EVENEMENTENLIJST G O Si S t/m 6 juli 1974 DE BADCOURANT Gratis verspreiding huis aan huis in de Westhoek van Schouwen en op alle campings op Schouwen-Duiveland uin an- en- >st, Bezienswaardigheden op Schouwen-Duiveland F ügt"' 28 JUNI 1974 No. 4 A HAAMSTEDE jur ID uns '9 ies ZIERIKZEE Iedere donderdag - Marktdag. 15 <i si- ol- BROUWERSHAVEN Maandag en vrijdag - Bibliotheek (voormalige lagere school) Geopend: ’s avonds van 20.00-20.30 uur. Zaterdag 29 juni - Concert in de Ned. Herv. Kerk te Drei- schoi’ door: F. C. en C. A. Dalebout, orgel en H. v. d. Brink, dwarsfluit. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. Dagelijks - Rondvluchten zweefvliegen. Duur ±10 minuten vanaf het vliegveld te Haamstede. Tarief f 20,— p.p. Inlich tingen: tel. (01115) 1384. RENESSE Iedere woensdagmorgen tot 13.00 uur. Markt op het Dorps plein. Woensdag 3 juli - Kooravond in de Ned. Herv. Kerk m.m.v. de koren van Scharendijke, Haamstede en Renesse o.l.v. de heer C. Groenleer. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 4 juli - Rondleiding omgeving Slot Moermond. Verzamelen ingang Slotlaan. Vertrek 19.00 uur. Kaarten f 1,bij V.V.V.-kantoor Renesse. Zaterdag 6 juli - Optreden muziekvereniging uit Oostmalle (België). Rondgang door de korpsen uit Renesse en Oost malle. Vertrek Dorpshuis 19.00 uur. Dagelijks - Om 15.00 uur, 19.30 uur en 21.45 uur filmvoor stellingen in „De Ark", ’s zondags in het Dorpshuis om 19.30 en 21.45 uur. SCHARENDIJKE Dagelijks - Dolfinariumshow in Dolfirodam, nabij Brou- wersdam. Donderdag: Marktdag en koopavond (tot 21.00 uur). Van 11.45-12.45 uur Carillonspel Stadhuistoren. Sint Lievensmonstertoren. Da gelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur. huis bezorgd van Drukkerij man, postbus (01110) 2255. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis.Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. verschijnt gedurende de zomer maanden op Schouwen-Duiveland. ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- en is een uitgave Lakenman Ocht- 1, Zierikzee. feief. Vrijdag 5 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 2 juli). Expositie „Kerkstraat 3, Burgh” (zie maandag). 15.30 uur. Poppenkastvoorstelling. Kosten f 0,50 p.p. Zaterdag 6 juli - Expositie „Kerkstraat 3, Burgh” (zie onder maandag). 13.00-18.00 uur. Demonstratie spinnen. 20.00 uur. Optreden van Vlaamse Volksmuziekgroep „Alfred van den Ouden, Kristie en Louis”. Entree f 2,p.p. Wielrronde van Haamstede. Start Zandweg. Nieuwelingen, 60 km. Start 14.30 uur; Amateurs, 100 km. Start 16.15 uur. 8.15 uur. Operaconcert in de R.K. Strandkerk te Haamstede door het Belcanto Trio uit Tilburg. Entree f 5,00 per per soon. Openhuis tot ongeveer 22.00 uur in de Kerkstraat 3. Burgh. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. BRUTN1SSE Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur is de Oudheidkamer geopend. Zaterdag 29 juni - Kinderspelen, voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Sportveld. Aanvang 14.00 uur; Spoorzoekwedstrijd, voor kinderen vanaf 7 jaar tot 12 jaar. Sportveld. Aanvang 15.00 uur. Deelname gratis. Dinsdag 2 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding. Kosten f 1,p.p., kinderen onder 10 jaar vrij. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haam- stede en Renesse. Expositie „Kerkstraat 3, Burgh" (zie onder maandag). Kasteelconcert in Slot Haamstede van het Amsterdams Strijkkwartet. Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten a f 5,50 bij V.V.V. kantoor. 10.00 uur. Straattekenen (Bij slecht weer, kreatief werken met klei). Kosten f 0,50 p.p. 13.00-18.00 uur. Demonstratie pottenbakken (zien en zelf doen). Toegang gratis. 20.00 uur. Vertoning dia’s over Zeeuwse klederdrachten, door mevrouw Jansen-Glas. Kosten f 1,p.p. Woensdag 3 juli - Rondleiding door Ridderzaal en kelder van Slot Haamstede. Vertrek 9.