Hoog- en laag water EVENEMENTENLIJST Wilt u VOETGANGERS! DE BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland 1 1 1- t/m 13 juli 1974 in n- n- st, ’n Prettige vakantie haalt U er altijd uit I S |r t- 5 JULI 1974 No. 5 6 juli t/m 14 juli 1974 ir; 1 Laagwater circa 6 uur later. is 33 ZIERIKZEE 5 Visvergunningen voor het vis sen in het Grevelingenmeer, zijn te bekomen aan het rayonbureau van de rijkspolitie te Renesse, Hogezoom 183. OOSTERLAND Zaterdag 6 juli - Concert door muziekgezelschap „Kunst en Eer" uit Zierikzee op de muziektent. Aanvang 19.30 uur. Zaterdag 13 juli - Concert door muziekgezelschap „Ooster- lands Fanfare” op muziektent. Aanvang 19.30 uur. OUWERKERK Woensdag 10 juli - Rondleiding door het krekengebied „Vier Bannen”. Aanvang 14.00 uur. Start vanaf „De Vier Bannen". RENESSE Iedere woensdagmorgen tot 13.00 uur. Markt op het Dorps plein. Zaterdag 6 juli - Optreden muziekvereniging uit Oostmalle (België). Rondgang door de korpsen uit Renesse en Oost malle. Vertrek Dorpshuis 19.00 uur. Maandag 8, dinsdag 9, donderdag 11 juli - Driedaagse wan deltocht van Renesse. Laatste dag: inhalen wandelaars door fanfarekorps „Luctor et Emergo”. Inschrijfgeld boven 14 j. f 3,beneden 14 j. f 2,Start vanaf het V.V.V.-kantoor; voor 12 km-lopers 19.00 uur, voor 8 km-lopers 19.15 uur. Woensdag 10 juli - 20.00 uur: Optreden van het „Duive- lands Barokensemble” in de N.H. kerk. Instrumentaal con cert van kamer- en kerkmuziek o.l.v. dhr. W. Jumelet. Donderdag 11 juli - Rondleiding omgeving Slot Moermond. Verzamelen ingang Slotlaan. Vertrek 19.00 uur. Kaarten f 1,bij V.V.V.-kantoor Renesse. Zaterdag 13 juli - 9.00 en 14.00 uur: Landelijke ruiters. Kam pioen van Zeeland, op het terrein aan de Kooymansweg. Dagelijks - Om 15.00 uur, 19.30 uur en 21.45 uur filmvoor stellingen in „De Ark”, ’s zondags in het Dorpshuis om 19.30 en 21.45 uur. SCHARENDIJKE Dagelijks - Dolfinariumshow in Dolfirodam, nabij Brou- wersdam. 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 15.40 1Ó.08 16.36 17.07 17.37 18.13 18.54 19.44 20.46 i- verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland, ten gereve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Och- man, postbus 1, Zierikzee. Telef (01110) 2255. Hoogwater 3.26 3.59 4.29 5.01 5.31 6.04 6.40 7.26 8.24 BROUWERSHAVEN Maandag en vrijdag - Bibliotheek (voormalige lagere school) Geopend: ’s avonds van 20.00-20.30 uur. Vrijdag 5 juli - Concert in de Ned. Herv. Kerk te Brouwers haven door Brassband „Excelsior” uit Kloetinge, o.l.v. Jac. ten Toonder. Aanvang 20.00 uur, entree f 2,50, kinderen tot 14 jaar f 1,50. De nieuwe bepalingen voor voetgangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. ^BADCOURANT Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen en iedere dag dolfijnen zien dansen, bioseoopje pakken, of. och noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken BRUINISSE Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur is de Oudheidkamer geopend. Zaterdag 6 juli - 15.00 uur. Spuitbalwedstrijd op het haven- platau m.m.v. de plaatselijke brandweer. Gratis deelname. 16.00 uur. Boegsprietlopen en kussengevechten op het havenplateau voor de jeugd vanaf 12 jaar. Deelname f 0,50. 19.30 uur. Optreden van de Boerenkapel van „Oosterlands Fanfare” met in de pauze (20.00 uur) Turndemonstratie door s.v. „Kwiek”, nabij de muziektent. Zaterdag 13 juli - 17.00 uur: Streetparade door de fameuze „Edminton All Girl Drum and Bugle band” uit Canada. 19.15 uur: Grootse show door dezelfde band op het sport veld. Entree f 1,50 p.p., kinderen f 1, 20.00 uur: Gecostumeerd voetbal op het sportveld. BURGH-HAAMSTEDE Zaterdag 6 juli - Expositie Kerkstraat 3, Burgh. 13.00-18.00 uur. Demonstratie spinnen. 20.00 uur. Optreden van Vlaamse Volksmuziekgnoep „Alfred van den Ouden, Kristie en Louis”. Entree f 2,p.p. Wielerronde van Haamstede. Start Zandweg. Nieuwelingen 60 km. Start 14.30 uur; Amateurs, 100 km. Start 16.15 uur. 20.15 uur: Operaconcert in de R.K. Strandkerk te Haam stede door het Belcanto Trio uit Tilburg. Entree f 5,p.p. Openhuis tot ongeveer 22.00 uur in de Kerkstraat 3, Burgh. Maandag 8 juli - Expositie Kerkstraat 3, Burgh, van 10.00- 12.00 en van 13.00-18.00 uur. Entree f 1,50, kinderen f 0,75. Dinsdag 9 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haam- stede en Renesse. Expositie Kerkstraat 3, Burgh. 