verpleegkundigen (mn. of vr.) MAG. ELECTRA BLOEMEN EN TUINCENTRUM KAMPEER- GASFLESJES op het juiste gewicht en tegen de voordeligste prijs. Bloemen brengen vreugde portie sla-saus Wij vullen VOOR VOOR DE BALIE voor de verpleegafdeiingen „O=0=0=0 O o Het ZWEEDSE RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE ZIERIKZEE (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis Schouwen-Duiveland) vraagt Coöp. kolenvereniging E.M.M. - Burgh Houdt de duinstreek schoon SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 7 ons bekende Uw Fleurop-speciaalzaak DRAAGBARE ADVERTEREN IS I VERKOPEN iMMkb. INTtRUORfi’ L.CANTERS POSTSTRAAT ZIERIKZEE U mag altijd zonder enige verplichting onze mooie collectie in ons tuincentrum bezichtigen RADIO'S TAPE RECORDERS T.V. ZWART.WIT EN KLEUR HAAMSTEDE - HOGE ZOOM 20 - TEL. (01115) 1383 alle merken Weelde weg 58 (eerste kruispunt richting Burghsluis). Een schat aan kamerplanten Volop verse snijbloemen Voor de tuin: alle soorten perkplanten in de van kwaliteit Enorme sortering tuinvazen en schalen, tuinbeelden enz. enz. URg Promotiemogelijkheden tot verpleegkundige A en eerste verpleegkundige zijn voor enkelen aanwezig. Dames die (een) kind(eren) te verzorgen hebben zijn eveneens welkom; voor oppas kan worden gezorgd. Bij het vinden van passende woonruimte is door de gemeente(n) mede werking toegezegd. Reiskosten voor dagelijks heen en weer reizen tussen woonplaats en plaats van tewerkstel ling, worden vergoed. Op de werknemers zijn de bepalingen van de Algemene Burgelijke Pensioenswet van toepassing. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de adjunct-directrice. (tel. 01110-2555). De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela ten dozen, conservenblikjes, flessen, papier enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel ,,’t Komt allemaal door die vitaminen, meneer de rechter,” zei de verdachte zenuwachtig, „als ik niet zo’n boel vitaminen had ge geten, dan was er niets gebeurd.” De rechter knikte bedachtzaam want hij is veel gewend. Ook dat vitamine-uitvluchtje schokte hem niet. „Hebt u deze getuige uitgescholden voor koe?” vroeg hij streng, „en hem geslagen met de woorden „dit is sla-saus”? Nu haalde de beklaagde diep adem en begon aan zijn verdediging. Deze debutant was niet op de hoogte dat het ongebruikelijk en zinloos is zich te verdedigen voordat er een straf geëist is en daarom besteedde hij de tijd die de rechter nodig had om even in de stukken te kijken voor het verhaal van zijn misdrijf, dat werd veroorzaakt door een mislukte verjaardag. Buurman Gijs was jarig, en hij had dit slachtoffer uitgenodigd. „We zullen eens ge zond feestvieren samen” had hij gezegd en in een stemming van blij afwachten stapte de verdachte de huiskamer binnen. Meteen echter kwam de eerste strubbeling. Want de buurvrouw zette ter stond alle ramen open en Gijs verzocht beleefd doch dringend het sigaretje uit te doen. Toen de damp was opgetrokken - er was nog helemaal geen damp zei de hoofdpersoon in dit drama - gingen de ramen dicht en schaarde men zich rond de tafel. Daarop begaf buurvrouw zich naar de kelderkast en haalde voor elk een appel. En terwijl de verdachte met lange tanden aan een appel zat te knagen begon Gijs citaten voor te lezen uit een boekje over mo derne voedingsmethoden. ’t Was allemaal nogal barbaars, wat daar in stond, maar wat nu op de verjaardagsviering volgde was nog veel barbaarser. Buurvrouw kwam met een mandje noten en een nijptang, die als notenkraker dienst moest doen. Het duurde maar even, of het verhemelte van de beklagenswaardige beklaagde zag rauw van het noten kauwen en tussen zijn schaarse kiezen zaten allerlei stukjes en velletjes hinderlijk bekneld. Op een verjaar dag is men niet onbeleefd. Daarom gaf hij de gastheer in alles gelijk en kwam tot de overtuiging dat hij al heel wat gezondheid had opgedaan door die appel en die paar noten. „En,” sprak Gijs joviaal, „wat zou je zeggen van iets in 't glas?”. Nu, voor iets in t glas bleek de getergde steeds te vinden en in zijn hart was hij blij dat buurman bij zijn bekering tot rauwkosteter die goede ge woonte tenminste nog niet had laten varen. Er kwam een klein flesje op tafel, waarvan hij aanvankelijk meende dat het elixer bevatte. Maar het bleek later Maggi te wezen. Daarop goot de gulle gastheer in de glazen een troebele substantie, die huisvrou wen spinaziewater noemen. De verdachte heeft er een klein slokje van genomen en toen heeft hij gezegd: „Hier heb je de sla-saus ook nog!” waarop hij de daad bij het woord voegde en al slaande de jarige met de groentensaus doopte tot hij groen zag. „Na zes borrels overkomt me niet wat me nou na één slok spinaziewater is gebeurd!” zei de verdachte plechtig, daarmee aantonende dat de rauwkostvraag wat hem betreft zeer ten nadele van het gezonde voedsel is opgelost. Vijf gulden boete kreeg hij, ondanks zijn ge sputter. „Maar je moest zo’n vent, die je op z’n verjaardag spina ziewater te drinken geeft, eigenlijk levenslang kunnen geven,” dacht de officier hardop, toen de verdachte al buiten stond. ML

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 7