EVENEMENTENLIJST STRANDTENT zeer goede speciaalzaak in fotoartikelen, boekhandel en tabaks- produkten. k Wilt u... Caravan Sprite 400 WAARSCHUWING 27 juli 5 augustus 1972 WARNUNG RECREATIEWONING KLEIN DUIMPJE Erg gezellig! haalt U ctó attgweeêete en zijn wij de gehete deeg geopend. Te koop een stapelbed RIANTE I tLmwe/vwvcw natuAwsteen vuj&uuweak&tJc zfa. ANGORAKATTEN ’n Prettige vakantie „DE PATRIJS’’ de eertjtyde duwc&ewntte een temai mw uttewMijA de MtitoMWiteen ió duw, qqedkctrfc^te zeggen ze! ttdekkwq wij weten we2 Qeten dat wiMen wij u. watiuwt&yk óeit óók zatendaeps GOEDE^KEI KEN er altijd uit SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 unten- 4 TE KOOP Zeer lieve en schone TE KOOP: DISCOBAR te Noordgouwe - Prijs f 60.000,-. SCHARENDIJKE met grote voortent Direct te aanvaarden. in goede staat; 2x2 meter; 2 deuren. Telefoon (01116) 342, tussen 18.00 en 20.00 uur Dagelijks te bezichtigen. Telef. (01112) 348 of (02523) 3467 TE KOOP: Inlichtingen bij Makelaar Edelschaap te Oosterland. Telefoon (01114) 1578. Prijs nader overeen te komen. Te bezichtigen maandagavond 7-9 uur „De Bongerd”, no. 46, Renesse. Te koop: in dorp in Duivelend te koop. Met stamboom, f 250,00. Wit, blauw en zwart. BROUWERSHAVEN 23 t/m 28 juli - Europese Kampioenschappen zeilwedstrijden op de Grevelingen. Ter gelegenheid hiervan in Rest. Jacob Cats” 25 t/m 28 juli, 20.00 uur: discobal. Prijsuitreiking door de burgemeester van Brouwershaven op 28 juli om 20.00 uur. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen ofoch, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. BRUINISSE Vrijdag 28 juli - Vara’s drive-in discotheek in ,,’t Durpsuus” 20.00 uur. Zaterdag 29 juli - 9.00 uur: Internationaal hengelconcours vanaf boten 14.00 uur: Aankomst Grevelingenmeermin in de haven; rondgang door het dorp; 16.00-18.00 uur: mosselen eten op het havenplateau, opgeluisterd met muziek door de Kon. St. Jacob Harmonie uit Antwerpen; 18.30 uur: Voet balwedstrijd Sparta I-Xerxes I, beiden uit Rotterdam. BURGHSLUIS Donderdag 29 juli en 3 aug. - Avondvaart van R.T.M.-boot met zang en muziek. Vertrek Burghsluis 19.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE Zaterdag 29 juli - Country- en Western evenementen van de rijvereniging „Westelijk Schouwen”. Voor belangstellenden is de stoet te bekijken op de volgende plaatsen: Renesse 17.00 uur, vertrek vanaf manege „De Dreef” van de familie Steur te Renesse; Noordwelle tussen 17.30 uur-18.00 uur; Schelphoek 18.00-18.30 uur; Haamstede 22-30-21.00 uur. Zaterdag 29 juli - Muziekavond georganiseerd door Kon. Muziekver „Witte van Haemstede” met medewerking van de muziekver. ..Apollo” uit Nieuwe-Tonge en de muziekver „Concordia” uit Ouddorp. Voorafgaande aan dit concert ma ken de drie verenigingen ieder afzonderlijk een mars door Burgh en Haamstede. Aanvang van de marsen plm. 19.00 uur; en aanvang concert hetwelk plaats vindt op de Bea- trixweide te Haamstede om plm. 20.00 uur. Woensdag 2 augustus - Rondleiding door de bossen van Slot Haamstede en duingebied Het Zeepe. Vertrek om 10.00 uur begin slotlaan. Kosten f 1,p.p. Kaarten bij vertrekpunt verkrijgbaar. Zandbouwwedstrijd op het strand te Westenschouwen, voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Aanvang 13.30 uur Bij slecht weer worden deze wedstrijden ver schoven naar donderdag 20 juli, zelfde plaats en tijd. In schrijving op het strand a f 1,- per kind. Donderdag 3 augustus - Rondvaart over de Oosterschelde met de „Zeemeermin” en muziek. Vertrek haven Burghsluis: 19.30 uur. terug 21.15 uur. Aansluitende busdiensten. Boswandeling in de Domeinen onder geleide. Vertrek 9.00 uur, Adr .v. d. Weijdeweg, richting Uitzichttoren 2e weg links zie aankondiging ter plaatse). Deelname gratis. A. W. COSSEE Wilhelminahoeve, Renesse of Roterdam, tel. 010-183494/186454. Hotel-café-restaurant COLIJNSPLAAT Telefoon (01199) 303 Houdt u aan de volgende voor schriften: Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rub berboot, rubberband, lucht- bed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp, vanaf het strand in zee te begeven. Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk! Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte: SPECIALE VISSCHOTELS Mooi uitzicht op Zeeland- brug en ingang vissershaven TH. P. VAN LAARSCHOT Schwimmen Sie niemals wen es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr ge- fahrlich. DREISCHOR Dinsdag 1 augustus - Orgelconcert in de Herv. kerk door organist Dirk Jansz. Zwart. Aanvang 20.00 uur. OUWERKERK Woensdag 2 augustus - Rondleiding door het vogelbroedge- bied en natuurgebied. Vertrek: 14.00 uur vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. RENESSE Donderdag 27 juli - Het Middelburgs Kamerkoor, o.l.v. Bart Leijnse, nog juist voor hun optreden in Finland, zingt klas sieke en bekende liederen, afgewisseld met orgelsoli door Marianne Leijnse en Adri Karman. Wij zijn bijzonder blij met dit concert. Vrijdag 28 juli - Kinderspelen aangeboden door Parein (De Beukelaer) met ballonwedstrijd voor jongeren van 5 tot en met 13 jaar. Aanvang 14.00 uur. Plaats: strand einde Jan van Renesseweg. (Zie raambiljetten). Woensdag 2 augustus - Arie J. Keyzer, organist van De Doelen te Rotterdam, improviseert over door de aanwezigen op te geven thema’s en melodieën. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 3 augustus - Strandmozaiek voor kinderen tot 14 jaar op het strand einde Jan van Renesseweg. Aanvang 14.00 uur. Dorpshuis - Zondag 30 juli 21.00 en 23.00 „Blue Movie” (18 j.); maandag 31 juli 19.30 en 21.45 „Wat zien ik” 18 j.); vrijdag 4 augustus 22.30 „Wat zien ik” (18 j.). Motel de Ark - Maandag 31 juli 15.00 „Winnetou keert terug” (a.l.); 19.30 „Louis de Funes gaat met de muziek mee” (a.l.; 21.45 „Mash” (18 j.); dinsdag 1 augustus: 10.30 „Louis de Funes gaat met de muziek mee” (a.l.); 19.30 „Mash” (18 j.) 21.45 „Irma la Douche” (18 j.); woensdag 2 augustus: 10.30 „Winnetou keert terug (a.l.); 19.30 „Louis de Funes gaat met de muziek mee (a.l.); 21.45 „Irma la Douche” (18 j.); don derdag 3 augustus: 15.00 „Winnetou en de schat in het Zil- vermeer” (a.l.); 19.30 „Louis de Funes, geluk bij een onge luk” (a.l.); 21.45 „Kelley’s Heroes” (14 j.); vrijdag 4 augustus: 15.00 „Winnetou en de schat in het Zilvermeer” (a.l.); 19.00 „The Love Bug” (a.l.); 21.15 „Louis de Funes, geluk bij een ongeluk” (a.l.). Dagelijks: Dansen m.m.v. discotheek „De Cycloon” uit Rot terdam, in Dorpshuis; 20.00 uur. Es ist verboten sich in einem Raderboot, Kajak Gummi- boot, auf einem Gummirei- fen, Luftbett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. SCHARENDIJKE Donderdag 27 juli - Uitvoering door de muziekvereniging „Crescendo”, Dreischor en „Nieuw Leven”, Ouwerkerk, aan vang 20.00 uur, op de muziektent. Plm. 21.00 uur lampion- optocht. ZONNEMAIRE Donderdag 27 en vrijdag 28 juli, aanvang 19.00 uur en zater dag 29 juli van 14.00-24.00 uur - Grote bazar ten bate van de muziekvereniging „Nut en Uitspanning’, in het vereni gingsgebouw, I. M. v. d. Bijlstraat, Zonnemaire. ZIERIKZEE Dinsdag 1 augustus: Zierikzee Toeristendag (zie advertentie op pagina 12). DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar óók om die van uw buren- vakantiegangers I Breng 's avonds in uw om geving (door uw optreden) rust en sfeer. Laat vooral uw radio een ge not voor u zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving I VOOGT, Korte Weststraat 1, Oosterland. Tel. (01114) 1908.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 3