WITTE ft w I I I s I RIJPAARDEN BI K o B en Ons fruit I HOGERHEIJDE’S VISHANDEL Hootg- Circus Toni Boltini komt! laag water Specialiteit: Bezienswaardigheden H EVENEMENTENLIJST i autodealers Lijst van ;wa- E. JONKER Tank ook bij de KERKDIENSTEN 5 te OUWERKERK Prachtig uitzicht hij de CAISSONS J. L. HANSE SI VERHUUR VAN X Excursie meeuwenkolonie 9H ZIERIKZEE - HAAMSTEDE 5 21 JUNI 1968 No. 2 Brouwershaven Binnenkort bent u hooggeëerd! DENKT IN UW VAKANTIE uw om- 'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzxzxzxz-zz’5 34): (01115) 415 Bezoekt n.m. Diverse soorten verse vis Gepelde garnalen Zalmslaatjes Telefoon (01110) 575 BtDCOURIHT Noordgouwe: Garage Akkerdaas: Opel. Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, MOL 13 - ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2831 Provincialeweg 18 P. C. KOOMAN PAVILJOEN DE VIER BANNEN 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 13.07 13.49 14.28 15.06 15.46 16.24 16.57 niet alleen om de nachtrust van uw óók om die van uw buren- Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. groente- en fruithandel bier en frisdranken Renesse: K. J. Goedbloed: Citroën, Pan hard. Fa. W. Giijamse: D.A.F., Simca, Mercedes en D.K.W. i Brouwershaven Garage Slager: Volkswagen. Vertrekplaats: Maireweg richting vuur toren rechts Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115)566 Steursweg 4 - Haamstede n.m. 18.28 19.05 19.41 20.11 20.47 21.28 22.07 Katholischer Gottesdienst in Deutscher Sprache: vom 30 Juni bis am 11 August: Renesse: Sonntag 8 Uhr; Haam stede: Sonntag 11.30 Uhr. Warm gebakken vis Gerookte paling Gestoomde makreel Hollandse Nieuwe Zaterdag 29 juni - Concert Fan farecorps L. et E. uit Renesse. Natuurwandeling in de bossen en rondom het slot Moermond. Kaarten verkrijgbaar bij V.V.V. 22.45 I Dansen in het Dorpshuis. Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. Artistiek opmaken van fruitmanden en -schalen, desgewenst gecombineerd met bloemen. Afspraken aldaar of telefonisch Gunstige prijzen! Laagwater v.m. 5.59 6.41 7.19 7.54 8.28 9.04 9.41 10.20 Nieuw jnternationaal programma is vol hoogtepunten {jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz^ jan(^ België en Duitsland wor den bezocht. Zie adv. voor pro gramma enz. Donderdag 27 juni - Film in het Dorpshuis. Zondag 23 juni 1968 Herv. Kerk Burgh: 9.30 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. zondagsschool (23 juni Vm 11 aug.), aanvang 10.00 uur. Renesse: 9.30, 10.15. 14.30 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 u. Brouwershaven: 9.30 uur. Geref. Kerk Haamstede 9.00 uur. 10.30 uur en 17.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 14.30 uur. blinkt boven alles uit! Ouwerkerk: I Garage Remeeus B.M.W. Nieuwerkerk: M. van Dijke: N.S.U. Garage Wandel: Skoda. Bruinisse: I Garage Elenbaas: Peugeot, Triumph. Het circus speelt in Zierikzee Dinsdag 25 juni op Nood-s s sportveld: 2, 4.30 en 8 uur. J rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Kerkwerve - Tel. (01117) 379 Rijpaarden te huur voor prachtige tochten door de duinen, bossen en over ’t strand, met of zonder begeleiding. 4 HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstraat 10.00 uur en 15.00 uur. Perfect» organisatie Het 250 man tellende circus dorp van Toni Boltini is per fect georganiseerd. Tweehon derd wagens zorgen voor het vervoer van mensen, dieren en materiaal. Dankzij Boltini’s vinding - het hydraulisch op- en afbouwen van de Lent - kan het circus zeer snel reizen. Twee uur na afloop van elke laatste voorstel ling in een plaats is de hele ko- lonne al op weg naar een vol gende gemeente. Zo kunnen dit seizoen ruim tweehonderd plaatsen in Neder- De Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland” organiseert op de dins dag- en vrijdagavonden om 7.00 uur, te beginnen bij het pomp station „De Blinkert” te Haam stede (eindpunt A. van der Weijdeweg), excursies naar de zilvermeeuw-broedplaatsen in de duinen van het Rijksdomein. