VOETGANGERS! Winterstalling voor caravans en boten CAMPING „DE BULKE” het verloren schaap lag in bed Zoekt U iets van blijvende waarde? KERKDIENSTEN VOOR DE BALIE HAAMSTEDE - TELEFOON 01115-1318 J. A. MATTHIJSSE - RENESSE BODEDIENSTEN De camping waar nog rust en ruimte is. verlichting, sierraden. Gereformeerde Kerk Brouwershaven oud koper, oude Perzen, handgemaakte kastjes, aparte aparte Orgelconcerten door Dirk Jansz. Zwart bij de verkeersspiegel SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 7 Zondag 6 augustus 1972 19.00 10.00 en zoals BOOMKWEKERIJ EN HOVENIERSBEDRIJF Beleefd aanbevelend. Spuiweg 5 - Brouwershaven - Telefoon 01119-437 Geref. Gemeente Haamstede (Sluispad) 15.00 uur. Kerk: Haven Noordzijde Aanvangstijden 10.30 en 16.00 uur. 9.30 10.00 en en O. VAN DEN HOEK Hoogezoom 105, Renesse Telefoon (01116) 282 Geref. Kerk Renesse: 19.00 uur (gez. dienst in de Herv. kerk). Haamstede: 8.30, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Scharen- dijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 10.30 uur en 15.00 uur. eerste schaap niet zijn, want dit is een brutale kerel die er graag s nachts op uit trekt om wat bij te verdienen. Ik twijfel nu ook sterk aan zijn verklaringen bij de berechting van zijn broer. Het kon best wezen, dat hij ook een actief aandeel heeft gehad bij diens diefstallen. Om herhaling te voorkomen, eis ik een gevan genisstraf van zes maanden, onvoorwaardelijk, en een boete van vijfhonderd gulden.” „Wat hebt u daar nog op te zeggen?” vroeg de politierechter, ,,’k Heb nog een andere broer, die ken ’t ook wel geweest zijn.” „Dat schaap had ook nog broers en zusters, die kunnen ook wel gestolen zijn,” kaatste de rechter terug „Ik zal beginnen met u te veroordelen en als uw andere broer óók ge stolen heeft, brengen ze hem ook wel hier.” En het worden zes maanden. Onvoorwaardelijk. Maar geen boete, want ook een rech ter scheert zijn schaapjes naardat ze wol hebben. Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30 en 19.00 uur; 20.30 uur Duitse dienst. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendyke: 11.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Se- rooskerke: 10.00 uur. De bepalingen voor voetgan gers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwiel paden zijn, dient men deze te volgen. .xn Op dinsdag 8 augustus a.s. ’s avonds om 8 uur, zal de orga nist Dirk Jansz. Zwart het fraaie orgel bespelen van de oude hervormde kerk te Drei- schor. De programma’s bestaan uit composities van Sweelinck, Pa chelbel, Bach, Eberlin, Mendels sohn, Guilmant, Reger, Jan Zwart e.a. ,,’t Is allegaar ’t werk van m’n broer geweest, edelachtbaar” zei de 38-jarige betonvlechter, „hij is zogezeid het zwarte schaap in de familie.'’ „Eén schurftig schaap kan anders de hele kudde aanste ken”, overwoog de politierechter, „en het gestolen goed is in uw huis gevonden.” „Daar had hij het weggestopt!” „Jawel, maar als er één schaap over de drempel is, volgen er meer. Hoeveelste schaap was dat eigenlijk al, dat u thuisbezorgd kreeg ,,’k Heb ze nooit geteld, edelachtbaar.” „Zo, dus uw huis was een door gangshuis voor gestolen schapen. Als u ze dan zelf niet gestolen hebt, was u toch op z’n minst de heler.” „Ik heb d’r helegaar niks niemendal mee van te maken gehad. Ik wist allenig dat ie in schapen deed, maar hoe asdat ie er ankwam, dat waren mijn za ken niet, edelachtbaar.” „En u staat juist terecht, omdat ’t uw za ken wèl zijn. Uw broer is al veroordeeld omdat hij negen schapen gestolen heeft. Maar één schaap lag in uw bed. Was dat uw eerste gestolen schaap of zijn tiende?” „”k Heb er helegaar niks mee van doen gehad, t Kan z’n negende wel geweest zijn. Hoe het in mijn bed kwam weet ik niet, ’k Heb ’t pas gezien toen die politiemensen het onder de dekens vandaan haalden.” „En is het niet tot u door gedrongen, dat die rechercheurs een reden hadden om uitgerekend in uw huis te komen kijken en om eens te kijken wie daai- onder de dekens lag?” „Nou ja, dat zal m’n broer ze wel bekend hebben, dat ie daar z’n negende schaapje neergeleid had, zodat ze ’t niet konden vinden. Die rechercheurs zeien ook: daar hei je het ver loren schaap.” „Ik begin te geloven, dat u zelf een wolf in schaapsvacht bent” peinsde de politierechter, „U