w® in Hoog- en laag water EVENEMENTEN LIJ ST t/m 3 augustus 1974 B ■1 r Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland V isvergunningen Voor nu en in de toekomst! 26 JULI 1974 No. 3 I BADCOURANT DREISCHOR Zaterdag 3 augustus - 20.00 uur: Orgelconcert in de Herv. kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart. NOORDGOUWE Zaterdag 27 en zondag 28 juli - 9.00-1200 en 13.00-18.00 uur: Diorama van vogels en zoogdieren in Mr. De Roos-huis, Donkereweg 1. OUWERKERK Zaterdag 27 juli - Campingvoetbaltoernooi op het sportveld. Woensdag 31 juli - Rondleiding door het krekengebied „Vier Bannen”. Vertrek vanaf de loods van Staatsbosbeheer aan de Stelweg. RENESSE Vrijdag 26 juli - 20.30 uur: Concert door „Luctor et Emergo” op het Dorpsplein. Zaterdag 27 juli - 18.30 uur: Intern, motor-voetbalwedstrijd 13.20 14.02 14.38 15.12 20.10 21.23 22.46 23.57 BROUWERSHAVEN Maandag en vrijdag - Bibliotheek (voormalige lagere school) Geopend: ’s avonds van 20.00-20.30 uur. Zaterdag en zondag - Jeugdsoos „Zenith” in voormalige lagere school. Zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 juli: Kermis. BRUINISSE Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur is de Oudheidkamer geopend. Vrijdag 26 juli - 20.00 uur: „Melrose Abbey Band”, in het Durps’uus. Entree f 2,50. Zaterdag 27 juli - 18.45 uur: Voetbalwedstrijd F.C. Dor- drecht-Arnemuiden, op het sportterrein. Maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus: Tentoonstelling „Prentkunst vanaf 1400 tot heden”, in het „Durps’uus”, van 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur. Zaterdag 3 augustus - 19.30 uur: Concert door muziekver. „Kunst en Eer” uit Zierikzee, op de muziektent. objekt! 20.00 uur: Hoofdfilm in de Concertzaal (Born to loose); 18 BURGH-HAAMSTEDE Maandag t/m zaterdag: Expositie Kerkstraat 3, Burgh; beel dende kunst, van 10.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. Entree f 1,50 p.p., kinderen f 0.75. Zaterdag 27 juli - 13.00-18.00 uur: Demonstratie spinnen door Berendien van den Bosch bij Expositiecentrum Kerk straat 3, Burgh. Dinsdag 30 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haam- stede en Renesse. 10.00 uur: Boetseren voor kinderen in Kerkstraat 3, Burgh. Kosten f 0,50 p.p. 13.00-18.00 uur: Demonstratie siersmeden en koperslaan door F. v. d. Kop, in Kerkstraat 3, Burgh. Toegang gratis. 20.00 uur: Vertoning van dia’s over Zeeuwse klederdrachten en Zeeuws schoon, door mevr. Jansen-Glas, in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 1,p.p. Woensdag 24 juli - Rondgang door ridderzaal en kelder van Slot Haamstede. Vertrek 9.30 uur, begin Slotlaan, Kaar ten a f 1,p.p. verkrijgbaar bij vertrekpunt. 13.30 uur: Rondleiding door bossen rondom Slot Haam stede en duingelycd „Het Zeepe”. Vertrek 13.30 uur, begin Slotlaan. Kaarten a f 1, aldaar verkrijgbaar. 16.00 uur: Kinderfestival met tekenfilms van Donald Duck, Mickey Mouse e.d., in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 0,50 p.p. 20.00 uur: Films m.b.t. muziekinstrumenten van Suriname en de Ned. Antillen, in Kerkstraat 3, Burgh. Toegang gratis. Donderdag 1 augustus - 9.00 uur: Excursie door de domi- niale bossen. Vertrekpunt 200 m voorbij parkeerplaats aan de Adr. v. d. Weijdeweg. Duur van de wandeling lVz uur. Deelname gratis. 