I verpleegkundigen (mn. of vr.) l EVENEMENTENLIJST ft I wij wéten u/tf wij wi&ten Aetcc Staag óvft zatewda^i ■zijn wj degefate dag geopend voor de verpleegafdelingen KERKDIENSTEN le DE BADCOURANT LIJST VAN AUTODEALERS Belangwekkend concert in Ridderzaal Slot Haamstede zaterdag 8 juli 1972 - 20.15 uur Gereformeerde Kerk Brouwershaven Kerk: Haven Noordzijde Aanvangstijden 10.30 en 16.00 uur. Het ZWEEDSE RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE ZIERIKZEE SPREEKUREN ARTSEN qcredJcwiolte vMMd- week van 8—15 juli 1972 SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 i vraagt le k i” Zondag 9 juli 1972 10.00 en g n ZIERIKZEE Dinsdag 11 juli: Zierikzee Toeristendag (zie advertentie op pagina 12). BURGH-HAAMSTEDE Zaterdag 8 juli - Concert in de Ridderzaal van het Slot Haamstede. Aanvang: 20.15 uur. Dinsdag 11 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. Vertrek 19.00 uur vanaf het pompstation van de waterleiding (Adr. v. d. Weijdeweg). Kosten f 1,p.p., kinderen tot 10 jaar vrij, mits onder geleide. Kaarten uit sluitend verkrijgbaar bij V.V.V.-kantoor Burgh-Haamstede. Woensdag 12 juli - Rondleiding door de bossen van Slot Haamstede en duingebied Het Zeepe. Vertrek om 10.00 uur begin slotlaan. Kosten f 1,p.p. Kaarten bij vertrekpunt verkrijgbaar. Donderdag 13 juli - Rondvaart over de Oosterschelde met de „Zeemeermin” en muziek. Vertrek haven Burghsluis: 19.30 uur, terug 21.15 uur. Aansluitende busdiensten. Vrjjdag 14 juli - Excursie naar de broedkolonie van de zil vermeeuwen. (Zie verder vermelding bij dinsdag 11 juli). OUWERKERK Zaterdag 8 juli - Politiehonden-demonstratie op het sport veld. Aanvang: 14.30 uur. Woensdag 12 juli - Rondleiding door het vogelbroedgebied en natuurgebied. Vertrek: 14.00 uur vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. Geref. Gemeente Haamstede (Sluispad) 15.00 uur. 9.30 10.00 en en (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis Schouwen-Duiveland) Promotiemogelijkheden tot verpleegkundige A en eerste verpleegkundige zijn voor enkelen aanwezig. Dames die (een) kind(eren) te verzorgen hebben zijn eveneens welkom; voor oppas kan worden gezorgd. Bij het vinden van passende woonruimte is door de gemeente(n) mede werking toegezegd. Reiskosten voor dagelijks heen en weer reizen tussen woonplaats en plaats van tewerkstel ling, worden vergoed. Op de werknemers zijn de bepalingen van de Algemene Burgelijke Pensioenswet van toepassing. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de adjunct-directrice. (tel. 01110-2555). f i i uw om optreden) Haamstede: Spreekuur doktoren G. A. M. Stenger en C. v. d. Ha ve, Burghseweg 56 van 7.00-8.00 uur voor inwoners, van 8.00-9.00 uur voor badgasten en van 16.00-17.00 uur. Bovendien op de camping „Duinhoeve” van 10.00- 10.30 uur (vanaf 1 juli). Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en J. Thies. Spreekuren van 8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur. Spoedgevallen tel. (01116) 280, b.g.g. 659 of 759. Scharendij ke: Spreekuur arts W. J. Terpstra: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-11.30 uur. Brouwershaven: Spreekuur arts W. J. Terpstra, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Teler. (01119) 280. TANDARTS Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur. (Don derdag geen spreekuur), Rooms-Katholieke kerk Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 17.00 en 19.00 uur, zon dag 9.30 en 11.00 uur. Toyota Garage Dijkman, Haamstede, tel. (01115) 1446 en 1533. Geref. Kerk Renesse: 19.00 uur (gez. dienst in de Herv. kerk). Haamstede: 8.30, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.00 en 10.30 uur. Brouwershaven: 10.30 uur en 16.00 uur. Ford - Fa. Glerum, Zierikzee, telef. (OHIO) 2281. Morris - Fa. Ista, Oosterland, telef. (01114) 1495. Mazda - Fa. Legemate, Zierik zee, telef. (01110) 2686. Austin, Volvo - Fa. Noordhoek, Burgh, telef. (01115) 1458. B.M.W. - Fa. Remeeus, Ouwer- kerk, telef. 