A. L BAKKER ZONEN i0B Motel De Zeeuwse Stromen @0000 VERFHandel ■■Ti RAIFFEISENBANK SCHOUWEN SI M. J. JONKER ZN. te Renesse BADSTOF DAMES- EN HERENTRUIEN 5#; M JACOB CATS” M. J. J. stemt tevrée POORT DE REDER’J WESTE CHOUWEN Restaurant a la carte Bar Manege Verseput B BROUWERSHAVEN RESTAURANT A LA CARTE BURGH ¥- OPENINGSUREN: 35 2 AFVAARTEN DAGELIJKS Goed dat ze niet kunnen spreken HAAMSTEDE door paard te leren rijden of mooie tochten te maken Verse zeevis- specialiteiten SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 8 Vergroot Tong Paling Garnalen TELEFOON (0 1115) 278 naar: Kunsthandel UNIEKE RONDVAARTEN OP DE OOSTERSCHEIDE p Mrt*1 Motelweg 5 - Telefoon (01116) 317 - 422 SPORT - MEUBELEN HUISHOUDELIJK - KUNSTNIJVERHEID uw vakantie vreugde Voor: Verf Glas Behang Ijzerwaren Gereedschappen Borstelwerk Aluminium jaloezieën Raamventilatoren Strandartikelen INWISSELEN VAN VREEMDE VALUTA EN REISCHEQUES Ja, ook leuke modellen met een modieuze rolkraag natuurlijk! En.wat een héér lijk luchtige, behaaglijke, gemakkelijke dracht vooi' mooie en minder mooie dagen. Zeg maar gerust: „die badstof-truien kun nen lezen en schrijven!” Maar goed da.t ze niet spreken kunnen, anders zouden uw oren tuiten over alle lof die ze over zich zelf zouden uitbazuinen. Alleen al over de feestelijke kleuren en leukfelle strepen zouden ze niet uitgepraat raken! U vindt al dit schoons bij Hogezoom 132 - Renesse Telefoon (01116) 492 Zuidstraat 2, Telefoon (01115)-318 langs strand, velden, bos of duinen. Wij beschik ken over een grote col lectie mak-snelle en ui terst betrouwbare paar den. Er wordt vrij èn on der geleide gereden. Het meest bekende adres: X flT We hébben ze!! Met veel moeite veroverde BAKKER een allerverrukkelijkste collectie Kantoor Haamstede. Burghseweg 48 (tel. 01115-393): van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 2.00-4.00 uur: woensdagavond van 7 00-8.00 uur. Kantoor Renesse, Zeeanemoonweg (tel. 01116-440): van maandag t/m vrijdag van 9 00-12.00 uur. Kantoor Serooskerke, Dorpsweg 8 (tel. 01117-272): maan dagavond van 7.00-9.00 uur; donderdag van 9.00-12.00 uur, zaterdag van 9.00-11 00 uur. Kantoor Scharendijke. Elkerzeeseweg 17 (tel. 01117-374) van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur; woensdag avond van 6.00-7 30 uur. Zitting te Brouwershaven (in het Ned. Herv. verenigings gebouw): woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur; vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. (vanaf 1 juli) van de haven Burghsluis (in de Westhoek van Schouwen). Vertrektijden: s morgens 9.30 uur naar Europa’s langste brug; ’s middags 13.30 uur (maandag t/m vrijdag naar de visafslag te Colijnsplaat. Zaterdags en zondags alléén op ver zoek. Verder worden ook tochten gemaakt met sportvissers. Bil lijke prijzen; kinderen half geld. Consumpties aan boord ver krijgbaar. Extra tochten op aanvraag. Gezelschappen en groepen ontvangen reductie, (Wijzigingen voorbehouden). Groepen en gezelschappen alleen op aanvraag. Inlichtingen: telefoon (01115) 451 I kraanplein 2, zierikzee telefoon 3179 grote collectie 17e eeuwse tegels moderne sieraden waskaarsen volkskunst antiek permanente expositie gratis entree S.W.xt.HOEK \DEH0EK| RENESSE TEL. 316 naast het postkantoor elke avond geopend tof 24.00 uur elke dag geopend van 12.00-21.00 uur Omringd van warme zonnestralen aan ’t strand en golven bij de ree. Men kan daar fijn diep ademhalen en rustig zonnen aan de zee. Het lichaam krijgt dan nieuwe krachten voor d arbeid die U dan weer wacht, verkwikkend slapend, vele nachten en nieuwe moed U tegenlacht. Ga dan nog even rustig kopen, loop steeds genietend door de zaak, en zal dan opgewekt daar kopen, voor U begint aan nieuwe taak. Veel keus is er voor alle mensen, voor oud en jong, voor klein en groot. Vervult U blijde en schone wensen en dankt met vreugd wat U genoot. Vaarwel mijn zee en bos en stranden, brengt U mijn hartelijke groet. Van weerzien wrijf ik in de handen. Leef een geheel jaar op moed. Denk dan verblijd aan bos en zee, aan M. J. J. die stemt tevréé en aan de spiegel op de hoek, de zaak waar U steeds kopen moet. Tot ziens mijn mensen, van noord tot zuid en vele groeten tot besluit. i spaarbank en alle bankzaken e Café-restaurant Molenstraat 1 4 Telefoon (01119) 248 4 Keuken gehele avond open! 4 Aparte zaal voor grote gezelschappen (150 personen) ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J O O o o o o o o o I 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZ

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 8