16.00 uur: Kinderfestival in Kerkstraat 3, Burgh (zie onder woensdag 31 juli). 20.00 uur: Vertoning dia’s over natuur en diverse dorpen van de Westhoek, door dhr. J. P. C. Boot, in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 1,p.p. Zaterdag 3 augustus - 20.30 uur: Optreden van „The Dutch Rythme Steel band” in Kerkstraat 3, Burgh. Iedere maandagavond - 20.00 uur: Samenzangavond in de Geref. kerk te Haamstede. Dagelijks - Rondvluchten zweefvliegen. Duur ±10 minuten vanaf het vliegveld te Haamstede. Tarief f 20,p.p. Inlich tingen: tel. (01115) 1384. SCHARENDIJKE Woensdag 31 juli - 19.00 uur: Zomeravondstilte (lied en me ditatie), in Herv. kerk te Scharendijke. Toegang vrij en na afloop koffie. Donderdag 1 augustus - 19.00 uur: Film in het Herv. vereni gingsgebouw te Scharendijke. Toegang alle leeftijden. Vrijdag 2 augustus - 19.45 uur: Concert door de Kon. har monie „Kunst en Eer” uit Zierikzee, vanaf de muziektent te Scharendijke. Na afloop: lampionoptocht te Scharen dijke. Lampions verkrijgbaar. Dagelijks - Dolfinariumshow in Dolfirodam, nabij Brou- wersdam. Zes shows: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 en 17.00 uur; avondshows: 17, 24, 31 juli, 7 aug. Aanvang 20.00 uur. Maandag en vrijdag - 19.00-19.30 uur: Bibliotheek in het verenigingsgebouw Herv. kerk. te doen. Uw vrienden, kennis sen en familieleden zullen u er dankbaar voor zijn want het bespaart nodeloos vragen. En ook uw campinghouder zal er u dankbaar voor zijn, want het kan hem tijd besparen - die hij in het volle seizoen nauwelijks kan missen. tussen M.T.C. Dordrecht en S.V.B. Leverkussen, op terrein Henk Beije, aan de Stoofweg. Woensdag 31 juli - 20.00 uur: Samen zingen met Marie Ce cile Moerdijk, in de Hervormde kerk. Donderdag 1 augustus - 19.00 uur: Rondleiding Slot Moer- mond, o.l.v. dhr. W. L. Kristelijn. Vertrek bij ingang van Slotlaan. Kaarten a f 1,bij V.V.V.-kantoor verkrijgbaar. 14.00 uur: Paardenzeskamp op het terrein aan de Stoofweg, bij hofstede „Grol”. Toegang f 1,50 p.p., kinderen f 1,Op gave deelname vóór maandag 29 juli bij Kees Beije, Stoof weg 10 (tel. 1278). Dagelijks - Om 15.00 uur, 19.30 uur en 21.45 uur filmvoor stellingen in „De Ark”, ’s zondags in het Dorpshuis om 19.30 en 21.45 uur. ZIERIKZEE Vrijdag 26 juli - 20.00 uur: Film in de Concertzaal (Dr. Zji- vagho); 14 jaar. Zaterdag 27 juli - 14.30 en 20.00 uur: Film in de Concertzaal (Dr. Zjivagho); 14 jaar. Zondag 28 juli - 20.00 uur: Film in de Concertzaal (Born to loose); 18 jaar. Toeristendag Dinsdag 30 juli - 1'1.15 uur: Aankomst zeemeermin aan het Luitje (bij jachthaven). Na de ontscheping neemt zij plaats op de praalwagen en wordt naar de Vismarkt gebracht. Presentatie en aanbieding van mosselen. 10.00-16.00 uur. Op de Vismarkt weer de traditionele kunst en antiekmarkt, met glasblazer, stoelenmatter, netteboeter en verdere ambachtslui. Mosselverkoop en drankenterras. 13.30 uur: Onder de Beurs (Havenplein: kindervoorstelling van Kindertheater Hans Borghart. Toegang gratis. 14.30 uur: Kinderfilm in de Concertzaal (De wraak van Ivanhoe). Alle leeftijden. 15.00 uur: Op het bordes van de Grote kerk (Balie) kleder drachtenshow van alle Zeeuwse kostuums, door de Bond van Plattelandsvrouwen Zeeland. Een prachtig fotografisch 27 juli t/m 4 augustus 1974 Hoogwater 7.53 8.58 10.19 11.34 12.32 0.59 1.45’ 2.24 3.01 27 juli 28 juli 29 juli 30 juli 31 juli 1 aug. 2 aug. 3 aug. 4 aug. Laagwater circa 6 uur later. Voor het vissen in het Grevelin- genmeer worden aan de vakan tiegangers vergunningen ver strekt door het V.V.V.