BIOSCOOP S' „Het Niewe Moollenhuys O o 0) 0) (0 o (0 EVENEMENTENLIJST VIS- GERECHTEN MOSSELEN ETEN Van der Weijde F 3-12 augustus 1972 ZIERIKZEF Dinsdag 8 augustus in WINTERSTALLING SPECIAAL ADRES CARAVANS TE KOOP: 3 voor één gulden! Kon. Harmonie Kunst Eer’, Zierikzee Prima hout voor openhaard BIBLIOTHEEK BOEKEN ;t Verkoping te Serooskerke (Schouwen) het openhaar verkopen: zyn ivij cte cLag geopend z£cL. caravanstalling „DE CONCERTZAAL” Frites en groenten e€ff UUfl HflZuWtèöM Zó dua/c.zegqpwze. Vtry 'wwn&tA oüe-cLuun- SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 3* TELEFOON 01110-2773 Zaterdag 5 augustus 20.00 uur Tora! Tora! de Grevelingen, met ballonwed- DINSDAG ZIERIKZEE TOERISTENDAG ..Batman" 16.00 uur Tora! Tora! 20.00 uur le Geen plaatsbespreken i” 57 ANTIEK EN CURIOSA tegenover de molen in Dreischor f voor uw P. J. VAN DAMME TEL. 01115-1410 VOOR DE VAKANTIE Hotel-Café-Restaurant Voor Zaterdag 5 augustus naar in de beurs op het Havenplein t.b.v. o.a.: Gebakken tong Gebakken paling ADVERTEREN IS VERKOPEN uur. de Grevelingen, NOORDGOUWE Telefoon (01112) 491 Entreeprijzen: Kindervoorstelling zaal f 2,50, balcon f 3.00 Avondvoorstelling zaal f 3,50, balcon f 4,50 C. v. d. MALE, Serooskerke Telefoon (01117) 373 BOEKHANDEL OCHTMAN Lange Nobelstr. - Zierikzee Een bankstel, rood met zwart skai; een dressoir en een tafeltje Telefoon (01116) 361. C. J. OOSSE Slikweg 4 - Kerkwerve Telefoon (01117) 202 93 Notaris D. v. d. HOEVEN te Renesse zal op maandag 7 augustus 1972, des nam. 3 uur in het Dorpshuis te Serooskerke (S.) ten verzoeke van de erfgen. van wijlen Mevrouw A. Goemans-Kosten het woonhuis met schuurtje, erf en tuin te Serooskerke (S.) aan de Dijkweg no. 20, kad. bekend gemeente Westerschouwen Sectie D no. 9 groot 14 a 70 ca. Vrij van huur te aanvaarden onmiddellijk na betaling van de koopsom. Totale jaarlijkse lasten 90, Te bezichtigen op zaterdag 5 augustus a.s. tussen 14 en 16 uur en voorts in overleg met de familie J. de Witte, Dijkweg 23 te Serooskerke, alwaar de sleutel te verkrijgen is. Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris (tel. 01116-467). BROUWERSHAVEN Donderdag 3 augustus - Concert in de Ned. Herv. Kerk te Brouwershaven door het Kloetings Kerkkoor o.l.v. Izaak Ruissen; continuo Janny Dieleman, trompet Paul van Bel- zen en orgel Izaak Ruissen. Kaarsverlichting. Toegangsprijs f 2,50 (kinderen tot 14 jaar f 1,25). Aanvang 20.00 4, 5 en 6 augustus - Zeilwedstrijden op Olympische- en aanloopklassen. 7 t/m 10 augustus - Zeilwedstrijden op Yngling Worldcup wedstrijden. Zaterdag 12 augustus - Openluchtavond strijd, kampvuur en lampionoptocht m.m.v. muziekvereni ging „Nut en Uitspanning” uit Zonnemaire en de Boeren kapel „De Gruttepikkers” uit Zonnemaire. Ballonkaarten en lampions ad f 1,verkrijgbaar bij het VVV-kantoor. Aanvang 20.