TUINCENTRUM JONKER GASFLESJES RIJPAARDEN Om mee te nemen: en EVENEMENTENLIJST kunstnijverheid Fa. Gebr. Lokker ZEE SPORTVISSEN Snackbar Plein ten Hoog- M voor kamer en tuin laag water „Het Schouwse Broodje” KERKDIENSTEN tijdens Mosselfeest Zierikzee Oosterse* en buitenlandse Altijd volop snijbloemen op de Oosterschelde met speciaal daarvoor ingerichte salon-motorschepen. Vertrek uit de haven van Burghsluis. (Zie onze folders). Kampeerders opgelet JOH. KIK ZOON VERHUUR VAN „Mosselloop” J. L. HANSE 5 JULI 1968 No 4 Brouwershaven 10.00, HAAMSTEDE Zuidstraat 1 Tuinkabouters Bambi’s - Zonnewijzers enz. U kunt vrij rondkijken op ons bedrijf (01115) 415 In het seizoen ook Noordstraat 32, Haamstede BADCOURANT IhURflORfl (3 minuten vanaf het Havenplein) Perzische tapijten Grote keuze! Nw. Boogerdstr. 1-5, Zierikzee, iel. 2086 HOGEZOOM 20 - HAAMSTEDE - Telef. (01110)383 300 meter voorbij het station R.T.M. in de grootst mogelijke sortering zilvermeeuw- Vertrekpunt 12.42 13.44 14.39 15.32 16.23 17.06 Katholischer Gottesdienst in Deutscher Sprache: vom 30 Juni bis am 11 August: Renesse: Sonntag 8 Uhr; Haam stede: Sonntag 11.30 Uhr. Vertrekplaats: Maireweg richting vuur toren rechts 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Aanm.: C. J. Moermond, Kloos- terweg 52, Haamstede, telefoon (01115) 620. (Bij hotel „Witte van Wij vullen alle merken Camping-Gaz - Vapa-Gaz, enz. Thuis afgehaald 3O°/o korting Ring 15 - Haamstede n.m. 22.58 n.m. 16.38 17.40 18.35 19.27 20.18 21.10 22.00 22.47 Tuinvazen, schalen en bloembakken, waaronder Spaans- en VUURROOD aardewerk 7 juli-13 juli Hoogwater vm. 10.27 11.39 0.07 1.10 2.07 3.00 3.53 4.39 Afspraken aldaar of tèlefonisch Gunstige prijzen! Laagwater v.m. 4.01 5.05 6.05 6.57 7.50 8.42 9.31 10.18 Rijpaarden te huur voor prachtige tochten door de duinen, bossen en over ’t strand, met of zonder begeleiding. Zondag 7 juli 1968 Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 9.30 en 19.00 uur; zondags school (23 juni t/m 11 aug.), aan vang 10.00 uur. Renesse: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 19.00 uur, Serooskerke: 11.00 u. Scharendijke: 10.00 uur. Brou wershaven: 9.30 uur. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Zierikzee krijgt er een sportieve attractie bij en dat op een hoog tijdag in het seizoen, namelijk de dag van het grote mossel feest: donderdag 11 juli. Voor de eerste maal wordt dan een hardloopwedstrijd gehouden over drie kilometer, waarvoor de passende titel „Mosselloop” is bedacht. De Mosselloop wordt georga niseerd door de s.v. „Deita- Sport”. Er kan reeds vanaf he den bij de plaatselijke V.V.V. voor dit evenement worden in geschreven. Aan de mosselloop kan worden deelgenomen door jong en oud in de leeftijd vanaf vijftien jaar. Voor de winnaars worden twee fraaie bekers be schikbaar gesteld. Eén beker door het Mosselfeestcomité voor de winnende heer, de beker voor de eerst aankomende da me wordt geschonken door de Amstelbrouwerij. Alle deelne mers die het traject binnen de vastgestelde tijd van een half uur weten te