-kantoor, Kromme Reke te Renesse. De rijkspolitie verstrekt alleen op aanvraag bewijzen van lid maatschap van de Delta Fede ratie en zij die lid zijn van deze organisatie ontvangen dan de zogenaamde „grote vergunning”. Door de rijkspolitie worden géén andere visvergunningen ver strekt. jaar. 20.00 uur: Orgelconcert in de Gasthuiskerk - Dirk Jansz. Zwart, orgel. Tevens kunt u een bezoek brengen aan: St. Lievensmonster Toren, 58 m hoog, fantastisch uitzicht over Zierikzee, Schouwen-Duiveland en de Schelde. Met dia-voorstelling van Zierikzee. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Inl. V.V.V.-kantoor. Maritiem museum. Noordhavenpoort, maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Gemeente Museum. Stadhuis, maandag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur. Burgerweeshuis. Poststraat, Zomertentoonstelling Beelden tuin (buiten), moderne kunst en antiek (binnen). Dagelijks Kerkelijk Zierikzee. Tentoonstelling in het Stadhuis. Maan dag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur. Landbouwtentoonstelling. ’s-Gravensteen. Historisch over zicht van diverse landbouwculturen. Maandag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur. Expositie Jan J. Jongschaap, Jannewekken 13. Tekeningen en schilderijen, maandag t/m vrijdag. Elke donderdag: Marktdag en koopavond (tot 21.00 uur). Van 11.45-12.45 uur Carillonspel Stadhuistoren. Donderdag 1 augustus - 14.30 uur: Film in de Concertzaal (De schat in het zilvermeer). Vrydag 2 augustus en zaterdag 3 augustus - 20.00 uur: Film in de Concertzaal (The bridge on the river Kwai). Zaterdag 3 augustus - 16.00 uur: Eredivisie-voetbal in Zie rikzee: Schouwen-Duiveland - F.C. Amsterdam, op het sportpark „Bannink”. Bij het Schouwen-Duivelandse elftal zullen als gastspelers optreden: Daan Schrijvers (ex-NAC) en Schaap (ex-Ajax). Scheidsrechter is Frans Derks. Bij heel wat campinghouders in de Westho'ek stappen voortdu rend mensen binnen met de vraag: „Ik zoek de familie Zus- enzo, die kamperen in Renesse (of Haamstede) en meer weten we niet; zitten ze soms hier?” Idem dito via de telefoon: „We zoeken de familie Dinges, wilt u die even voor me roepen?” Gezoek - en heel vaak blijken i de families Zusenzo en Dinges helemaal niet op de camping in kwestie te vertoeven. Het schijnt dat buiten ons ex- eiland velen denken dat de Westhoek één grote camping is, en dat men maar te vragen of te bellen heeft en de gezochte is te vinden. Maar zo is het niet: deze ver zoekjes bezorgen de toch al zwaar genoeg belaste mensen van onze campings veel extra werk, tijdverlies. Daarom: Wanneer u vrienden of familie leden heeft van wie u verwacht dat ze u op de camping kunnen komen bezoeken, geef ze dan vooral heel duideljjk op op wel ke camping u staat, met het adres er nauwkeurig bjj; óók in welk van onze dorpen. En misschien een in-de-oren- knopertje voor volgend jaar: als u misschien dit jaar uw va- kantie-adres niet zo volledig hebt opgegeven zodat mensen die u komen opzoeken allerlei campings afdraven, neemt u dan voor dat volgend jaar wél

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1