Boetiek WOTTI STOUT Modehuis POMPIM Slagerij H. BOUWMAN Burgh - telefoon 01115-1213 kwaliteits vlees en vleeswaren een spekbokking Kapsalon ..Cora*' vlug-klaar artikelen Zonnig en warm VOOR DE BALIE STUDIO AMFORA RENESSE Mevrouw N. C. HANSE Textiel Weststraat 8 Haamstede Zierikzee-Haamstede l bad, strand, sport- en vrijetijdskleding handwerken en fournituren huishoud- en woningtextiel Houdt U van gezellig winkelen? Ga dan eens naar Voor een gezellig avondje uit naar bar „öe ouöe zeep TUINBOUWHUIS SLUYS EN ZN. P.S. Opgelet: Vanuit de Westhoek richting Zierikzee links afslaan voor de molen en daarna weer rechts. SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 9 Daaraan kunnen wij u niet helpen! Wél echter aan f Alleen volgens afspraak STOUT super benzine normaal benzine mengsmering en olie aan de weg Wilt U een uitgebreide collectie zien Dan ook naar STOUT, Prettige bediening Open haardvuur Alle soorten dranken Cocktails, snacks enz. Geopend vanaf 20.00 uur Nette kleding vereist Potgrond Vele soorten voor broeira- Groene glas- I' Provincialeweg 18 P. C. KOOMAN MORIAANSHOOFD telefoon (01117) 379 Noordstraat 10 HAAMSTEDE Telefoon (01115) 1727 Want wij brengen een uitgebreide collectie in: Daar wij nog zelf slachten en vele worstsoorten zelf maken, zoals kookworst, hamworst, eigen ham, boter- hamworst, gebraden rollade, fricandeau, rosbief, lever, pekelvlees en zoutarm rookvlees en ’s woensdags: boerenleverworst en preskop. Verder zijn wij zo modern dat wij een keur van hebben, b.v. slavinken, hamburgers, sausijsjes, tar taar, rollettes, Gelderse schijven, roomschnitzels, Deense schnitzel, Alpen schnitzels, nasi en bami, kuikenbouten en salades. Sfeervol Zeeuws interieur met veel antiek „Ha, Ha,” lachte de lange magere man in het ruitjespak vals. „Daar heb je ’m nou, die uitgekauwde spekbokking „U bent nog niet aan de beurt om iets te zeggen”, zei de rechter. „Maar u kunt al wel een bonnetje krijgen wegens belediging”, voegde de officier daaraan toe. Indien ooit in de wereldgeschiedenis een mens op een bokking heeft geleken dan was het de persoon die vervolgens voor de groene tafel trad. Hij zweeg en keek vissig naar de bedrijvig schrijvende griffier. „Hebt u deze man met een schoen geslagen?” vroeg de rechter. „Ik weet nergens van, meneer de edelachtbare”, zei de bokking zalvend en met trillende adamsappel tegen de griffier. „U kunt gerust tegen mij spreken”, maande de rechter, „meneer daar zal alles wel secuur opschrijven.” „Jazeker, edelachtbare rechter”, zei de bokking weer tegen de griffier. „Kunt u niet naar deze kant spreken vroeg de rechter verstoord „Ha, ha, hij is zo scheel, dat-ie het z’n linkeroog in z’n rechterves- sieszak kijkt”, lachte de lange magere weer. „U hebt hier te zwij gen als u niets wordt gevraagd. En anders wacht u maar zo lang op de gang”, zei de rechter streng. De lange bleef stil. „Nou ziet u es. wat voor ’n loeder dat hij is”, sprak de vissige, weer tegen de officier. „Houdt uw mond”, zei de rechter met kracht, „anders zal de behandeling worden voortgezet buiten uw tegenwoordigheid „Dan gaan ik met verstek in beroep I” dreigde de bokking, die nu minder vissig begon te worden, naar de griffier. „Stilte klonk het, en de rechter sloeg een stukje van de