vliegen is een fascinerende belevenis s Wilt u Waarschuwing Hoog- en laag water Bezienswaardigheden KERKDIENSTEN DE BADCOURANT Gereformeerde Kerk Brouwershaven Kerk: Haven Noordzijde Aanvangstijden 10.30 en 3.00 uur of 5.00 uur. ’n Prettige vakantie CAMPING- VOETBALTOLRNOOI haalt U er altijd uit M 30 juni 1972 Mo. 4 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Zondag 2 juli 1972 12.51 Foto Berge '41 BADCOURANT Met nadruk wordt er op ge wezen dat het VERBODEN is VUREN te stoken op het strand en in de duinen. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.40 11.22 12.14 0.42 1.36 2.34 3.46 5.04 6.07 13.10 14.06 15.13 16.31 17.45 18.46 5.00 5.38 6.20 7.03 7.53 9.03 10.20 11.40 0.17 zondag 10.00 uur. Renesse: terdag 17.00 en 19.00 uur, dag 9.30 en 11.00 uur. naar boven te gaan. Doorgaans komt die voort uit onwetend- Ze staan elkaar aan het van uur. en en 1 t/m 9 juli 1972 Hoogwatei- 17.09 17.51 18.34 19.17 20.15 21.32 22.58 Laagwater 23.08 23.52 Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.00 en 19.00 uur. Haamstede (in de Geref. kerk): 19.00 uur. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen ofoch, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant waaruit U een keus kunt maken. druk dat hij is terechtgekomen in de maalstroom der getijden. Eenmaal boven heerst evenwel opperste rust. Hemelse rust, zou je kunnen zeggen. De ther miek (lust en leven van een zweefvlieger) voelt aan als een boot, die bonkend over de bo dem van een rivier holderdebol- dert. Het went echter zéér gauw. En dan is er eigenlijk maar één nadeel: dat je van geen ophou- de weet en telkens wéér die machige, heersende, majestueu ze vlucht over de duinen, de bossen en het strand van wes telijk Schouwen wilt maken. „Je zou er al je vakantiecenten in willen steken", zeggen de se rieuze vakantievliegers, van wie er talloze voor altijd zijn ge wonnen voor het zweefvliegen, en die dan ook elk jaar vele malen terugkomen Zo gaat het evenwel niet bij ie dereen. Vice-voorzitter Bom: „Bij velen is er een zekere angst om in een zweefvliegtuig mee Geref. Kerk Renesse: 19.00 uur (gez. dienst in de Herv. kerk). Haamstede: 8.30, 9.30, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.00 en 10.30 uur. Brouwershaven: 10.30 uur en 15.00 uur. Rooms-Katholieke kerk Haamstede: zaterdag 19.00 uur, za- de nabij gelegen boerderij zon- f’ DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingenkosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij za ia o Tar i rvzxl <"xox x—x 1—x «x—, —3 de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. ken. Daarom mag je als vlieger ook nooit méér doen dan je kan. Je moet de grens van je capa citeit goed kennen.” Zo dragen de toeristen er toe bij, dat de Vliegclub Haamstede in stand gehouden kan worden. Het mes snijdt echter aan twee kanten: de vliegclub heeft niet alleen de toerist nodig, doch ook andersom. De toerist heeft ook de zweefvliegers nodig, want als recreant op een zomerse morgen de gouden vogels door de lucht ziet zweven, weet hij: „Het is goed weer. Er is geen regen, weinig wind'/ een goed zicht". Het zien va» ode zweefvliegtui gen is voor G doorsnee-toerist een graadmx>tér voor de weers gesteldheid. ,Een zweefvlieger betekent: goéd weer vandaag. Zweefvliegclub en toeristen: ze kunnen 'vkaar niet missen. Geen d HUIB BOOGERT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. op het Sportveld der V.V. Re nesse a/d Laone. Om de Renesse Cup 1972 wor den de volgende wedstrijden gespeeld: Dinsdag 4 juli: Oase-Duinhoe- ve/Karavaan; Wilhelminahoeve- Transparant; Julianahoeve-In- ternationaal. Woensdag 5 juli: Duinhoeve/Ka- ravaan-Wijde Bliek; Transpa- rant-Bremhoeve; Internationaal -Bonafide. Donderdag 6 juli: Oase-Wijde