verpleegkundigen (mn. of vr.) EVENEMENTENLIJST VOETGANGERS! E zon” Tuinbouwliuis „SLUYS EN ZN” wij weten weê fefex! fat u. Cat&n zten.. KERKDIENSTEN 20-29 juli 1972 I 3 voor één gulden! voor de verpleegafdelingen rs G )T BIBLIOTHEEK BOEKEN eet Gereformeerde Kerk Brouwershaven Het ZWEEDSE RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE ZIERIKZEE lk de ybatiuuitfylG wMm bi we u. dat i/xrovt&kefaeH w kjUwlct avL zat&cdag<s duAWt vwwarvz-ijn wij dez&. SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 RENESSE ke 10.00 en veile VOOR DE VAKANTIE se k vraagt LET U SPECIAAL OP DE a” AVONDRONDVAARTEN MET DE R.T.M.-BOTEN BROUWERSHAVEN 23 t/m 28 juli - Europese Kampioenschappen zeilwedstrijden ZIERIKZEE Dinsdag 25 juli: Zierikzee Toeristendag (zie advertentie op pagina 12). 393 Gerei. Gemeente Haamstede (Sluispad) 15.00 uur. Kerk: Haven Noordzijde Aanvangstijden 10.30 en 16.00 uur. BOEKHANDEL OCHTMAN Lange Nobelste. - Zierikzee (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis Schouwen-Duiveland) DREISCHOR Dinsdag 1 augustus - Orgelconcert in de Herv. kerk door organist Dirk Jansz. Zwart. Aanvang 20.00, uur. OUWERKERK Woensdag 26 juli - Rondleiding door het vogelbroedgebied en natuurgebied. Vertrek: 14.00 uur vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. Promotiemogelijkheden tot verpleegkundige A en eerste verpleegkundige zijn voor enkelen aanwezig Dames die (een) kind(eren) te verzorgen hebben zijn eveneens welkom; voor oppas kan worden gezorgd. Bij het vinden van passende woonruimte is door de gemeente(n) mede werking toegezegd. Reiskosten voor dagelijks heen en weer reizen tussen woonplaats en plaats van tewerkstel ling, worden vergoed. Op de werknemers zijn de bepalingen van de Algemene Burgelijke Pensioenswet van toepassing Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de adjunct-directrice. (tel. 01110-2555). Zaterdag 29 juli - Muziekavond georganiseerd door Kon. Muziekver. „Witte van Haemstede” met medewerking van de muziekver. „Apollo” uit Nieuwe-Tonge en de muziekver. „Concordia” uit Ouddorp. Voorafgaande aan dit concert ma ken de drie verenigingen ieder afzonderlijk een mars door Burgh en Haamstede. Aanvang van de marsen plm. 19.00 uur; en aanvang concert hetwelk plaats vindt op de Bea- trixweide te Haamstede om plm. 20.00 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.00 Haamstede (in de Geref. De bepalingen voor voetgan gers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwiel paden zijn, dient men deze te volgen. jWVjl/ ^5ih$ Zaterdag 22 juli - Wandelmars „Schouwen” georganiseerd door de Lions Club. Start Dorpshuis, Renesse. Aanmeldin gen kunnen ook ten V.V.V. kantore geschieden. Aanvang 14.00 uur. Tot en met 15 jaar f 1,50; vanaf 16 jaar f 1,75 (Zie aanplakbiljetten Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 juli - Kermis. Vrijdag 28 juli - Kinderspelen aangeboden door Parein (De Beukelaer) met ballonwedstrijd voor jongeren van 5 tot en met 13 jaar. Aanvang 14.00 uur. Plaats: strand einde Jan van Renesseweg. (Zie raambiljetten). Donderdag 27 juli - Het Middelburgs Kamerkoor, o.l.v. Bart Leijnse, nog juist voor hun optreden in Finland, zingt klas sieke en bekende liederen, afgewisseld met orgelsoli door Marianne Leijnse en Adri Karman. Wij zijn bijzonder blij met dit concert. Dagelijks: Dansen m.m.v. discotheek „De Cycloon” uit Rot terdam, in Dorpshuis; 20.00 uur. Iedere zondagavond - Filmvoorstelling in Dorpshuis; 20.00 en 23.00 uur. Iedere avond maandag t/m vrijdag - Filmvoorstelling motel „De Ark”, Hoogenboomlaan. ÜS U7ZXOT. Hoogezoom 44 - Haamstede - Telefoon 1437 Breng eens een bezoek aan onze verkoophal. Voor elke