Boetiek bar „öe ouöe zeef STOUT Modehuis WITTE POMPEN WAtepqeuzenspel kwaliteits vlees en vleeswaren Slagerij H. BOUWMAN Burgh - telefoon 01115-1213 Kapsalon „Cora” vlug-klaar artikelen Zonnig en warm STUDIO AMFORA RENESSE KERKDIENSTEN WAARSCHUWING Weststraat 8 Haamstede WARNUNG Mevrouw N. C. HANSE VEILIG VERKEER Textiel Gereformeerde Kerk Brouwershaven Kerk: Haven Noordzijde Aanvangstijden 10.30 en 16.00 uur. TUINBOUWHUIS SLUYS EN ZN. Voor een gezellig avondje uit naar Country- en westernevenement in Westersehouwen Houdt U van gezellig winkelen? Ga dan eens naar bad, strand, sport- en vrijetijdskleding handwerken en fournituren huishoud- en woningtextiel Zierikzee-Haamstede tegen de historische achtergrond van de Zierikzeese havenpoorten SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 9 Daaraan kunnen wij u niet helpen! Wél echter aan Zondag 16 juli 1972 unten- Alleen volgens afspraak STOUT super benzine normaal benzine mengsmering en olie Sfeervol Zeeuws interieur met veel antiek Prettige bediening Open haardvuur Spiegels Wie goed en veilig wil rijden, kijkt heel veel in de buitenspie gels. Zorg dat ze goed staan om een maximaal zicht naar achte ren en langs de wagen te geven. Houd ze schoon en blijf niet rij den met verweerde of gebarsten spiegels. Alle soorten dranken Cocktails, snacks enz. Geopend vanaf 20.00 uur Nette kleding vereist Houdt u aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk! Provincialeweg 18 P. C. KOOMAN MORIAANSHOOFD telefoon (01117) 379 Hoogezoom 44 - Tel. 1437 - Haamstede Noordstraat 10 HAAMSTEDE Telefoon (01115) 1727 P.S. Opgelet: Vanuit de Westhoek richting Zierikzee links afslaan voor de molen en daarna weer rechts. Want wij brengen een uitgebreide collectie in: aan de weg voor de aparte coiffure en vlotte bediening Rooms-Katholieke kerk Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 17.00 en 19.00 uur, zon dag 9.30 en 11.00 uur. Daar wij nog zelf slachten en vele worstsoorten zelf maken, zoals kookworst, hamworst, eigen ham, boter- hamworst, gebraden rollade, fricandeau, rosbief, lever, pekelvlees en zoutarm rookvlees en ’s woensdags: boerenleverworst en preskop. Verder zijn wij zo modern dat wij een keur van hebben, b.v. slavinken, hamburgers, sausijsjes, tar taar, rollettes, Gelderse schijven, roomschnitzels, Deense schnitzel, Alpen schnitzels, nasi en bami, kuikenbouten en salades. Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30 en 19.00 uur; 20.30 uur Duitse dienst. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendjjke: 11.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Se- rooskerke: 11.00 uur. gezamenlijke maaltijd bij de ma nege’ van de vereniging aan de Kloosterweg met andere bizarre optredens. De donateurs, de niet rijdende leden en de introdu- cé(e)s worden daar dan ver wacht, eveneens verkleed in de stijl van het voornoemde westen Voor belangstellenden is de stoet te bekijken op de volgende plaatsen Renesse, 17 uur ver trek; Noordwelle tussen 17.30- 18.00 uur; Schelphoek 18.00-18.30 uur; Haamstede 20.30-21.00 uur. Het spel kan uitstekend worden gevolgd op de Scheepstimmer- dijk, hoek Grachtweg. Tenslotte vermelden wij nog het zgn. Admiraalzeilen, dat op za terdag 15 juli zal plaats vinden op de Oosterschelde voor de uitmonding van het Havenka naal te Zierikzee. De commissa ris der koningin zal bij die gele genheid als „admiraal” fungeren W. H. K. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rub berboot, rubberband, lucht bed of enig ander tot drjjven geschikt voorwerp, vanaf het strand in zee te begeven. Talrijke toeristen in de West hoek van Schouwen en ook vele burgers van Zierikzee zullen nog onbekend zijn met het be staan van de stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten. Waarschijnlijk zullen zij na 14, 15 en 16 juli beter geïnformeerd zijn. Op deze dagen zal ge noemde stichting nl. haar jaar lijkse reünie houden, ditmaal te Zierikzee. Ongeveer honderdvijftig ronde- en platbodemschepen (schepen van historisch type), zullen en kele dagen aan het havenkanaal, de Nieuwe Haven en de Oude Haven, alsmede aan de Vissers- dijk een fleurig aanzien geven. Van de evenementen, die de reünie omgeven, mag met na druk worden genoemd een Wa- tergeuzenspel met schepen en geschut, dat op vrijdagavond (14 juli), ’s avonds half tien bij het Havenpoortencomplex te Zierik zee zal worden opgevoerd. Het belooft een uitermate boeiend schouwspel te worden. Midzomer, 22 juli, moet voor een ruiter, amazone, sympatiserend lid of donateur van de rijvere- niging „Westelijk Schouwen” in de gemeente Westersehouwen een belangrijke dag van dit jaar worden. De natuur biedt veel moois en is op zijn top van ont wikkeling. De country- en wes- terndag, zoals deze besproken is op de algemene ledenvergade ring j.l. 22 februari, valt op 22 juli. De ruiters en amazones worden verzocht om kwart voor vijf (precies) in de namiddag bij de manege „De Dreef” van de fa milie Steur te Renesse aanwezig te zijn met paard of pony. Er wordt een rit gehouden, waarbij de kleigronden, de „karrevel- den”, de boomgaarden, bos, zee armen en waterpartijen aange daan worden. Hierbij blijven dennebos en strand een keer buiten de route. De bedoeling is dat een ieder, in de stijl van het oude wilde wes ten getooid aankomt zetten. Om ongeveer negen uur is er een Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte: Geref. Kerk Renesse: 19.00 uur (gez. dienst in de Herv. kerk). Haamstede: 8.30, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brou wershaven: 10.30 uur en 17.00 uur. Schwimmen Sie niemals wen es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr ge- fahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak Gummi- boot, auf einem Gummirei- fen, Luftbett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. Geref. Gemeente Haamstede (Sluispad): 10.00 en 15.00 uur. RING 29 - NOORDWELLE Telefoon (01116) 435 19.00 Haamstede (in de Geref. Betontegels in diverse maten Siergaas (ook gekleurd) Vlechtwerk Puntdraad Roestvrij droogdraad, elke lengte Gedr. koemest Compost Tuinturf Potgrond Gazonzaad Gazonmaaiers en -sproeiers Vele soorten tuingereedschappen Tuinnetten Plastiek voor broeira- men en onderzeil in uw tent Koolteer Groene glas- carboleum Bruine carboleum Bestrijdingsmiddelen voor tuin- en kamerplanten Luchtband-kruiwagens Rietmatten Tonkinstokken Gecreosoteerde palen enz. enz. Komt en ziet, wat Tuinbouwhuis u biedt. Wilt U een uitgebreide collectie zien Dan ook naar STOUT, Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.00 en uur. kerk): 19.00 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Renesse (Dorpshuis)9.30 en 18.30 uur. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 9