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. De excursies staan onder leiding van ervaren natuurgidsen van de Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland”. De hiervoor benodigde toegangskaarten moeten ge kocht woorden aan de V.V.V.- kantoren. Burgerweeshus. Hedendaagse nederlandse plastiek. (In de tuin). Beurs van klein en fijn antiek. (Binnen). 22 juni-31 au gustus. Maandag t/m Zaterdag 10-17 uur. Toegang 1.50 p.p. Kinderen 1. Nog enkele dagen en de be volking van Schouwen-Duive- land is „hooggeëerd”. Deze term zal dan weerklinken in de grote - zevenduizend zit plaatsen tellende - groenwitte tent van het Nederlandse circus Toni Boltini. Het nieuwe internationale pro gramma, waarin artiesten uit tien verschillende landen hun aandeel hebben, heeft in de voorafgaande standplaatsen zo wel bdj pers als publiek een warm onthaal gevonden. De première, op 11 april in Den Haag, was een groot succes. „Echt onvervalst circus”, was de algemene conclusie. Reeds bij de binnenkomst valt de gezellige sfeer op in en rond de verhoogde piste. Het grote achterfront - kleurig zoals bij een circus behoort - is tevens de „orkestbak” voor een negen mans kapel, onder leiding van de Haarde dirigent Frans Seu- die in dit romantische we- ruim- i Dinsdag 26 juni - Film in het Dorpshuis. Woensdag 26 juni - Dansavond (geen beat) in het dorpshuis voor verloofden en gehuwden met het dansorkest The Gold Stars uit Bergen op Zoom. N.H. Kerk. Zomeravondstilte, Ds. E. J. N. Kronenburg: Hebt U even tijd? m.m.v. Kees San- derse, Orgel, Bernhard Davidse, Trompet. september: zaterdag 19.00 uur, zondag 9.30 en 11.00 uur. Zierik zee: Willibrorduskerk, Hoge Molenstraat: zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur (lat. zang). Vrijdag 28 juni - Natuurwande ling in de bossen en rondom het slot Moermond. Kaarten bij V.V.V. ren. reldje zijn sporen al schoots teeft verdiend. Na de welkomstmuziek marche ren de ar.iesten binnen voor een grote parade, van commentaar voorzien door spreekstalmeester Frits Mullens. Dan flitsen de spotlights aan voor een werve lend programma, dat - met een korte pauze voor stallenbezich- tiging e.d. - bijna drie uur duurt. 23 juni 29 juni Hoogwater vm. 12.20 0.43 1.27 2.03 2.41 3.21 3.57 4.36 aan de weg /■/'Z/’/'ZZZZZZZZZZZZ'ZZZ/'Z’/'ZZZAZZ^ s K N I N I RENESSE Zaterdag 22 juni - Dansen in het Dorpshuis met The Jesters uit Rijswijk. Zondag 23 juni - Film in-het Dorpshuis. Hengelwedstrijd „De Krabbe”, middenpad 7 uur ’s morgens. R.K. Kerk Haamstede: Toeristenkerk O.L. Vrouw op Zee, Serooskerkseweg 2. In de maand juni: zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30. 10.00 en 19.00 uur. Van 30 juni t/m 11 augustus: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur, zondag 11.30 uur Deutsche Messe. Van 17 augus tus t/m 8 september: zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse: Toeristen kerk „De Ark”, Hoogenboom- laan. In de maand juni: zater dag 19.00 uur, zondag 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Van 30 juni Vm 11 augustus: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 9.30, 11.00 en 19.00 uur, zondag 8.00 uur Deutsche Messe. Van 17 augustus Vm 8 I I eigen kinderen, maar 5 Hio wan 1 i\a/ hiirnn- N 5 vakantiegangers! s 5 Breng ’s avonds in 5 geving (door uw optreden) s 5 rust en sfeer. s Laat vooral de radio een ge- not voor U zelf zijn en geen s ergernis voor uw omgeving! s

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1