Bliek; Wilhedminahoeve-Brem- hoeve; Julianahoeve-Bonafide. Vrijdag 7 juli: Halve finale. Poule winnaar A-Winnaar C. Poule winnaar B-camping „Schouwen” (Cupwinnaar 1971). Zaterdag 8 juli: Wedstrijd om 3e en 4e plaats. Finale. Alle wedstrijden beginnen om 18.30 uur en duren 2 x 15 min. Entree f 1,-. Kinderen f 0,50. Tijdens het toumooi wordt t.b.v. het Rode Kruis afd. Wes- terschouwen de wedstrijdbal elke avond verloot. Loten op het veld verkrijgbaar a f 0,25. Geref. Gemeente Haamstede (Sluispad): 10.00 en 14.30 uur. heid. hek van het vliegveld vaak goed gek te maken. Als ze el kaar dan goed hebben opgejut, stapt er altijd wel iemand met de meeste bravoure naar voren om eens mee te gaan. Zo iemand herken je natuurlijk direct. En meestal zit het dan goed fout”. „Natuurlijk voel je je de eerste keer bij het opstijgen niet zo lekker. Maar dat gaat gauw ge noeg over. Ik heb het nog maar één keer meegemaakt, dat ie mand consequent zei: daar krij gen ze mij nooit meer in”, aldus de heer Bom, die verder zegt dat juist in deze gevallen de vlieger een grote zelf-discipline moet opbrengen: „Je moet dan bijzonder attent zijn als vlieger. Een fout kun je niet meer her stellen. Je mag geen fouten ma- Chr. Geref. Kerk Haamstede: 11.00 en 17.00 Renesse (Dorpshuis): 9.30 18.30 uur. Kerkwerve: 10.00 18.00 uur. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. HAAMSTEDE (VLIEGVELD). - Het zijn ondermeer de toeristen die de Vliegclub Haamstede in leven houden. De Vliegclub Haamstede is een conglomeraat van veraf en dichtbij wonende leden, die met zijn allen (38 vliegende en 17 niet-vliegende leden) de kostbare sport van het zweefvliegen beoefenen. Hun werk is spectaculair, al lij ken ze dat zelf niet te beseffen. Ze hebben immers te doen met kisten die per stuk zo’n 20 a 30.000 gulden kosten en dit dure speelgoed doet je eerder je ver- antwoordelijkhid beseffen, dan het gevoel dat je spectaculair bent. Dat de leden van de Vliegclub Haamstede als het geld voor het onderhoud van materieel (ad f 150.000) en aankoop van nieu we uitrustingen niet zelf kun nen bekostigen, is daarmee dui delijk gesteld. Daarom is de hoop van de Vliegclub o.m. op de toeristen gevestigd. Zo’n 900 avontuurlijke va- kantiebezoekers (of: vakantie- zoekende avonturiers?) laten zich jaarlijks tegen een vergoe ding van f 15,- per keer naar boven brengen om te genieten van de ongekende Sensatie, dat je op de wereld kunt neerkij ken. Er is belangstelling genoeg voor dit soort vakantievermaak. Vice-voorzitter de heer A. M. Bom uit Burgh zegt daarover: „We hebben er als Vliegclub een groot geluk aan, dat we midden in een recreatiegebied zitten. Er zijn jaarlijks vele honderden durvers, die een vlucht wel eens willen meema ken. Hoeveel toeristen we hier mee per zomer een plezier kun nen doen, is natuurlijk afhan kelijk van de weersgesteldheid, maar na de genoemde 900 treedt al gauw het verzadigingspunt in. En dat gerekend tegen f 15,- de man, dat is toch altijd mee genomen voor de zweefclub”. Het is voor een leek altijd even wennen in een zweefvliegtuig. Voor wie het spectakel van het „oplieren” van zo’n zweefvogel wel eens gadegeslagen heeft, lijkt het eenvoudig: kabeltje vastmaken, optrekken, en los maken op het juiste moment. Die schijn is evenwel het voor recht van de toeschouwer. Wie de moed opbrengt om eens mee te vliegen, ervaart (zeker als hij wat bang is uitgevallen) een heksenketel. De „kist” wordt met een angstaanjagende snel heid van 10 a 15 meter per se conde de lucht ingesnokt, en dat geeft de leek de bange in- Ned. Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.30 en 20.30 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 9.30 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Serooskerke: 10.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1