2 het hongerige mooie meisje EVENEMENTENLIJST VOOR DE BALIE kX> WAARSCHUWING WARNUNG y LIJST VAN AUTODEALERS -1 10—19 augustus 1972 SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 7 al ingeraakt un ten- te willen naar zijn je al Volkswagen - Fa. Slager, Brou wershaven, telef. (01119) 344. Citroen - Fa. H. Wandel, Nieu- werkerk, telef. (01114) 1487. Datsun - Fa. M. van Dijke, Nieu- werkerk, telef. (01114) 1482. Fiat - Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 2112. Austin, Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. - Fa. Remeeus, Ouwer- kerk, telef. 01114) 1473. Ford - Fa. Glerum, Zierikzee, telef. (01110) 2281. Morris - Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. Opel, Vauxhall - Fa. Akkerdaas, Noordgouwe, telef. ,01112) 347. BROUWERSHAVEN Donderdag 3 augustus - Concert in de Ned. Herv. Kerk te Brouwershaven door het Kloetings Kerkkoor o.l.v. Izaak Ruissen; continuo Janny Dieleman, trompet Paul van Bel- zen en orgel Izaak Ruissen. Kaarsverlichting. Toegangsprijs f 2,50 (kinderen tot 14 jaar f 1,25). Aanvang 20.00 uur. 19.00 uur Discobal in jeugdsoos „Zenith”. BURGH-HAAMSTEDE Woensdag 16 augustus - Rondleiding door de bossen van Slot Haamstede en duingebied Het Zeepe. Vertrek om 10.00 uur begin Slotlaan. Kosten f 1,p.p. Kaarten bij vertrek punt verkrijgbaar. Donderdag 17 augustus - Boswandeling in de Domeinen onder geleide. Vertrek 9.00 uur, Adr. v. d. Weijdeweg, rich ting Uitzichttoren 2e weg links zie aankondiging ter plaatse). Deelname gratis. Mazda - Fa. Legemate, Zierik zee, telef. (01110) 2686. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (01110) 364. N.S.U. - Fa. Van Dijke, Nieu- werkerk, telef. (01114) 364. Peugeot - Garage Mol, Schud- debeurs bij Zierikzee, Klooster- weg 44, tel. (01110) 3059; Fa. Elenbaas, Bruinisse, tel. (01113) 1267. Toyota Garage Dijkman, Haamstede, tel. (01115) 1446 en 1533. Houdt u aan de volgende voor schriften: Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rub berboot, rubberband. lucht bed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp, vanaf het strand in zee te begeven. Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk! Mercedes, DAF, Simca, Audi - Fa. Gilijamse, Renesse, telef. (01116) 370. OUWERKERK Vrjjdag 11 augustus - 20.00 uur Krekennimfverkiezing in het Dorpshuis van Ouwerkerk, met bal. Elke woensdag in augustus - Rondleiding door het vogel- broedgebied en natuurgebied. Vertrek: 14.00 uur vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. RENESSE Donderdag 10 augustus - Eindconcert gegeven door onze muziekvereniging „Luctor et Emergo” vanaf de Kerktoren. Taptoe door dezelfde vereniging. Aanvang 21.00 uur Dorps plein. Renesse. Zaterdag 12 augustus - Optreden muziekvereniging en Ma- jorettencorps uit Bruinisse op dorpsplein, 19.30 uur. Woensdag 16 augustus - Het bejaardenkoor Con Agitazione uit Vlissingen (80 leden) en het mandolineorkest Tovido zingen en spelen een- massa bekende liederen. