DUINWANDELING Li Br Mm De DE BADCOURANT haalt IJ er altijd uit VOOR DE ZOMER „Schouwen-Duiveland”-route ’n Prettige vakantie 5 Is 5 2 AUGUSTUS 1968 No. 8 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke eilandelijke J. VIERGEVER uw buren- i- 'iii/1/rrri/ii/inirifiuirirn BADCOURANT ..Piaesenuus” te Dreischor. Kapellenkrans-kerk Brouwershaven. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Och- man. oostbus 1. Zierikzee. Rijdt met matige snelheid. Zelfs al zijn de moderne auto banden ontworpen voor hoge snelheden, te hard rijden produ ceert teveel hitte waardoor de banden sneller slijten. rust en schoonheid ervaart men eveneens in de omgeving van Ouwerkerk (gemeente Duive- land), het in 1953 door de wa tersnoodramp zo zwaar getrof fen dorp, wat thans beschikt over een prachtig in opkomst zijnd recratiegebied. De „Schouwen-Duiveland"-rou- te voert U ook langs diverse verharde en zeer fraaie polder wegen, waar men op bijzondere wijze kennis maakt met een ruimtelijke sfeer, die men elders in ons land moeilijk zal kunnen vinden. Schouwen-Duiveland-route- kaarten zijn verkrijgbaar op ons V.V.V.-kantoor. LanifiS het smalle zandpad, dat zioh tussen de duinovergangen door het duin slingert, is het altijd goed wandelen. Het voert ons langs duindoorn en ligus ter, waartussen hier en daar forse meidoorns en vlierstrui ken. ABewtei vliegen zijn er nog de tah'ijkste bezoekers. Nu valt het niet, mee om in de vliegenwe- reld een beetje thuis te raken. Daar zijn dikke boeken, een goede-loupe en heel veel geduld voor nodig Het beste wilt het nog met een paar zweefvliegen (ukken. En die ziet men heel vaak op div. bloemen. Heeft zo’n zweefvlieg vier gele leng testrepen op de rug, dan heet hij pendelzweefvlieg. Anderen hebben het achterlijf versierd met twee rijen Turkse maan tjes. Zijn deze maantjes geel dan zijn het bessenzweefvliegen, terwijl de halvemaanzweefvlieg witte maantjes draagt. En dan zijn, er nog vele andere zweef vliegen, die men vooral op de vloeisichermen van de beren klauwen tegenkomt. Ook de wilde rozen beginnen te bloeien. In het duin zijn dat vaafc egelantieren, die meestal wat pittiger van kleur zijn dan de ihondsrozen. die er eveneens staan. Het valt niet mee die twee, rozen uit elkaar te houden. Hen. beste gaat het nog aan de geur van de bladeren. Die van de egelantier rieken lekker naar zure appels, terwijl bij de hondsroos geen bijzondere geur te ontdekken valt. Echte duinroosjes zult U wel niet tegenkomen, want die zijn in onze duinen heel schaars. Zij zijn trouwens al uitgebloeid. Sommige roosjes zien er maar Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kcpem paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen of.... och, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. erg gehavend uit. Uit vele bloemblaadjes zijn hele stukken weggevreten. Dat. doen de ro zenkevertjes. die ook wel juni- kevers genoemd worden Het zijn vrij kleine bruine kevers, die men in deze tijd nog al eens te genkomt. Ook het behangersbij- tje heeft het op de rozen ge munt. Dat bijtje knipt grote ronde stukken uit de bladeren. Hij eet die stukken niet op, maar behangt er de wanden van zijn nestje mee. Niet alleen op de bloemen zien wij insekten, ook op het kale zand zitten er. Wa- tervlugge groene zandloopke- vers rennen er voor ons uit. Grote roofvliegen loeren er op buit. En laag over de grond vliegen rode woekerbijen op zoek naar de nestjes van de bruine zandbij t jes, waarin zij hun eieren deponeren. En soms schiet er plotseling een duin- hagedis. die wij uit zijn zonne bad opgeschrikt hebben, voor onze voeten. Prachtige dieren zijn dat, vooral de groen ge kleurde mannetjes. En vlug dat zij zijn. Probeer maar niet zo’n hagedis bij de staart te grijpen, dat lukt toch bijna nooit. En zou U nog vlugger dan het ha gedisje zijn, dan werd het nog een fiasco. Alleen de staart zou U in de hand houden, want als 5 óók om die van 5 vakantiegangers! Breng 's avonds in uw om geving (door uw optreden) I en Brouwershaven De V.V.V.-afdeling Burg-Haam- stede vestigt gaarne de bijzon dere aandacht op, de in het jaar 1965, door de A.N.W.B. uitge stippelde „Schouwen-Duive- land”-route. De duidelijke bewegwijzering dezer route voert U zowel langs de meest markante punten van de Westhoek, als b.v. de oude burchten „Slot Haemstede” en „Slot Moermond", als door ver schillende dorpen van typische historische schoonheid. Voorbeelden hiervan zijn de kleine bijzonder mooie stad Brouwershaven en het karak tervolle Dreischor. Zeer bijzondere zij daarbij gepakt worden, dan breekt die gewoon af. Hinder hebben zij daar niet van, want bij de eerst volgende vervelling komt er weer een nieuwe staart, al is die dan niet zo lang als de oude. Maar dat komt mettertijd ook weer goed. Over enkele weken worden de duinhellingen hier nog mooier, want dan gaan de wilgenroos jes bloeien. Hele hellingen zijn dan rood gekleurd van de slan ke bloemtrossen. In de dalen staan dan honderden paarse kattenstaarten en gele wederik. Dan wemelt het er van de vlin ders. Koolwitjes, zandoogjes, kleine vossen en atlanta’s vlie gen er dan rond. En daartussen ontdekt u dan misschien wel de oranje lucerovlinders, die uit het zuiden naar ons land geko men zijn. Natuurlijk ziet u langs dit pad ook vogels. Hoog boven het duin zweven de zilvermeeuwen en een enkele stormmeeuw, die er veel op lijkt, maar wat kleiner van stuk is. En dan is ook kans op een grauwe kiekendief, die ergens in het dichtste doorn- struweel zijn horst heeft. En in de struiken zingt misschien nog een late nachtegaal, terwijl er zeker de talrijke grasmussen te horen zijn. En wie scherp vaff oor is, zal de fijne ratelzang van de sprinkhaanrietzanger wel eens horen. En er is nog veel meer te bele ven langs dat smalle zand paadje. z. s 5 s DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust iiiaz öiHon Izimrlznron moor w 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ s s s

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1