I I Zeer vele attracties! f l 'f Hoog- en laag water x X All-in badininton- vakantietournooi i Gezond wandelen goed doel I voor een IVesitatie-wandeltocht te Zonnemaire VEILIG VERKEER VERENIGINGSGEBOUW I. M. d. Bijlstraat, Zonnemaire v. Lampionop tocht Bui rgh-Haa ms t ede SPREEKUREN ARTSEN LIJST VAN AUTODEALERS X X y Y BODEDIENSTEN Bezienswaardigheden HAAMSTEDE DE BADCOURANT 21 JULI 1972 No. 7 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven 22—30 23.34 voor 14.00-24.00 van uur Spiegels BADCOURANT E. Op de grote parkeerplaats te Westenschouwen. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 17.24 18.19 19.05 19.47 20.24 20.57 21.30 22.03 22.37 13.02 13.45 14.27 15.08 15.41 16.13 16.46 Haamstede: Spreekuur doktoren G. A. M. Stenger en C. v. d. Ha ve, Burghseweg 56 van 7.00-8.00 uur voor inwoners, van 8.00-9.00 uur voor badgasten en van 16.00-17.00 uur. Bovendien op de camping „Duinhoeve” van 10.00- 10.30 uur (vapaf 1 juli). De Lionsclub „Schouwen-Dui- veland” organiseert op 22 juli a.s. een wandeltocht voor jong en oud vanaf het dorpshuis in Renesse. De president van de Lionsclub (not. Karsten) zal om 2 uur n.m. daartoe het startsein geven voor zowel de 10 km als de 15 km. Inschrijvingen kunnen plaatsvinden a raison van f 2,- p.p. (tot 16 jaar f 1,75 p.p.) bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede, Renesse en Zierikzee en 1 uur vóór vertrek aan het startbu reau (Dorpshuis Renesse). Aan een ieder die de tocht vol brengt zal een fraaie medaille uitgereikt worden. Grote Bazar i. de muziekvereniging „Nut en Uit spanning" (jubileum 100-jarig bestaan) Brouwershaven: Spreekuur arts W. J. Terpstra, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Teler. (01119) 280. TANDARTS Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag-' en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur. (Don derdag geen spreekuur). A. In de nieuwbouw wijk van Haamstede bij het postkantoor. B. Op de Ring in Haardstede. C. Op de Ring in Burgh. D. Op de Badweg te Nieuw Haamstede. Wie goed en veilig wil rijden, kijkt heel veel in de buitenspie gels Zorg dat ze goed staan om een maximaal zicht naar achte ren en langs de wagen te geven. Houd ze schoon en blijf niet rij den met verweerde of gebarsten spiegels. juli 1972 Hoogwater 11.09 12.08 0.36 1.25 2.10 2.53 3.33 4.03 4.37 Laagwater 4.48 5.49 6.36 7.17 7.54 8.28 9.02 9.36 10.10 Ten bate van de restauratie van de Hervormde kerk wordt op woensdag 26 juli een wan deltocht gehouden. Het is niet zomaar een wandeltocht, maar een soort natuurpuzzletocht, waarbij men gewezen wordt op alles, wat er groeit en bloeit in de Domeinen. Men kan starten tussen 18.00 en 19.00 uur en men heeft de keuze tussen een korte wandeling (ongeveer 5 km) en een langere (ongeveer 8 km). De kosten bedragen: kinderen t/m 12 jaar f 1,50; boven 12 jaar f 2,50. Na afloop ontvangt iede re deelnemer een vaantje. Er wordt naar gestreeft om op de navolgende plaatsen een tractor met wagen(s) neer te zetten, waar de kinderen tot ongeveer 8 uur terecht kunnen. Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en J. Thies. Spreekuren van 8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur. Spoedgevallen tel. (01116) 280, b.g.g. 659 of 759. Scharendijke: Spreekuur arts W. J. Terpstra: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-11.30 uur. Ford - Fa. Glerum, Zierikzee, telef. (01110) 2281. Morris - Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. Mazda - Fa. Legemate, Zierik zee, telef. (01110) 2686. Austin, Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. - Fa. Remeeus, Ouwer- kerk, telef. 01114) 1473. Volkswagen.- Fa. Slager, Brou wershaven, telef. (01119) 344. Citroen Fa. H. Wandel, Nieu- werkerk, telef. (01114) 1487. Datsun - Fa. M. van Dijke, Nieu- werkerk, telef. (01114) 1482. Fiat - Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 2112. Simca-Chrysler Automobiel bedrijf Nieuwerkerk N.V., Nieu- wekerk. Opel, Vauxhall - Fa. Akkerdaas, Noordgouwe, telef. ,01112) 347. