Wilt u VOETGANGERS! Hoog- en laag water EVEN EM ENTEN LIJST t/m 20 juli 1974 DE BADCOURANT ’n Prettige vakantie haalt U er altijd uit Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland ■’4 13 juli t/m 21 juli 1974 Laagwater circa 6 uur later. (Vervolg op pagina 3) Visvergunningen voor het vis sen in het Grevelingenmeer, zijn te bekomen aan het rayonbureau van de rijkspolitie te Renesse, Hogezoom 183. BROUWERSHAVEN Maandag en vrijdag - Bibliotheek (voormalige lagere school) Geopend: ’s avonds van 20.00-20.30 uur. Vrijdag, zaterdag en zondag - Jeugdsoos „Zenith” in voor malige lagere school. Vrijdag 19 juli - 20.00 uur: Orgelconcert door Feike Asma, in de N.H. kerk. Toegang f 2,p.p., kinderen tot 14 j. f 1,— HAAMSTEDE Iedere maandagavond - 20.00 uur: Samenzangavond in de Geref. kerk. Dagelijks - Rondvluchten zweefvliegen. Duur ±10 minuten vanaf het vliegveld te Haamstede. Tarief f 20,p.p. Inlich tingen: tel. (01115) 1384. 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli 17 juli 18 juli 19 juli 20 juli 21 juli 13.04 14.00 14.52 15.39 19.44 20.46 22.04 23.26 BURGH-HAAMSTEDE Maandag t/m zaterdag: Expositie Kerkstraat 3, Burgh; beel dende kunst, van 10.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. Entree f 1,50 x p.p., kinderen f 0,75. Zaterdag 13 juli - 13.00 uur: Demonstratie weven door Els Jasperse, in expositiegebouw Kerkstraat 3, Burgh. Maandag 15, woensdag 17 en vrijdag 19 juli - 19.30 uur: Yoga-cursussen in expositiegebouw Kerkstraat 3, Burgh. Dinsdag 16 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,— p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haam- stede en Renesse. 13.00-18.00 uur: Demonstratie spinnen door Berendien v. d. Bos, in expositiegebouw Kerkstraat 3, Burgh. 10.00-12.00 uur: Handenarbeid voor kinderen in expositie gebouw Kerkstraat 3, Burgh. Kosten f 0,50. 18.30 uur: Campingvoetbal op sportpark „Van Zuyen”. 20.00 uur: Vertoning van dia’s over Zeeuwse klederdrachten en Zeeuws schoon, door mevr. Jansen-Glas, in expositie gebouw Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 1,p.p. Woensdag 17 juli - Rondgang door ridderzaal en kelder van Slot Haamstede. Vertrek 9.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,p.p. verkrijgbaar bij vertrekpunt. Rondleiding door bossen rondom Slot Haamstede en duin- verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland, ten gereve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Och- man, postbus 1, Zierikzee Telef (01110) 2255. Hoogwater 7.26 8.24 9.36 10.54 12.03 0.34 1.34 2.29 3.21 BADCOURANT Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioscoopje pakken, of.. och noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken SCHARENDIJKE Dagelijks - Dolfinariumshow in Dolfirodam, nabij Brou- wersdam. Zes shows: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 en 17.00 uur; avondshows: 17, 24, 31 juli, 7 aug. Aanvang 20.00 uur. Maandag en vrijdag - 19.00-19.30 uur: Bibliotheek in het verenigingsgebouw Herv. kerk. Woensdag 17 juli - 19.00 uur: Zomeravondstilte (lied en me ditatie), in Geref. kerk te Scharendijke. Toegang vrij en na afloop koffie. Donderdag 18 juli - 19.00 uur: Film „Spijkers met koppen”, met George Formby (met voorprogramma), in het Herv. verenigingsgebouw te Scharendijke. Toegang: alle leeftijden. Donderdag 25 juli - 19.00 uur: Film „Fuzzy de supercom- boy” (met voorprogramma), in het Herv. verenigingsgebouw te Scharendijke. Toegang: alle leeftijden. Woensdag 31 juli - 19.00 uur: Zomeravondstilte (lied en me ditatie), in Herv. kerk te Scharendijke. Toegang vrij en na afloop koffie. BRUINISSE Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur is de Oudheidkamer geopend. Zaterdag 13 juli - 17.00 uur: Streetparade door de fameuze „Edminton All Girl Drum and Bugle band” uit Canada. 