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 19 augustus - Kampvuur met Lampionnenoptocht. Aanvang 20.00 uur start Dorpshuis met medewerking van het muziekgezelschap „Luctor et Emergo”. Gratis lampion nen afhalen bij het VVV-kantoor tussen 19.00 en 20.00 uur. Iedere woensdagmorgen - 8.00-13.00 uur grote toeristen- markt met draaiorgel! Dorpshuis - Vrijdag 11 aug.: 19.30 „Engeltje wild op liefde” (Duits gespr.), 18 j.; 21.45 „De priester van St. Pauli (Duits gespr.), 18 j. Motel „De Ark” - Donderdag 10 aug.: 15.00 „De woesteling van Koerdistan (Duits gespr.), a.l.; 19.30 „Commando At tack”, 18 j.; 21.45 „Easy Rider”, 18 j. Vrijdag 11 aug.: 10.30 „Sjors en Sjimmie in het land der reuzen”, a.l.; 19.30 „Easy Rider”, 18 j.; 21.45 Alain Delon en Jean Paul Belmondo in „Borsalino”, 18 j. ZIERIKZEE Zaterdag 12 augustus - 20.00 uur, bioscoop „De Concertzaal”: „Sound of Music”. Buitenboordmotoren: Johnson, Evinrude. Seagull - Watersport en caravanbedrijf Blom, Hoge- weg 26, Burgh, telef. 01115) 1328. Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte: Schwimmen Sie niemals wen es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr ge- fahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak Gummi- boot, auf einem Gummirei- fen, Luftbett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. Simca-Chrysler Automobiel bedrijf Nieuwerkerk N.V., Nieu- wekerk. gestrafte meisjes, die zich aan hun gerechte straf wilden onttrek ken door weg te lopen en die dan haar verkeerde neiging niet konden onderdrukken en opnieuw uit stelen gingen. Hij wilde paal en perk stellen aan dat eigengereide en eigenmachtige op treden en eiste een week gevangenisstraf. „Omdat ik geen boete kan eisen, want die zou het tehuis moeten betalen.” Het mooie meisje met de blonde lokken barstte in tranen uit. „Je mag nog iets zeggen,” troostte de politierechter. Dat deed ze tussen de krampachtige snikken door. „Ik ben zogestraft „In het tehuis?” „Ja! Ze hebben me drie weken opgesloten!” „In een cel?” Ze knikte. „En die kleren zijn me afgenomen!” Toen wees de rechter op een andere manier vonnis. „Ik kan schuldig verklaren zonder oplegging van straf. Want jij hebt een straf gehad. Je bent zelfs drie keer te zwaar gestraft dan de norm voor het gepleegde feit. Het staat echter helemaal niet vast, dat je een strafbaar feit gepleegd hebt. Ontvluchten uit een ge vangenis is volgens de wet niet strafbaar, dus uit een gesticht als dit zéker niet. De bakker heeft jou het brood alsnog cadeau ge daan. Je oom heeft verklaard, dat hij jou het geld wilde lenen en dat jij dat ook wist. Je hebt slechts een voorschot genomen, met zijn goedvinden. Ik acht jou dus beslist niet schuldig en ik spreek je vrij van hetgeen ten laste gelegd wordt. En de directrice geef ik de ernstige waarschuwing, voortaan minder straffen uit te de len en niet voor eigen rechter te gaan spelen, anders zal zij ge daagd worden wegens kindermishandeling. Meisje, droog je tra nen. Je kunt gaan. En die kleren moeten terug.” Toen gebeurde er iets héél geks in de geschiedenis van de recht spraak. Het meisje riep verbaasd „Vrijspraak?” en toen sprong ze naar de groene tafel, boog zch over wetboeken en hamer en gaf de zitte magistraat een dikke zoen op zijn voorhoofd. De parketwacht nam haar aan de arm mee naar buiten. „Ziet u nou wel,” snauwde de directrice, „dat komt er nou van!” „Jij bent weggelopen, zo, zo,” bromde de politierechter tegen het mooie meisje van amper twintig lentes. „En dan nog diefstallen plegen en brutaal zijn ook....” „Ik moest toch wat eten!” klonk het zachtjes terug. Ze had lange blonde lokken om een smal gezichtje. De jurk was van een model dat vijf of zes jaar terug als moderne mode zou zijn bestempeld, maar nu een buitennissige indruk