I BLOEMEN EN TUINCENTRUM KERKDIENSTEN Bloemen brengen vreugde EVENEMENTENLIJST Caravanstalling Apollo XV maakte meer en betere foto’s dan vorige missies PPWO '4 r j J j SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 8 Uw Fleurop-speciaalzaak O P. J. van Damme janwioRfr Gereformeerde Kerk Brouwershaven Rund-, paard- en varkensvlees Dagelijks 1 e Specialiteit in Zeeuwsche worst KERKDIENSTEN STOUTEN ’S HAAMSTEDE - HOGE ZOOM 20 - TEL. (01115) 1383 i RENESSE 19.00 uur. Groenewoud 18 - Haamstede tegen voordelige prijzen Dinsdag 4 t/m vrydag 7 juli - 19.00 uur: Voetbalcampingtoer- nooi, sportpark te Renesse. Kerk: Haven Noordzijde Aanvangstijden 10.30 en 3.00 uur of 5.00 uur. Ein Schönheidstag für Sie, gnadige frau! Alle schönheitsbehandlun- gen nach Wahl am Samstag von 9.30 bis 18.00 Uhr. Mevrouw V. MONTEBAN esthéticienne STIVAS, In stituut „Plus Belle”, Rotter dam - Saune-Beautyfarm „Biomare”, Haamstede. Tel. afspraak: (01115) 1306, b.g.g. (010) 113289. Een SCHOONHEIDSDAG voor U, mevrouw! Alle schoonheidsbehandelin- gen naar keuze op zaterdag van 9.30 tot 18.00 uur. Zondag 11 juni 1972 U mag altijd zonder enige verplichting onze mooie collectie in ons tuincentrum bezichtigen Bezoekt de te Brouwershaven Enorme sortering tuinvazen Rooms-Katholieke kerk Haamstede: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur. Renesse: za terdag 19.00 uur, zondag 9.30 uur. Zaterdag 8 juli - 15.00-16.00 uur: Rondgang muziek met majo rettekorps uit Stampersgat. 18.30 uur: Finale voetbalcam- pingtoernooi (18.30 uur om 3e en 4e plaats, 19.30 uur om le en 2e plaats), met opluistering van mu ziek en majorettekorps uit Stam persgat. vers voorradig kwaliteit Een schat aan kamerplanten Volop verse snijbloemen Voor de tuin: alle soorten perkplanten in de van ons bekende kwaliteit Geref. Gemeente Haamstede (Sluispad): 10.00 en 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10.00 en 15.00 Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur. Rund-, paard- en varkensslagerij OOSTERLAND Telefoon (01114) 1401 Molenweg 38 des zondags, in onze fraaie 14e eeuwse groots Gotische „Sint Ni- colaaskerk”, welke tot een der be langrijkste voorbeelden van Noord- franse kerkbouw in Zeeland ge rekend mag worden. Het imposante monument heeft zeer oude kruisgewelven en draagt de sporen van „de beeldenstorm”. De kerk bevat voorts een schitte rend gerestaureerd orgel en een sierlijk kansel. Voor uw huisdieren extra mager paardenpoulet Geref. Kerk Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 11.00 en 17.00 uur. gelijk te maken. De beelden van de panorama camera hebben een formaat van 414 bij 45.24 inch. Ieder beeld omvat een maangebied van on geveer 1314 bij 211 mijl. Op aarde zou dit een afstand bete kenen van Washington naar New York City. Ook stereo werd niet vergeten. De panorama-camera fotogra feerde nl. voor dit doel hetzelf de gebied steeds 2 maal, echter iedere keer uit een andere hoek. Op de maan zelf werden - be halve de t.v. camera - 3.16 mm Maurer filmcamera’s, 3 Hassel- blad 70 mm camera’s en een 35 mm Nikon camera gebruikt. Al deze camera's verwerkten Ko dak film. Voor het eerst werden op de maan foto’s gemaakt gedurende de periode dat het maanopper vlak afgewend was van het zon licht. Voor deze opnamen ge bruikte men Kodak 35 mm high speel recording film, type 2485. en schalen, tuinbeelden enz. enz. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 9.00 en uur. Zaterdag 17 juni - 20.00 uur: Concert „Luctor et Emergo” van Renesse, kiosk Dorpsplein. De volgende gegevens werden verstrekt door de heer J. Brink mann, chef van het fotografisch laboratorium in het NASA cen trum in Houston (U.S.A.). Van een fotografisch standpunt uit gezien is de Apollo XV mis sie tot nu toe de meest succes volle maanexpeditie geweest. Er werden niet alleen meer came ra’s dan voorheen gebruikt, er werden ook meer foto's en films gemaakt dan op alle vorige tochten tezamen. Meer dan 12 procent van het maanopper vlak werd gefotografeerd. Hier voor werd meer dan 3 km Ko dak film gebruikt. Het ontwikkelen, dupliceren, etc. van de gebruikte 7 soorten kleuren en zwart/wit films be tekende een gigantisch werk. De gemaakte foto’s zullen ge bruikt worden voor het ver vaardigen van meer nauwkeu rige maankaarten; voor het ver der bestuderen van de bewe ging van de maan t.o.v. de aar- Ned. Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 9.30 en 19.00 uur. Renesse: 9.30 uur. Noordwelle: 10.45 uur. Scha- rendgke: 9.30 uur. Brouwersha ven: 9.30 uur. de en t.o.v. zijn eigen as; voor het bestuderen van de zwaarte kracht van de maan en voor het kiezen en voorbereiden van toe komstige nieuwe landingsplan- nen. Het dienstcompartiment van de Apollo XV combinatie was dit keer voorzien van een ruimte voor speciale wetenschappelijke instrumenten. Gedurende het op een gemiddelde hoogte van 90 km rond de maan cirkelen, wer den door 3 camera’s vanuit de ze ruimte foto’s gemaakt. De panorama-camera alleen verwerkte reeds 6700 ft. Kodak Panatomic X en Plus X lucht film. Een speciale Fairchild karte- ringscamera belichtte 1500 ft. Panatomic X film. 500 ft. 35 mm Plus X luchtfilm werd belicht door een camera, welke op de sterren was gericht. De beide laatst genoemde camera’s werk ten gesynchronieerd, teneinde een juiste positie-bepaling mo- F j

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 8