parelmoeren versiering uit de hamer. Toen kwam de lange magere man met het ruitjespak aan de beurt. „Hij”, wees hij in de richting van de verdachte, „moet altijd van zijn vrouw de ramen lappen. En dan loenst hij altijd maar bij ons naar binnen, net zo-as-tie nou naar die meneer de schrijver zit te staren. Dat werkt toch zeker op een mens z’n zenuwen, meneer de rechter. Dat zou uwes toch ook niet kunnen velen „Bepaald u zich tot uw onderwerp”, verzocht de rechter. „Heeft hij u met die schoen geslagen, ja of neen”. „Netuurlijk, netuurlijk, ha. ha lachte de lange alweer. „Hij had z’n schoenen buitenstaan want daar magt-ie niet mee binnen van z’n vrouw. Eigenlijk is die vrouw al straf genoeg, meneer d,e edelachtbare. Je hoeft ’m d’r geeneens een boete bij te geven. Mot je zo’n coloradokever zien staan daar I” En tegelijk wees hij op een enigszins paars aanlo pend vrouwspersoon, dat in een houding als een keulse pot de publieke tribune voor een groot deel in beslag nam. „Kom d’r maar is hier, broek met botten, dan zal ik je op je magere tro nie. Verder kwam ze niet, want de parketwacht ontruimde de tribune en bracht de keulse pot naar de gang. „Heeft hij u met een schoen geslagen of niet herhaalde de rechter weer. „Dat zal ik u nu is haarfijn uitleggen”, antwoördde de getuige. „Dat vraag ik niet. Heeft hij u een klap met een schoen gegeven of niet riep de rechter, die aan het eind van zijn geduld kwam. Maar helemaal mocht hij zijn geduld niet verliezen, want zonder deze getuige had hij geen bewijs. „Jazeker, nou. zo'n bult, ha, ha”, lachtte de lange weer, terwijl hij zijn beide vuisten op zijn hoofd drukte om aan te tonen, hoe opzettelijk en gewelddadig de ramenzemende vissige hem wel met die schoen had geraakt. „U schijnt ’t nogal leuk te vinden”, merkte de officier misprijzend op. „Hij is gek” verduidelijkte de bokking rustig in de richting van de griffier. De rechter hield zich, alsof hij niets hoorde. „U hoort, wat de ge tuige zegt”, zei hij. „Ik wou, daddu die kop had gezien”, luidde het verbazingwekkende antwoord, ,,’t Was net de Weduwius.” „Dus u erkent nu, dat u de getuige hebt geslagen concludeerde de rechter. „Nou en of. ’t is alleen niet hard genoeg gegaan”, vond de bokkingman. „Maar waarom hebt u dat dan straks niet bekend „Toen stond mijn vrouw toch op de tribune antwoordde de verdachte ver ontwaardigd, voor het eerst de rechter aankijkend, omdat hij de officier zocht. Een maand voorwaardelijk kreeg hij en veertig gulden boete. „Zal lastig ramen zemen wezen in de bajes, met al die ijzers d’r voor, ha-ha”, meende het ruitjespak toen zij broederlijk samen het zaal tje uitgingen. voor de aparte coiffure en vlotte bediening RING 29 - NOORDWELLE Telefoon (01116) 435 Hoogezoom 44 - Tel. 1437 - Haamstede Betontegels in diverse maten Siergaas (ook gekleurd) Vlechtwerk Puntdraad Roestvrij droogdraad, elke lengte Gedr. koemest Compost Tuinturf Gazonzaad Gazonmaaiers en -sproeiers tuingereedschappen Tuinnetten Plastiek men en onderzeil in uw tent Koolteer carboleum Bruine carboleum Bestrijdingsmiddelen voor tuin- en kamerplanten Luchtband-kruiwagens Rietmatten Tonkinstokken Gecreosoteerde palen enz. enz. Komt en ziet, wat Tuinbouwhuis u biedt.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 9