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Woensdag 9 augustus - Rondleiding door de bossen van Slot Haamstede en duingebied Het Zeepe. Vertrek om 10.00 uur begin slotlaan. Kosten f 1,— p.p. Kaarten bij vertrekpunt verkrijgbaar. Donderdag 10 augustus - Rondvaart over de Oosterschelde met de „Zeemeermin” en muziek. Vertrek haven Burghsluis: 19.30 uur, terug 21.15 uur. Aansluitende busdiensten. Boswandeling in de Domeinen onder geleide. Vertrek 9.00 uur, Adr. v. d. Weijdweg, richting Uitzichttoren 2e weg links zie aankondiging ter plaatse). Deelname gratis. DREISCHOR Dinsdag 8 augustus - Orgelconcert in de Herv. kerk door organist Dirk Jansz. Zwart. Aanvang 20.00 uur. OUWERKERK Woensdag 9 augustus - Rondleiding door het vogelbroedge- bied en natuurgebied. Vertrek: 14.00 uur vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. RENESSE Woensdag 9 augustus - Brassband Excelsior uit Kloetinge, wereldberoemd, komt met een meeslepend programma. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 10 augustus - Eindconcert gegeven door onze muziekvereniging ..Luctor et Emergo” vanaf de Kerktoren. Taptoe door dezelfde vereniging. Aanvang 21.00 uur Dorps plein, Renesse. Zaterdag 12 augustus - Optreden muziekvereniging en Ma- jorettencorps uit Bruinisse op dorpsplein, 19.30 uur. Dorpshuis - Zondag 6 aug.: 21.00 „De neven en de nichten” (Duits gesproken), 18 j.; 23.00 „Blue Movie, 18 j. Dinsdag 8 aug.: 19.30 „De neven en de nichten” (Duits gespr.), 18 j.; 21.45 „Blue Movie”, 18 j. Vrijdag 11 aug.: 19.30 „Engeltje wild op liefde” (Duits gespr.), 18 j.; 21.45 „De priester van St. Pauli (Duits gespr.), 18 j. Motel „De Ark” - Maandag 7 aug.: 15.00 „Winnetou en de schat in het zilvermeer”, a.l.; 19.30 „Django de bastaard, 14 j.; 21.45 Kelly’s Heroes”, 14 j. Dinsdag 8 aug.: 10.30 „The love Bug” ,a.l.; 19.30 „Dinosaurussen regeerden de wereld”, 14 j.; 21.45 „The Westside Story”. 14 j. Woensdag 9 aug.: 10.30 „The love Bug”, a.l.; 19.30 „Dinausaurussen regeerden de wereld”, 14 j.; 21.45 „Django de bastaard”, 14 j. Donder dag 10 aug.: 15.00 „De woesteling van Koerdistan (Duits gespr.), a.l.; 19.30 „Commando Attack”, 18 j.; 21.45 „Easy Rider”, 18 j. Vrijdag 11 aug.: 10.30 „Sjors en Sjimmie in het land der reuzen”, a.l.; 19.30 „Easy Rider”, 18 j.; 21.45 Alain Delon en Jean Paul Belmondo in „Borsalino”, 18 j. Dagelijks: Dansen m.m.v. discotheek „De Cycloon” uit Rot terdam, in Dorpshuis; 20.00 uur. NIEUWERKERK Zaterdag 5 augustus - Aktiviteitenprogramma Winkeliers vereniging Nieuwerkerk: 9.30 uur Opening „Markt”, door drumband „De Vier Bannen”; 10.00 uur Officiële opening Markt (waaronder Rommelmarkt); 15.00 uur Mars door het dorp, door Drumfanfare „Excelsior” uit Rotterdam; 16.15 uur Straattekenwedstrijden. Inschrijving hiervoor op de Markt, van 10.00 tot 12.00 uur. Leeftijdsgroepen: 1. tot 6 jaar; 2. 7, 8 en 9 jaar; 3. 10, 11 en 12 jaar; 4. 1216 jaar. 19.30 uur Muzikale Show verzorgd door Drumfanfare „Ex celsior” uit Rotterdam op het sportveld. ZIERIKZEE Zaterdag 5 augustus - Vanaf 10.00 uur Mosseldag. Kon. Harmonie „Kunst en Eer” in de Beurs, Havenplein, muzi kaal opgeluisterd door de Boerenkapel van „Kunst en Eer”. Bioscoop „De Concertzaal” 20.00 uur: „Tora! Tora!”. Dinsdag 8 augustus: Zierikzee Toeristendag (zie advertentie op pagina 12).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 3