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,p.p. verkrijgbaar bij vertrekpunt. Rondleiding door bossen rondom Slot Haamstede en duin gebied „Het Zeepe”. Vertrek 13.30 uur, begin Slotlaan. Kaar ten a f 1,aldaar verkrijgbaar. Expositie „Kerkstraat 3, Burgh” (zie onder maandag). Donderdag 4 juli - Expositie „Kerkstraat 3, Burgh” (zie onder maandag). Demonstratie van politiehonden op het Sportpark „Van Zuyen" te Burgh. Aanvang 18.30 uur. Toegang f 1,p.p. 20.00 uur. Vertoning van dia’s over natuur en landschap van de „Westhoek’ door de heer J. P. C. Boot. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. Expositie - Jan P. Jongschaap exposeert schilderijen en teke ningen. Geopend alle dagen. Jannewekken 13, Zierikzee OOSTERLAND Zaterdag 6 juli - Concert door muziekgezelschap „Kunst en Eer” uit Zierikzee op de muziektent. Aanvang 19.30 uur. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Burger Weeshuis. Beeldentuin en kaleidoscoop 1974. Ma t/m za. 10.00-17.00 uur, vanaf 29 juni tot 3 augustus. Zaterdag 6 juli - 15.00 uur. Spuitbalwedstrijd op het haven- platau m.m.v. de plaatselijke brandweer. Gratis deelname. 16.00 uur. Boegsprietlopen en kussengevechten op het havenplateau voor de jeugd vanaf 12 jaar. Deelname f 0,50. 19.30 uur. Optreden van de Boerenkapel van „Oosterlands Fanfare” met in de pauze (20.00 uur) Turndemonstratie dooi- s.v. „Kwiek”, nabij de muziektent. OUWERKERK Woensdag 3 juli - Rondeliding door het krekengebied „Vier Bannen”. Aanvang 14.00 uur. Start vanaf „De Vier Bannen”. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. Vrijdag 5 juli - Concert in de Ned. Herv. Kerk te Brouwers haven door Brassband „Excelsior” uit Kloetinge, o.l.v. Jac. ten Toonder. Aanvang 20.00 uur, entree f 2,50, kinderen tot 14 jaar f 1,50. BURGH-HAAMSTEDE Maandag 1 juli - Expositie „Kerkstraat 3. Burgh”, van 10.00- 12.00 en van 13.00-18.00 uur. Entree f 1,50, kinderen f 0,75. Dinsdag 2 juli - 11.15 uur. Aankomst zeemeermin aan ’t Luitje (bij jachthaven). Na de ontscheping neemt zij plaats op de praalwagen en wordt naar de Vismarkt gebracht. Presentatie en aanbieding van mosselen. 11.45 uur. Vismarkt. Officiële opening toeristendagen door wethouder C. Bij de Vaate. Mosselverkoop met dranken terras. 10.00-16.00 uur. Op de Vismarkt weer de traditionele kunst en antiekmarkt, met glasblazer, stoelenmatter, nettèboeter en verdere ambachtslui. 13.30 uur. Onder de Beurs (Havenplein) kindervoorstelling van kindertheater Hans Borghart, gratis toegang. 14.30 uur. Kinderfilm in de Concertzaal (Het teken van Zorro). 20.00 uur. Hoofdfilm in de Concertzaal (the hells fighters) 14 jaar. Tevens kunt u een bezoek brengen aan: 20.00 uur. Concert Kon Harm. „Kunst en Eer”, muziektent, Havenpark. 20.00 uur. Orgelconcert in de Gasthuiskerk. Jan van Gijn, orgel, Lia Rijnberg, hobo. St. Lievensmonster Toren, 58 m hoog, fantastisch uitzicht over Zierikzee, Schouwen-Duiveland en de Schelde. Met dia-voorstelling van Zierikzee. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Inl. V.V.V.-kantoor. Maritiem museum. Noordhavenpoort. maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. v Gemeente Museum. Stadhuis, maandag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur. Burgerweeshuis. Poststraat, Zomertentoonstelling Beelden tuin (buiten), moderne kunst en antiek (binnen). Dagelijks Kerkelijk Zierikzee. Tentoonstelling in het Stadhuis. Maan dag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.30-16.00 uur. Landbouwtentoonstelling. ’s-Gravensteen. Historisch over zicht van diverse landbouwculturen. Maandag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur. Expositie Jan J. Jongschaap, Jannewekken 13. Tekeningen en schilderijen, maandag t/m vrijdag. Expositie Jacqueline van Langeveld, wandkleden en tapij ten, 't Lange Uus, Havenpark. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00' Hervormde kerk. Ter bezichti ging en bezinning geopend: maandag 15.00-17.00 uur. Eén der predikanten is aanwezig. BADCOURANT

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1974 | | pagina 1