei 1975 is het loslopen vafi honden op de stranden van Westerschou- wen (het hele strandgebied dus) verboden. Deze strafverordening geldt tot 1 september 1975. Rooms-Katholieke Kerk Haamstede: Zaterdag 19.00 zondag 10.00 uur. Renesse: Za terdag 19.00 uur. zondag Geref. Gemeente Haamstede: 10.00 en 15.00 uur. ge”, eveneens op boven genoemd - Voor aankoop inlichtingen bij Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur: vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur (Don derdag geen spreekuur). Tele foon (01115) 1359. In juli en Haamstede: Tot 1 juli, en na 11 augustus: Spreekuur artsen ,1. Ph. P. Stenger en G. A. M. Sten ger. Burghseweg 54, telefoon (01115) 1861, ’s morgens van 8 tot 9 uur. Op zaterdag en zondag alleen voor spoedgevallen spreekuur van 11.30 tot 12.00 en van 16.30 tot 17.00 uur. Huisbe zoeken opgeven vóór 9.00 uur. Na 1 juli: Spreekuren artsen J. Ph. P. Stenger, G. A. M. Stenger en G. van Beek, Burghseweg 54. van 7.30 tot 8.00 uur voor inwo ners en verder van 8.00 tot 9.00 Tot 11 augustus bovendien van 16.00 tot 17.00 uur en op de camping „Duinhoeve” van 9.00 tot 9.30 uur. Noodzakelijke huis- BURGH-HAAMSTEDE Dinsdag 17 juni - Excursie naar de broedkolonie van de zil-' vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haam- stede en Renesse. Woensdag 18 juni - Natuurwandeling door de bossen en dui nen van het slot Haamstede. Vertrek 10.00 uur vanaf toe gangshek aan de Noordstraat. Kaarten f 1<p.p. Vrijdag 20 juni - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 17 juni). RENESSE Donderdag 18 juni - 19.00 uur: Rondj^iding slot Moermond. Vertrek bij ingang slotlaan. Toegangskaarten a f 1,bij BRUINISSE Zaterdag 14 juni - 14.00 uur: Derde Rode Kruis wandeltocht Bruinisse. Afstanden 5, 8 en 15 km. Start vanaf recreatie oord „Stoofpolder". Inschrijving vanaf 13.00 uur aan de start. Inschrijfgeld: f 1,75 t/m 14 jaar; f 2,25 voor ouderen. 19.30 uur: Concert door „E.M.M.”, Den Bommel, op de mu ziektent. Zaterdag 21 juni - 16.00 uur: Voetbalwedstrijd Bruse Boys III-Den Bommel: 18.00 uur: Bruse Boys I-Den Bommel. 19.30 uur: Optreden Boerenkapel van ..Oosterlands Fan fare”. afgewisseld door een optreden van de volksdansgroep ..Medioburgum uit Middelburg, op en nabij de muziektent. Openstelling Oudheidskamer, Oudestraat. ekle woensdag- en zaterdagmiddag, van 15.00-17.00 uur. Bodedienst Rademaker. Haam- v... stede. Dagelijks (behalve zater- (jn Geref. kerk). dag vanaf Westenschouwen, Renesse. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10.00 en 15.00 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. bezoeken aanmelden tussen 8.00 en 9.00 uur op telefoonnummer (01115) 1861. Op zaterdag en zondag uitsluitend voor spoed gevallen spreekuur van 11.30 tot 12.00 en van 16.30 tot 17.00 uur. Noodzakelijke huisbezoeken aanmelden tussen 10.30 en 11.00 uur. Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en M. den Boer. Voor ei gen patiënten dagelijks van 7.30- 8.00 uur en verder van 8.00-9.0C uur en van 16.00-17.00 uur. Te lefoon (01116) 1280. b.g.g. (01116) 1659 of 1759. Geref. Kerk Haamstede: 10.00 en 19.00 Scharendijke: 9.30 en 14.30 Brouwershaven: 10.00 uur 15.00 uur. Haamstede aan de voet van de vuurtoren dag vanaf Burgh, Haamstede, Scharendijke. Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse I.lldienst te Zierikz.ee. Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres- Ned. Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 11.00 uur. Se rooskerke: 9.30 uur. Scharen dijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Landhuizen bungalows Bouwrijpe percelen grond nabij bos en strand. rtx Grond percelen voör '7**' belegging. .Qz Landhuis met zwembad. .x-s Hotels - restaurants '7-z- geheel ingericht. -rtX Vakantiewoningen '->-Z oud en nieuw. Winkels voor seizoen en andere jaargetijden. Recreatie - camping Plannen in voorbereiding adres bereikbaar. Verdere tran- 1 sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a. rechtstreeks naar Amsterdam. Rotterdam, Den Haag en Breda. uur. te Brouwershaven des zondags, in onze fraaie 14e eeuwse groots Gotische „Sint Ni- colaaskerk”, welke tot een der be langrijkste voorbeelden van Noord- j franse kerkbouw in Zeeland ge- rekend mag worden. Het imposante monument heeft I zeer oude kruisgewelven en draagt de sporen van ,,de beeldenstorm". De kerk bevat voorts een schitte rend gerestaureerd orgel en een I sierlijk kansel. SCHOUWEN IllitRFlOtA’

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1975 | | pagina 3