geeft overal uw broer de schuld van, maar dit schaap heeft hij helemaal niet ge stolen. Zijn negen diefstallen zijn uitgezocht en alle negen kada vers achterhaald. Een tiende schaap kón hij niet meer pikken, want hij zat toen al in voorarrest, „t Is een schaap dat u zelf weg haalde en als ’t uw éérste schaap niet was, wil ik wel eens weten hoeveelste het dan wel is.” ,,’k Heb nog nooit vamme leven één schaap aangeraakt dat niet van mijn was” jammerde de beton- draadvlechter. ,,’t Is dat u niet goed weet wat mijn en dijn is. U beschouwde een schaap direct als uw eigendom, zodra u het aan raakte. U bent wel door de wol geverfd, dat blijkt ook uit uw strafblad wel, hè. Al drie keer veroordeeld.” „Nóóit voor scha pen, edelachtbaar.” „Nou ja, voor geiten dan, maar daar was nou geen markt meer voor. Schapen brengen meer opEn er gaan veel makke schapen in één bed!” ,,’t Was de éérste keer, edelacht baar....” „Wat was de eerste keer, dat ze je een schaap zagen stelen, of dat je een gestolen dier in je bed stopte?” „Geen mens kan me gezien hebben, edelachtbaar, ’t was aardedonker!” „Er staan hier twee getuigen klaar om te vertellen, dat ze je het schaap uit de wei zagen halen. Ze stonden er toevallig met de neus bovenop in een geparkeerde auto”, ,,’k Heb geeneens geen auto gezien. „Dus je bent er wel geweest!” Verder ontkennen baatte niet meer. De getuigen herkenden hem precies en vertelde vele bizonderheden over dat nachtelijke uitstapje met een ge merkt schaap aan een rafelig touw. Dat touw was teruggevonden, met vlekken van schapebloed. Het schaap konden de eigenaar en de politiemensen eerst niet vinden, maar tenslotte besloot men de slapende in het bed te wekken en die persoon te verhoren. Tot grote ontsteltenis van de porder, greep hij bij het opslaan van de dekens in bebloede schapewol. Er sliep geen schone slaapster in het bed, maar er lag een gestolen schaap verstopt. „Maar me broer lijkens precies op mij. Ze motten hém gezien hebben” wilde de ijzervlechter nog beweren. Die poging mislukte, omdat broer lief toen al vastzat vanwege zijn negende diefstal. „Die had z’n schaapjes al op het droge” merkte de politie droog op. „En-wie zeit dat ’t schaap in mijn bed nou juist dat vermiste schaap was? t Merk was d’r af!” „O, had je het merk er af gehaald?” Dit keer was de verdacht beter op zijn hoede: „Het was d’r af!” De rechter riep een rechercheur naar voren. Die gaf toe, dat er op het gevon den schaap geen merk meer gevonden was. „Maar dat kon deze verdachte niet weten, edelachtbare. Dat hebben we hem met opzet niet verteld. En we hebben hem ook die kant van het kadaver niet laten zien. Als hij nu vertelt dat het merk er af was, moet hij zelf dat stuk hebben weggesneden.” Zo is de vlechter van het ijzerwerk voor gewapend beton toch nog in zijn eigen woorden verstrikt geraakt. De officier stond op en achtte de schapediefstal bewezen. Hij hekelde de brutale uitvluchten van deze recidivist, die hij nu zo zwaar mogelijk gestraft wilde zien. „Met die laffe veediefstallen moet het nu maar eens uit zijn. Het zal heus zijn Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks (behalve zater dag) vanaf Westenschouwen, Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse IJldienst te Zierikzee, Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres se”, eveneens op boven genoemd adres bereikbaar. Verdere tran sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a, rechtstreeks naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Breda. Gelegen aan het water. Ideaal voor de watersporter. Klein strand op korte afstand. Jachthaven nabij. Komt en overtuigt Uzelf van de vele voordelen I Komt U vrijblijvend eens kijken bij ons. Rooms-Katholieke kerk Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 9.30 en 11.00 uur. ZEEANEMOONWEG 66 - TELEFOON (01116) 284 OF UITVOERDER: G. KOOMAN - TELEFOON (01116) 567 Terreinaanleg bij bungalows Verzorging van siertuinen Levering graszoden Alle bomen, heesters, Coniferen en vaste planten Maken afrasteringen alsmede tegel werk Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.00 en uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Renesse (Dorpshuis) 18.30 uur. Kerkwerve: 18.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 7