volbrengen krijgen bovendien een aardige herinne ring aangeboden. De start van de hardloopwed strijd vindt ’s avonds om acht uur plaats op het Havenplein. Dé volgende route is vastge steld: Appelmarkt, Poststraat, Weststraat, het Slingerbos in z’n geheel via Touwbaan naai de Oude Haven en verder via Havenpark naar de finish Ha venplein. Behalve bij de V.V.V. kan op de dag van het mossel feest van 6.30 tot 7.30 uur wor den ingeschreven in de Graan- beurs van het Huis van Nassau. Haemstede”). Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 17.00 uur (in de Geref. kerk). Geref. Kerk Haamstede 9.00 uur, 10.30 uur en 17.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Brouwershaven: 10 en 2.30 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstraat 34) 9.00, 10.00, 15.00 en 19.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerwegj 14.30 en 19.00 uur. R.K. Kerk Haamstede: Toeristenkerk O.L. Vrouw op Zee, Serooskerkseweg 2. Van zondag 30 juni t/m 11 augustus: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur, zondag 11.30 uur Deutsche Messe. Van 17 augus tus t/m 8 september: zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse: Toeristen kerk „De Ark”, Hoogenboom- laan. Van 30 juni t/m 11 augus tus: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 9.30. 11.00 en 19.00 uur, zondag 8.00 uur Deutsche Messe. Van 17 augustus t/m 8 septem ber: zaterdag 19.00 uur, zondag 9.30 en 11.00 uur. Zierikzee: Wil- librorduskerk, Hoge Molenstr. Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur (lat. zang). HAAMSTEDE/BURGH Zaterdag 6 juli - Beatrixweide 20.00 uur. Concert door Noors jeugd-muziekcorps en door Kon. Harm. „Witte van Haemstede’’. Toegang gratis. Maandag 8 juli - Filmvoorstel lingen zaal Bom, om 14.00, 19.00 en 21.15 uur. Dinsdag 9 juli - Excursie naar de zilvermeeuw-broedplaatsen. Vertrekpunt: Pompstation Adr. v. d. Weijdeweg. Kaarten bij de V.V.V.’s. 20.00 uur. Ned Herv. kerk Haamstede. „Ontmoeting” door ds. E. J. N. Kronenberg m.m.v. The Bethserum Singers uit Oost-Souburg. Woensdag 10 juli - 13.30 uur. „De boer op”. Speciale busex cursie naar agrarisch Schou- wen-Duiveland. O.a. bezoeken aan gemechaniseerde boerderij en en veeteeltbedrijven. Kaar ten V.V.V. (f 3,50 p.p.) 10.00 uur. Wandeling door bos en duinbezittingen van het Slot Haemstede. Start bij ingang slot. (Niet gratis). 18.00 uur. Wandeltocht door fraai duingebied en landelijke weggetjes. Afstand” 15 km. Kaarten bij V.V.V.. Na afloop herinneringskruis. 14.00, 19.00 en 21.15 uur film voorstelling in zaal Bom. Donderdag 11 juli - 9.00 uur. Morgenwandeling door de den- nebossen van het Domeingebiéd. Start Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk Pompstation. Duur 2 uren. 14.00, 19.00 en 21.15 uur film voorstelling'in zaal Bom. Vrijdag 12 juli - 19.00 uur. Ex cursie naar de broedplaatsen. Pompstation Adr. v. d. Weijde weg. Kaarten bij de V.V.V.’s. SCHARENDIJKE Dinsdag 9 en dinsdag 16 juli - Filmavonden in Herv. Ver.-geb., 20.00 uur. Elke donderdagavond, 20.00 uur: dia-avonden Deltawerken in het Herv. Ver.