01114) 1473. Volkswagen - Fa. Slager, Brou wershaven, telef. (01119) 344. Citroen - Fa. H. Wandel, Nieu- werkerk, telef. (01114) 1487. Datsun - Fa. M. van Dijke, Nieu- werkerk, telef. (01114) 1482. Fiat - Fa. J. van der Wekken, Zierikzee, telef. (01110) 2112. Simca-Chrysler Automobiel bedrijf Nieuwerkerk N.V., Nieu- wekerk. Opel, Vauxhall - Fa. Akkerdaas, Noordgouwe, telef. ,01112) 347. Renault - Fa. Braai, Zierikzee, telef. (01110) 364. N.S.U. - Fa. Van Dijke, Nieu werkerk, telef. (01114) 364. Peugeot - Garage Mol, Schud- debeurs bij Zierikzee, Klooster- weg 44, tel. (OHIO) 3059; Fa. Elenbaas, Bruinisse, tel. (01113) 1267. Mercedes, DAF, Simca, Audi - Fa. Gilijamse, Renesse, telef. (01116) 370. RENESSE Zaterdag 8 juli - Finale camping-voetbaltoernooi. Aanvang: 18.30 uur. Maandag 10-, dinsdag 11- en donderdag 13 juli - Driedaagse wandeltocht. Inleggeld voor drie dagen: boven 12 jaar f2,50, onder 12 jaar f 1,50. Voorverkoop: maandag 10 juli vanaf 9.00 uur ’s morgens. Start: V.V.V.-kantoor; afstand 8 km: 19.15 uur, afstand 12 km: 19.00 uur. Laatste avond feeste lijke inhaling door de muziekvereniging „Luctor et Emer- go” (ongeveer 21.00 uur). Woensdag 12 juli - 8.00-13.00 uur: Speciale feestmarkt en Nationaal standwerkersconcours. Veel gratis waardebonnen, ballonnen en vlaggetjes. Internationale zangdienst m.m.v. kindergroep uit Wup pertal, orgel, fluit, trompet. Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 14 juli - 18.00 uur: Damesvoetbal „Astoria” (Rotter dam) tegen „Bremhoeve” op voetbalveld Laone; 19.00 uur: Nederlandse schaatskernploeg tegen „Schouwen” op voet balveld Laone. Dagelijks: Dansen m.m.v. discotheek „De Cycloon” uit Rot terdam, in Dorpshuis; 20.00 uur. Iedere zondagavond - Filmvoorstelling in Dorpshuis; 20.00 en 23.00 uur. Iedere avond maandag t/m vrijdag - Filmvoorstelling motel „De Ark”, Hoogenboomlaan. BROUWERSHAVEN Vrijdag 7 juli - Concert in de N.H. kerk door de Handbell Ringers and Singers uit Michigan (U.S.A.). Programma: po pulair klassieke muziek. Kaarsverlichting. Toegangsprijs f 4,(kinderen f 2,Aanvang: 20.00 uur. Buitenboordmotoren: Johnson, Evinrude, Seagull - Watersport en caravanbedrijf Blom, Hoge- weg 26, Burgh, telef. '01115) 1328. ra 5 Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.00 uur. Haam stede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.15 en 19.00 uur; 20.30 uur Duitse dienst. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 9.30 uur. uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Serooskerke: 10.00 uur. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.00 en uur. kerk): 19.00 uur. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. 9.00 en 19.00 Haamstede (in de Geref. DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar óók om die van uw buren- vakantiegangers Breng 's avonds in geving (door uw i rust en sfeer. Laat vooral uw radio een ge not voor u zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving I Vier eindexamen-studenten van het „muzieklyceum” te Amster dam werden uitverkoren om in Polen een concerttournée te maken. Het zijn: de zangeres Marjanne Kweksilber, de vio list Hans Wijnberg en de pia nisten Jan Slothouwer en Ed Spanjaard. Hun successen werden in de Poolse pers als volgt geboek staafd: „geestdrift bij het pu bliek door een diep begrip voor de composities en voor de geest rijke vertolking” en „een musi ceren, dat doordacht en vaak zelfs verbluffend werkt”. Deze jonge, zeer getalenteerde musici willen met een aantal concerten in ons land de geld middelen verzamelen om de aankoop van een goede hobo voor een Pools collega mogelijk te maken .deviezen zijn n.l. daarvoor in Polen niet beschik baar). De kunstenaars concerteren voor dit goede doel en ook an deren zorgen gratis voor de ruimte, de piano, de stoelen, enz. Van de belangstellende muziek minnaars wordt verwacht, dat zij royaal in de buidel tasten; de concerten moeten ongeveer f 4000,- opbrengen, wil de har- tewens van de Poolse hoboïst vervuld kunnen worden. Het doel is dus sympathiek, de uitvoeringen zullen bepaald boeiend zijn, de entourage is zeer fraai. Het programma ten slotte bevat werken van Mon teverdi, Moessorgski en Eisler voor zang; Pijper en Ravel voor viool met piano en pianowerken van Ravel („Miroirs”) en Skrja- bin. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 11.00 en 17.00 uur. Renesse (Dorpshuis) 18.30 uur. Kerkwerve: 18.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 3