doe-het-zelf-tuinliefhebber grote keus. Jagershekken - Poortjes Pracht sortering gazonmaaiers, handmotor en electrisch enz. enz. Vogelliefhebbers, vele soorten voer staat voor u klaar. Het ideale adres voor al uw tuinbenodigheden op de Grevelingen. Ter gelegenheid hiervan samenkomst in Rest. „Jacob Cats” op 22 juli, 20.00 uur, met discobal en van 25 t/m 28 juli ’s avonds discobal. Prijsuitreiking door de burgemeester van Brouwershaven op 28 juli om 20.00 uur. BURGHSLUIS Donderdag 20 juli - Avondvaart van R.T.M. boot met zang en muziek. Vertrek Burghsluis 19.30 uur. BURGH-HAAMSTEDE Zaterdag 22 juli - Country- en Westernevenement van de rij vereniging „Westelijk Schouwen”. Voor belangstellenden is de stoet te bekijken op de volgende plaatsen: Renesse 17.00 uur, vertrek vanaf manege „De Dreef” van de familie Steur te Renesse; Noordwelle tussen 17.30 uur-18.00 uur; Schelphoek 18.00-18.30 uur; Haamstede 20.30-21.00 uur. Dinsdag 25 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding (Adr. v. d. Weijdeweg). Kosten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij, mits onder geleide. Kaarten uit sluitend verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haamstede. Woensdag 26 juli - Rondleiding door de bossen van Slot Haamstede en duingebied Het Zeepe. Vertrek om 10.00 uur begin slotlaan Kosten f 1,p.p. Kaarten bij vertrekpunt verkrijgbaar. Zandbouwwedstrijd op het strand te Westenschouwen, voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Aanvang 13.30 uur. Bij slecht weer worden deze wedstrijden ver schoven naar, donderdag 20 juli, zelfde plaats en tijd. In schrijving op het strand a f 1,- per kind. Prestatie wandeltocht ten bate van de restauratie van de Herv. Kerk van Burgh. Begin- en eindpunt Pompstation, Adr. v. d Weijdeweg. Afstanden: 5 en 8 km. Start: tussen 18.00 en 19.00 uur. Kosten: kinderen t/m 12 jaar f 1,50 p. kind; boven 12 jaar f 2,50 per persoon. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een vaantje. Donderdag 27 juli - Rondvaart over de Oosterschelde met de „Zeemeermin” en muziek. Vertrek haven Burghsluis: 19.30 uur, terug 21.15 uur. Aansluitende busdiensten. Boswandeling in de Domeinen onder geleide. Vertrek 9.00 uur, Adr .v. d. Weijdeweg, richting Uitzichttoren 2e weg links zie aankondiging ter plaatse). Deelname gratis. Lampionoptocht met medewerking van de muziekkorp sen van Burgh-Haamstede en Renesse. Start bij de W. G. Bootlaan in Burgh. Zie verder artikel hierover in deze bad- courant. Vrijdag 28 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 25 juli). 9.30 en 10.00 en Rooms-Katholieke kerk Haamstede:, zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 9.30 en 11.00 uur. SCHARENDIJKE Donderdag 27 juli - Uitvoering door de muziekvereniging „Crescendo”, Dreischor en „Nieuw Leven”, Ouwerkerk, aan vang 20.00 uur, op de muziektent. Plm. 21.00 uur lampion optocht. ZONNEMAIRE Donderdag 27 en vrijdag 28 juli, aanvang 19.00 uur en zater dag 29 juli van 14.00-24.00 uur - Grote bazar ten bate van de muziekvereniging „Nut en Uitspanning', in het vereni gingsgebouw, I. M. v. d. Bijlstraat, Zonnemaire. uur. kerk): 19.00 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Renesse (Dorpshuis) 18.30 uur. Kerkwerve: 18.00 uur. Geref. Kerk Renesse: 19.00 uur (gez. dienst in de Herv. kerk). Haamstede: 8.30, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brou wershaven: 11.00 uur en 17.00 uur. Zondag 23 juli 1972 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30 en 19.00 uur; 20.30 uur Duitse dienst. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Se- rooskerke: 10.00 uur. en 19.00

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 3