Hoog- en laag water EVENEMENTEN LIJST f t/m 27 juli 1974 F Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland Voor nu en in de toekomst! V isvergunningen 19 JULI 1974 No 7 Toeristendag Dinsdag 23 juli - 11.15 uur: Aankomst zeemeermin aan het (Vervolg op pagina 3) BROUWERSHAVEN Maandag en vrijdag - Bibliotheek (voormalige lagere school) Geopend: ’s avonds van 20.00-20.30 uur. Zaterdag en zondag - Jeugdsoos „Zenith” in voormalige lagere school. Vrjjdag 19 juli - 20.00 uur: Orgelconcert door Feike Asma, in de N.H. kerk. Toegang f 2,p.p., kinderen tot 14 j. f 1, Zaterdag 20 juli - Vanaf 10.00 uur: Kunst-, antiek- en rom melmarkt, op de Korenmarkt. BRUINISSE Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur is de Oudheidkamer geopend. Zondag 21 juli - Autoralley. Vertrek 10.00 uur vanaf Jeugd soos „Zenith”, Kerkplein. Inschrijfgeld f 1, Zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 juli: Kermis. Woensdag 24 en donderdag 25 juli - Optreden kindercircus „Piste”. Vrijdag 26 juli - 20.00 uur: „Melrose Abbey Band”, in het Durps’uus. Entree f 2,50. BURGH-HAAMSTEDE Maandag t/m zaterdag: Expositie Kerkstraat 3, Burgh; beel dende kunst, van 10.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. Entree f 1,50 p.p., kinderen f 0,75. Dinsdag 23 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haam- stede en Renesse. 10.00-12.00 uur: Straattekenen voor kinderen, bij Expositie gebouw Kerkstraat 3, Burgh. Kosten f 0,50. 18.30 uur: Campingvoetbal op sportpark „Van Zuyen”. Zaterdag 27 juli - 18.45 uur: Voetbalwedstrijd F.C. Dor- drecht-Arnemuiden, op het sportterrein. Woensdag 24 juli - Rondgang door ridderzaal en kelder van Slot Haamstede. Vertrek 9.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,p.p. verkrijgbaar bij vertrekpunt. 13.30 uur: Rondleiding door bossen rondom Slot Haam stede en duingebied „Het Zeepe”. Vertrek 13.30 uur, begin Slotlaan. Kaarten a f 1, aldaar verkrijgbaar. 16.00 uur: Disneyrama. Tekenfilms voor kinderen in Kerk straat 3, Burgh. Entree f 0,50. 20.00 uur: Diavertoning over de steden, dorpen enz. van Schouwen-Duiveland, door J. C. de Feyter, in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 1,p.p. ZIERIKZEE Zondag 21 juli - 20.00 uur: Film in Concertzaal (Help, de dokter verzuipt). Alle leeftijden. 2.29 3.21 4.05 4.49 5.32 6.16 7.02 7.53 8.58 BADCOURANT SCHARENDIJKE Dinsdag 23 juli - 19.00 uur: Wandeltocht over 8 en 15 km, georganiseerd door S.V. Z.S.C. Start: Dorpscafé Scharen- dijke. Startgeld: 12 jaar f 2,ouderen f 2,75; groepen min. 15 pers, f 0,25 reduktie p.p. Aanmelden: Dijkstraat 25, tel. (01117) 572; Moolweg 19, Ellemeet, tel. (01117) 491; Teelinck- straat 22, Zierikzee. Dagelijks - Dolfinariumshow in Dolfirodam, nabij Brou- wersdam. Zes shows: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 en 17.00 uur; avondshows: 17, 24, 31 juli, 7 aug. Aanvang 20.00 uur. Maandag en vrijdag - 19.00-19.30 uur: Bibliotheek in het verenigingsgebouw Herv. kerk. Woensdag 24 juli - 19.00 uur: Zomeravondstilte (lied en me ditatie), in Geref. kerk te Scharendijke. Toegang vrij en na afloop koffie. Donderdag 25 juli - 19.00 uur: Film „Fuzzy de supercom- boy” (met voorprogramma), in het Herv. verenigingsgebouw te Scharendijke. Toegang: alle leeftijden. Woensdag 31 juli - 19.00 uur: Zomeravondstilte (lied en me ditatie), in Herv. kerk te Scharendijke. Toegang vrij en na afloop koffie. Zaterdag 27 juli - 18.30 uur: Motor-voetbalwedstrijd bij hofstede „Grol”, aan de Stoofweg. Dagelijks - Om 15.00 uur, 19.30 uur en 21.45 uur filmvoor stellingen in „De Ark", ’s zondags in het Dorpshuis om 19.30 en 21.45 uur. Zaterdag 20 juli - Grootse ballovaartshow m.m.v. de familie Boesman, op het sportterrein Bruse Boys, afgewisseld met een demonstratie parachutespringen. Entree: volwassenen f 1,kinderen t/m 10 jaar f 0,50. 16.00 uur: Braderie. 18.45 uur: Voetbalwedstrijd Sparta I-Hermes D.V.S., op het sportterrein Bruse Boys. Entree f 3.—. Het programma van zaterdag zal worden opgeluisterd door het trompetterkorps met majorettenpeloton „Juliana". Mid delburg (13.45 uur: rondgang). Tijdens de braderie is er gelegenheid om mosselen te eten. Diverse kermisattracties, o.a.: autoscooter, golfbaan, kinder- caroussel, schiettent, schuivenspel, oliebollen-/wafelkraam. NIEUWERKERK Maandag 22 juli - Optreden van het kindercircus „Piste”. OOSTERLAND Dinsdag 23 juli - Optreden van het kindercircus „Piste”. OUWERKERK Zaterdag 20 juli - Campingvoetbaltoernooi op het sportveld. Woensdag 24 juli - Rondleiding door het krekengebied „Vier Bannen”. Vertrek vanaf de loods van Staatsbosbeheer aan de Stelweg. Donderdag 25 juli - 19.00 uur: Rondleiding Slot Moermond, o.l.v. dhr. W. L. Kristelijn. Vertrek bij ingang van Slotlaan. Kaarten a f 1,bij V.V.V.