maakte. Haar houding was meer dan bedeesd. Het leek wel of ze bang was, geslagen te worden. „Had je geen geld meegenomen, toen je vluchtte?” „We kregen daar geen geld....” „En toen ben je eerst gelift met een automobilist. Heb je die me neer geen geld afhandig gemaakt?” „Dat dorst ik niet te vragen. Ze vertelden in ’t tehuis altijd van die verhalen, dat mannen alléén maar geld geven, als.... als je....” „O ja, nou dat is dan heel verstandig. Je stond dus nog zonder geld in de stad. En toen kreeg je honger?” „Ja. Toen heb ik een bakker opgezocht en vroeg om brood.... zonder iets.Dat héb ik er nog bijgezegd: zonder iets te betalen” zonder meer. Ze hebben misschien gedacht: brood zonder beleg. „O, jij bedoelde zonder betalen? In het politierapport staat: brood Of brood en niets anders. Heb je dat wel duidelijk uitgesproken? Dat zonder te betalen?” Haai' zachte stemmetje deed vrezen, dat de laatste woorden bij het schroomvallige bedelen wel tussen wal en schip zouden zijn. „En waar wilde je héén in de stad?” „Ik had daar een oom wonen.” „Ja. Een oom, die wel eens beloofd had iets voor je doen. Maar je trof die oom niet thuis. Die was zeker werk?” „Ja.... Ik probeerde of ik achterom binnen kon komen. En dat kon.” „Maar de achterdeur- was toch op slot?” „Ik wist waar de sleutel lag. Die legde hij altijd onder de vuilnis bak.” „Zozo, dus dat werd insluiping. En toen zocht je daar naar geld?” „Nee. Éérst naar iets te eten. Maar er lag geen brood in de brood trommel. Er was niet eens een fles melk....” Het meisje begon opeens te snikken. „Ja, je oom was een week lang weg. Op zakenreis. Er was hele maal niets in huis. Maar er was wel wat geld!” ,Ik léénde wat. Ik heb een briefje neergelegd hoevéél ik geleend had, en dat ik 't terug zou brengen.” „Maar je vergat er je naam op te zetten.” „Dat kon toch niet. Dan zou hij ’t tehuis opgebeld hebben en dan hadden ze gelijk geweten waar ik uithing!” „En ben je toen met dat geleende geld die bakker gaan betalen?” „Nee. Ik moest eerst andere kleren kopen. Dat de mensen me niet zouden herkennen.” „Ja, je bent mooie kleren gaan kopen. En sieraden.” „Ik moest re toch anders uitzien....” „En de bakker heb je nog steeds niet betaald!” „Ik vroeg toch om brood zonder te betalen. Ik dacht dat ze dat wel begrepen haddenDat ze dat brood meegaven omdat ik geen geld had.” Er kwamen enkele getuigen naar voren. De bakker zei, dat hij een beetje hardhorend was en dat ’t wel mogelijk was dat ze zo iets gezegd had van niet betalen. Maar hij had ’t allemaal niet zo duidelijk gehoord. En dat ene brood hoefde ze dan niet terug te betalen. De directrice van het gesticht viel vinig uit, dat ze niet voor niets was opgesloten en dat er de wereld de grootste ellende stond te wachten, als haar „pupillen” allemaal los zouden breken en overal zouden gaan stelen. Die kinderen moesten onder strenge tucht en toezicht blijven. De oom had aangifte gedaan, omdat hij niet wist wie zijn geld had „geleend”. Hij dacht, dat er een onbekende geweest was. Nu pleitte hij clementie, omdat hij zijn nichtje wel geld geleend zou hebben als zij er om gevraagd had. En dat kon zij weten, want hij had haar wel eens beloofd, dat ze bij hem altijd om geld en goede raad kon aankloppen. De officier van justitie verhief zich van zijn zetel en sprak van

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 7