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (OHIO) 364. N.S.U. - Fa. Van Dijke, Nieu werkerk, telef. (01114) 364. Peugeot - Garage Mol, Schud- debeurs bij Zierikzee, Klooster- weg 44, tel. (01110) 3059; Fa. Elenbaas, Bruinisse, tel. (01113) 1267. Mercedes, DAF, Simca, Audi - Fa. Gilijamse, Renesse, telef. (01116) 370. Wie kan meedoen? Meisjes en jongens tot en met 16 jaar. Dames en heren re- creatiespelers van 17 tot en met 35 jaar. Dames en heren re- creatiespelers boven 35 jaar. Dames en heren die in kompe- titieverband spelen. Toyota Garage Dijkman, Haamstede, tel. (01115) 1446 en 1533. Buitenboordmotoren: Johnson, Evinrude, Seagull - Watersport en caravanbedrijf Blom, Hoge- weg 26, Burgh, telef. .'01115) 1328. ten bate van Wat is all-in? A. Voor een meerprijs van f 10,- p.p. krijgt u in het restaurant geserveerd: ’s morgens koffie en gebak. 2 concumpties naar keu ze, koffietafel soep, broodjes, 3 soorten beleg, kroket en 2 x koffie), ’s middags thee en ge bak. B. Voor een meerprijs van f 20,- p.p. krijgt u geserveerd: de kof fietafel en consumpties vermeld bij A plus diner (soep, karbo nade c.q. schnitzel, frites, sla, doperwten, appelmoes en ijs) en 2 consumpties. C. Voor alle deelnemers ’s avonds een gezellige dansavond in het restaurant. Donderdag 27 en vrijdag 28 juli aanvang 19.00 zaterdag 29 juli De Stichting Sportcentrum Schouwen-Duiveland organi seert in samenwerking met de Badmintonclub Zierikzee een All-In Vakantie Badminton Tournooi!!! Op zaterdag, 5 augustus 1972, aanvang 10 uur. In de sporthal van het Sportcentrum „Onder dak" aan het Groeneweegje te Zierikzee. x •f V Y v v l Bovendien is aan elke bij het VW aangesloten camping ge vraagd hun medewerking te verlenen. Voorts zullen ter opluistering van dit evenement de muziek corpsen van Burgh-Haamstede en van Renesse hun medewer king verlenen. Lampions zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de tent van Kerk en, Recreatie en het VVV- kantoor te Burgh-Haamstede tegen 50 cent per lampion com pleet met stokje en kaarsje. De start der optocht zal plaats vinden bij de W. G. Bootlaan en zal ontbonden worden bij het postkantoor te Haamstede, na dat de beide muziekkorpsen nog enkele nummers ten gehore hebben gebracht. Wij hopen op een grote belang stelling. x I y y y y y i Bodedienst Rademaker. Haam stede. Dagelijks (behalve zater dag) vanaf Westenschouwen, Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse IJldienst te Zierikzee, Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres se”, eveneens op boven genoemd adres bereikbaar. Verdere tran sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a. rechtstreeks naar Amsterdam. Rotterdam, Den Haag en Breda. Op donderdag 27 juli a.s. zal er, als het weer het toelaat, we derom een lampionoptocht plaats vinden. We hopen dan weer, evenals vorig jaar, de me dewerking te krijgen van een aantal landbouwers die zo vriendelijk willen zijn hun trac tor met 1 of 2 platte wagens ter beschikking te stellen. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur.-^Toe gang gratis. Er staat een btfsje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. Gravensteen. Mol - Foto- en kunsttentoonstelling. Werk van leden van „Delta-Foto’ en Hans Götze. Beeldhouwwerk van Ad Braat, keramiek van Tessa Braat, schilderwerk van Jan P. Jongschaap en G. H. Breetvelt. Entree f 0,55 p.p., f 1,- per gezin. Maandag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur. Bovendien op dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. uur en Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd vóór 1 au gustus bij de Sporthal, Groene weegje. tel. 01110-3690, Zierik zee of bij de heer M. Wieringa, Teelinckstraat 4, Zierikzee. Hoe wordt er gespeeld? Volgens de reglementen badmintonwedstrijden. Bij vol doende deelname wedstrijden in 5 nummers, t.w.: damesen- kelspel, herenenkelspel, dames- dubbelspel, herendubbelspel en gemengddubbelspel. Wat kost deelname? Bij deelname aan 1 nummer (inclusief shuttle en recht van zwemmen in het overdekte zwembad voor één zwemperio- de) f 5,-. Bij deelname aan 2 nummers (eveneens inclusief shuttle en gebruik zwembad als boven vermeld) f 7,50. Bij deel name aan 3 nummers (eveneens inclusief shuttle en gebruik zwembad als boven vermeld) f 10,-.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1