10.30- 12.00 uur: Optocht vanaf Kerkstraat 3, Burgh, door Burgh en over „Straó” door mini-theater „Beautefull Idaho”. 15.30- 17.00 uur: Kinderprogramma „Beautiful Idaho bij ex positiegebouw Kerkstraat 3, Burgh. Kosten f 0,50 p.p. 20.00 uur: Avondprogramma „Beautiful Idaho” in Kerk straat 3, Burgh. Entree f 1,50 p.p. Woensdag 10 juli - Rondleiding door ridderzaal en kelder van Slot Haamstede. Vertrek 9.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,p.p. verkrijgbaar bij vertrekpunt. Rondleiding door bossen rondom Slot Haamstede en duin gebied „Het Zeepe”. Vertrek 13.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,aldaar verkrijgbaar. Expositie Kerkstraat 3, Burgh (zie onder zaterdag). 20.00 uur: Diavertoning over de regio van Schouwen-Dui veland door dhr. J. C. de Feyter, in expositiegebouw Kerk straat 3, Burgh. Entree f 1,p.p. Donderdag 11 juli - 9.00 uur: Excursie door de dominiale bossen. Vertrekpunt 200 meter voorbij parkeerplaats aan de Adr. v. d. Weijdeweg. Duur van de wandeling ±1% uur. Deelname gratis. Vrijdag 12 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 9 juli). Expositie Kerkstraat 3, Burgh (zie maandag). 10.00 uur: Handenarbeid voor kinderen bij Kerkstraat 3, Burgh. Kosten f 0,50 p.p. 20.30 uur: Films in expositiegebouw Kerkstraat 3, Burgh, over de artistieke bewerking van staal en glas en het ver vaardigen van etsen. Zaterdag 13 juli - Expositie Kerkstraat 3, Burgh (zie ma.). 13.00 uur: Demonstratie weven door Els Jasperse in expo sitiegebouw Kerkstraat 3, Burgh. Da'gelijks - Rondvluchten zweefvliegen. Duur ±10 minuten vanaf het vliegveld te Haamstede. Tarief f 20,p.p. Inlich tingen: tel. (01115) 1384. Zaterdag 6 juli: 14.30 en 20.00 uur: Filmvoorstelling in Con certzaal (Live and let die); 18 jaar. Zondag 7 juli - 20.00 uur: Filmvoorstelling in Concertzaal (Live and let die); 18 jaar. Dinsdag 9 juli - 11.15 uur: Aankomst zeemeermin aan het Luitje (bij jachthaven). Na de ontscheping neemt zij plaats op de praalwagen en wordt naar de Vismarkt gebracht. Presentatie en aanbieding van mosselen. 10.00-16.00 uur. Op de Vismarkt weer de traditionele kunst en antiekmarkt, met glasblazer, stoelenmatter, netteboeter en verdere ambachtslui. Mosselverkoop en drankenterras. 13.30 uur: Onder de Beurs (Havenplein) kindervoorstelling van kindertheater Hans Borghart, gratis toegang. 14.30 uur: Kinderfilm in de Concertzaal (Tarzan’s grootste gevecht). 20.00 uur: Hoofdfilm in de Concertzaal (West Side Story); 20.00 uur: Orgelconcert in de Gasthuiskerk; Hans van Nieuwkoop (orgel) en Hans Maas (fluit). Tevens kunt u een bezoek brengen aan: St. Lievensmonster Toren, 58 m hoog, fantastisch uitzicht over Zierikzee, Schouwen-Duiveland en de Schelde. Met dia-voorstelling van Zierikzee. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Inl. V.V.V.-kantoor. Maritiem museum. Noordhavenpoort, maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Gemeente Museum. Stadhuis, maandag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur. Burgerweeshuis. Poststraat, Zomertentoonstelling Beelden tuin (buiten), moderne kunst en antiek (binnen). Dagelijks Kerkelijk Zierikzee. Tentoonstelling in het Stadhuis. Maan dag t/m zaterdag van. 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur. Landbouwtentoonstelling. ’s-Gravensteen. Historisch over zicht van diverse landbouwculturen. Maandag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur. Expositie’ Jan J. Jongschaap, Jannewékken 13. Tekeningen en schilderijen, maandag t/m vrijdag. Donderdag: Marktdag en koopavond (tot 21.00 uur). Van 11.45-12.45 uur Carillonspel Stadhuistoren. Donderdag 11 juli - 14.30 uur: Filmvoorstelling in de Con certzaal (Asterix en Cleopatra); alle leeftijden). Vrijdag 12 en zaterdag 13 juli - 20.00 uur: Filmvoorstelling in de Concertzaal (Ben Hur); 14 jaar.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1