19.15 uur: Grootse show door dezelfde band op het sport veld. Entree f 1,50 p.p., kinderen f 1, 20.00 uur: Gecostumeerd voetbal op het sportveld. Dinsdag 16 juli - 19.30 uur: Talentenjacht in café „Het Cen trum”, m.m.v. de „Lejo’s”. Gratis deelname. Opgave bij L. Koster, Van Hertsbekestraat 28. Programma Visser ij dagen 1974 Woensdag 17 juli - 19.00 uur: Ontvangst Kaat Mossel op het kermisterrein, waarna de opening van de kermisattracties. Muzikale rondgang door „Oosterlands Fanfare”. Donderdag 18 juli - 15.00 uur: Optreden van het kinder- circus „Akivo”, Veendam, in het Durps’uus. Entree f 2,—. 15.00 uur: Oriëntatierit voor bromfietsers. Start vanaf ha venplateau. Inschrijfgeld f 1,50. Vrijdag 19 juli - 14.00 uur: Oriëntatierit voor auto’s. Start vanaf het havenplateau. Inschrijfgeld f 3,—. 16.00 uur: Opening braderie in de Korte Ring, met rom melmarkt, Welfarewerk Rode Kruis en demonstraties oude ambachten. 18.00 uur: Ronde van Bru voor amateurs, over 100 km, met vele bekende renners. Zaterdag 20 juli - Grootse ballovaartshow m.m.v. de familie Boesman, op het sportterrein Bruse Boys, afgewisseld met een demonstratie parachutespringen. Entree: volwassenen f 1,kinderen t/m 10 jaar f 0,50. 16.00 uur: Braderie. 18.45 uur: Voetbalwedstrijd Sparta I-Hermes D.V.S., op het sportterrein Bruse Boys. Entree f 3, Het programma van zaterdag zal worden opgeluisterd door het trompetterkorps met majorettenpeloton „Juliana”', Mid delburg (13.45 uur: rondgang). Tijdens de braderie is er gelegenheid om mosselen te eten. Diverse kermisattracties, o.a.: autoscooter, golfbaan, kinder- caroussel, schiettent, schuivenspel, oliebollen-/wafelkraam. De nieuwe bepalingen voor voetgangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. Zaterdag 13 juli - 9.00 en 14.00 uur: Landelijke ruiters kam pioen van Zeeland (terrein aan de Kooymansweg). Maandag 15 t/m zaterdag 20 juli - 18.00 en 20.30 uur: Cam- pingvoetbal-toernooi op het sportpark aan de Laone. Woensdag 17 juli - 20.00 uur: Optreden van het Zeeuws Jongenskoor uit Goes, o.l.v. Eef Heyblok, in de N.H. kerk. Donderdag 18 juli - Rondleiding omgeving Slot Moermond. Verzamelen ingang Slotlaan. Vertrek 19.00 uur. Kaarten f 1,bij V.V.V.-kantoor Renesse. Dagelijks - Om’ 15.00 uur, 19.30 uur en 21.45 uur filmvoor stellingen in „De Ark", ’s zondags in het Dorpshuis om 19.30 en 21.45 uur. OOSTERLAND Zaterdag 13 juli - Concert door muziekgezelschap „Ooster lands Fanfare” op muziektent. Aanvang 19.30 uur. OUWERKERK Woensdag 17 juli - Rondleiding door het krekengebied „Vier Bannen”. Aanvang 14.00 uur. Start vanaf „De Vier Bannen”. RENESSE Iedere woensdagmorgen tot 13.00 uur. Markt op het Dorps plein. 12 JULI 1974 No. 6 DREISCHOR Zaterdag 13 juli - 13.00 uur: Grote rommelmarkt t.b.v. „Bond zonder Naam”. gebied „Het Zeepe”. Vertrek 13.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,aldaar verkrijgbaar. Donderdag 18 juli - 9.00 uur: Excursie door de dominiale bossen. Vertrekpunt 200 meter voorbij parkeerplaats aan de Adr. v. d. Weijdeweg. Duur van de wandeling 1% uur. Deelname gratis. 18.30 uur: Campingvoetbal op het sportpark „Van Zuyen”. 20.00 uur: Vertoning van dia’s over natuur en diverse ker nen van de Westhoek, door dhr. J. P. C. Boot, in Kerk straat 3, Burgh. Entree f 1,p.p. Vrijdag 19 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 16 juli). Expositie Kerkstraat 3, Burgh (zie maandag). 10.00 uur: Voorstelling van poppentheater „Kartoen” uit Middelburg, in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 0,75 p.p. Zaterdag 20 juli - 13.00-18.00 uur: Demonstratie siersmeden en koperslaan, döör Frans van de Kop uit Middelburg, bij expositiegebouw Kerkstraat 3, Burgh. 15.00 uur: Voetbalwedstrijd D.F.S. I-Feijenoord (veteranen) op het sportpark „Van Zuyen”. 20.00 uur: Optreden van Vlaamse meziek- en liekesgroep „De Snaai” in Kerkstraat 3, Burgh. Entree f 2,p.p. Maandag, woensdag en vrijdag, tot ongeveer 22.00 uur: Open huis in Kerkstraat 3, Burgh.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1