-kantoor verkrijgbaar. 20.00 uur: Arie J. Keyzer, organist van „De Doelen” te Rot terdam, improviseert over door aanwezigen op te geven thema’s en melodieën, in de Ned. Herv. kerk. Maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 juli - Kermis op het Dorpsplein. Dinsdag 23 juli - 14.30 uur: Politiehondendressuur op het sportpark aan de Laone., Zaterdag 27 juli - 13.00-18.00 uur: Demonstratie spinnen door Berendien van den Bosch bij Expositiecentrum Kerk straat 3, Burgh. Dagelijks: Rondvluchten zweefvliegen. Duur 10 minuten, vanaf vliegveld te Haamstede. Tarief f 20,— p.p. Inlich tingen: tel. (01115) 1384. HAAMSTEDE Iedere maandagavond - 20.00 uur: Samenzangavond in de Geref. kerk. Dagelijks - Rondvluchten zweefvliegen. Duur ±10 minuten vanaf het vliegveld te Haamstede. Tarief f 20,— p.p. Inlich tingen: tel. (01115) 1384. DREISCHOR Orgelconcerten in de Herv. kerk op zaterdag 20 en woens dag 24 juli en zaterdag 3 augustus. Organist: Dirk Jansz. Zwart. Aanvang 20.00 uur. RENESSE Zaterdag 20 juli - 14.30 uur: Autocross op het terrein aan de Kooijmansweg. 18.00 en 20.30 uur: Campingvoetbaltoernooi op het sport park aan de Laone. 20 juli 21 juli 22 juli 23 juli 24 juli 25 juli 26 juli 27 juli 28 juli Laagwater circa 6 uur later. 20 juli t/m 28 juli 1974 Hoogwater 14.52 15.39 16.21 17.04 17.44 18.29 19.14 20.10 21.23 Bij heel wat campinghouders in de Westhoek stappen voortdu rend mensen binnen met de vraag: „Ik zoek de familie Zus- enzo, die kamperen in Renesse (of Haamstede) en meer weten we niet; zitten ze soms hier?” Idem dito via de telefoon: „We zoeken de familie Dinges, wilt u die even voor me roepen?” Gezoek - en heel vaak blijken de families Zusenzo en Dinges helemaal niet op de camping in kwestie te vertoeven. Het schijnt dat buiten ons ex- eiland velen denken dat de Westhoek één grote camping is, en dat men maar te vragen of te bellen heeft en de gezochte is te vinden. Maar zo is het niet: deze ver zoekjes bezorgen de toch al zwaar genoeg belaste mensen van onze campings veel extra werk, tijdverlies. Daarom: Wanneer u vrienden of familie leden heeft van wie u verwacht dat ze u op de camping kunnen komen bezoeken, geef ze dan vooral heel duidelijk op op wel ke camping u staat, met het adres er nauwkeurig bij; óók in welk van onze dorpen. En misschien een in-de-oren- knopertje voor volgend jaar: als u misschien dit jaar uw va- kantie-adres niet zo volledig hebt opgegeven zodat mensen die u komen opzoeken allerlei campings afdraven, neemt u dan voor dat volgend jaar wél te doen. Uw vrienden, kennis sen en familieleden zullen u er dankbaar voor zijn want het bespaart nodeloos vragen. En ook uw campinghouder zal er u dankbaar voor zijn, want het kan hem tijd besparen - die hij in het volle seizoen nauwelijks 1 kan missen. Donderdag 25 juli - 9.00 uur: Excursie door de dominiale bossen. Vertrekpunt 200 meter voorbij parkeerplaats aan de Adr. v. d. Weijdeweg. Duur van de wandeling ±1% uur. Deelname gratis. 16.00 uur: Disneyrama. (Zie verder onder wöensdag). 18.30 uur: Campingvoetbal op het sportpark „Van Zuyen”. 20.20 uur: Films over verschillende onderdelen van de In diase cultuur, in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 0,50. Vrijdag 26 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 23 juli). 10.00 uur: Voorstelling van poppentheater in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 0,75 p.p. 20.30 uur: Films over Indiase kuituur, in Kerkstraat 3, Burgh. (Zie verder onder donderdag). Voor het vissen in het Grevelin- genmeer worden aan de vakan tiegangers vergunningen ver strekt door het V.V.V.-kantoor, Kromme Reke te Renesse. De rijkspolitie verstrekt alleen op aanvraag bewijzen van lid maatschap van de Delta Fede ratie en zij die lid zijn van deze organisatie ontvangen dan de zogenaamde „grote vergunning”. Door de rijkspolitie worden géén andere visvergunningen ver strekt.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1