-geb. (t/m 15 augus tus), 20.00 uur. Elke maandag- en vrijdagavond: Bibliotheek in het Herv. Ver.- geb., 19.00-19.30 uur. Zaterdag 6 juli - 19.30 uur: Zangavond m.m.v. „Sursum Cor- da” en het Herv. kerkkoor te Haamstede. RENESSE Vrijdag5 juli - Rekreatiegebouw „De Ark”: Cabaret/dansant m. m.v. Ted de Braak en Rita Ho- vink; Dancing Apollo, Laone met „The New Black and White”; Film in het Dorpshuis: „Straatmuzikanten” (Dik en Dun), „Le Grand Restaurant”, „Liefdesnachten in de Aaiga”; Strandpastoraat (Wilhelmina- hoeve): Volleybalcompetitie. Zaterdag 6 juli - Concert Har- moniever. „Crescendo” te Drei- schor; Kindermiddag in Dorps huis: clowns, goochelkomiek, In- dianenspel, enz.; Dansen in het Dorpshuis met de „Just married Soul Machines” uit Breda; Re kreatiegebouw „De Ark”: Dan sen met „The Entertainers”; Dancing „Apollo”, Laone met „Universal Delight”. Zondag 7 juli - Film in Dorps- Steursweg 4 - Haamstede Halve Haanf 2,75 Uitgebreid Russisch ei f 2,25 Huzaren Salade f 1,50 huis: „Samen uit, samen thuis”; Hengel wedstrijd „De Krabbe”, Kijkduin, 5 uur. Maandag 8 juli - Dansen Dorps huis; Dancing „Apollo”, Laone met „The Nicols”; Strandpasto raat (Wilhelminahoeve): Voet balwedstrijd voor veteranen (’s avonds). Dinsdag 9 juli - Strandpastoraat (Wilhelminahoeve): Kinderker- mis ('s avonds); Film in Dorps huis: „Samen uit, samen thuis”, „Mijn prinses”; Dancing „Apol lo”, Laone met „The Nicols”. Woensdag 10 juli - N.H. kerk: Internationale zangdienst o.l.v. ds. Baks uit Kruiningen: zang en muziekgroep uit Wüppertal, „The Bethserum Singers uit O.- Souburg, Kees Groenleer (orgel) Strandpastoraat (Wilhelmina hoeve): Vossenjacht en kampr vuur; Dansen in Dorpshuis met „The Jesters” uit Rijswijk; Dan cing „Apollo”, Laone met „The Nicols”; Wandelmars 15 km) door de mooie omgeving van Re nesse, georganiseerd door V.V.V. Na afloop uitreiking heripne- ringsmedaille. Vertrek 18.00 uur vanaf V.V.V.-kantoor. Donderdag 11 juli - Ballonop- tocht met muziek (gevulde bal lons gratis verkrijgbaar op de campings); Dansen in Dorpshuis met „The Multi Colour Sounds”; Strandpastoraat (Wilhelmina hoeve): ’s middags strandfiguur- wedstrijd, ’s avonds film; Dan cing „Apollo”, Laone met „The Nicols”. Vrijdag 12 juli - Strandpasto raat (Wilhelminahoeve) Volley balcompetitie; Rekreatiegebouw „De Ark”: Cabaretier Herman ’t Hart en Anita Roco, dansen met „The Entertainers”; Dan cing „Apolloo”, Laone met „The New Black and White”. ZIERIKZEE Zaterdag 6 juli - Oriënteringsrit m.c. „Sparta”, voor auto’s, mo toren en scooters, over Schou- wen-Duiveland. Lengte route 60 km; gem. snelheid 30 km'uur. Start: 14.01 uur bij autospuiterij Kort, Banninklaan, Zierikzee. Woensdag 10 en donderdag 11 juli: Visserij dagen; donderdag: 20.00 uur Mosselloop over de Zierikzeese wallen. Inschrijvin gen bij de V.V.V.’s in de West hoek en „Huis van Nassau” te Zierikzee. BRUINISSE Donderdag 18 juli - Groot zee- hengelconcours (zie adv. vol gende week). Van 16 t/m 20 juli: Herdenkingsfeest 500-jaar Brui- nisse.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1